- Din lokale ugeavis

fredag 23. januar 2015

Stor modstand mod vindmøller i Troldemosen

Af: Lars Lindberg

Mere end 100 Hvilsomborgere var mødt op til tirsdagens debatmøde om en eventuel vindmøllepark i Troldemosen. Der var på mødet bred enighed om, at møllerne er en dårlig ide.

HVILSOM: Tirsdag aften dannede Hvilsom Kulturhus rammen om et informationsmøde om den muligvis kommende vindmøllepark i Troldemosen.

Mødet havde tiltrukket mere end 100 lokale borgere, og der var lagt op til, at bølgerne kunne komme til at gå højt i diskussionen. Derfor opfordrede ordstyreren også flere gange til, at man gik efter bolden og ikke manden.

Hans opfordring viste sig dog at være unødvendig, da debatten aldrig blev hård - alene af den grund, at alle syntes rørende enige: Vindenergi er godt men ikke i Troldemosen.

Mødet var indkaldt af "Gruppen mod kæmpevindmøller i Troldemosen", og den havde naturligvis valgt at fokusere på de negative følger ved opstilling af vindmøllerne.

Derfor var materialet både i form af en lille folder og enkelte filmklip meget tendentiøst, hvilket enkelte fremmødte også påpegede, ligesom en enkelt efterlyste, at Eurowind, som gerne vil opføre møllerne, var blevet inviteret.

Enighed var der dog om, at vindmøller i Troldemosen er en dårlig idé, og bekymringerne gik på især tre punkter.

For det første at ejendommene i møllernes nabolag vil miste værdi, og at møllerne derfor vil stavnsbinde familier som naboer til møllerne.

For det andet en bekymring for naboernes trivsel og sundhed, da der er frygt for, at støj fra møllerne kan være direkte skadelig.

For det tredje - og det syntes at være den største bekymring - frygtede mange, at en vindmøllepark vil få mange ressourcestærke familier til at forlade Hvilsom, hvilket vil medføre et dårlige lokalsamfund, som på længere sigt vil lide af affolkning.


onsdag 17. august 2022

50 år med stor Lions-aktivitet i Aalestrup

Klubbens første præsident var fabrikant Anton Larsen, Gedsted

onsdag 17. august 2022

Flagallé i Gedsted

Af Ture DamtoftGEDSTED: Det var en lidt overvældet Tor Berg, der forleden som den første af de nye...

onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken