onsdag 18. februar 2015

Vesthimmerlands Vand fortsætter investeringer i syd

Regn- og overfladevand bliver sapereret fra spildevand

Kloakeringsarbejdet fortsætter for fuld kraft i 2015. Her et glimt fra en af tidligere etaper, Rolighedsvej i Aalestrup.

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Vand A/S fortsætter i 2015 kloakeringsarbejdet i den sydlige del af Vesthimmerlands Kommune med uformindsket kraft.
Kloaksepareringen i Østerbølle blev startet i 2014 og færdiggøres i år med udførelse af nye kloakledninger i den sydlige del af byen, hovedsaglig beliggende i mindre grusveje. I forbindelse med arbejdet retablerer Vesthimmerlands Vand A/S de berørte vejstrækninger.
Fremover vil spildevandet blive pumpet til rensning på Aalestrup Renseanlæg, mens regnvandet via et nyt forsinkelsesbassin udledes til Lilleåen. Arbejdet udføres af HMN Entreprenøren A/S, Løgstør.
Den igangværende kloakseparering i Gedsted fortsætter i den vestlige bydel (Bakkevej, Skrænten, Skovvej, Porsevej, Lyngvej, Vibevej og Skovbakken). Ved licitationen på de næste to års arbejde gav HMN Entreprenøren A/S, Løgstør, laveste bud.
I Aalestrup fortsætter kloakprojektet med anlæg af regnvandsbassin/overrislingsareal i naturområdet mellem Rolighedsvej og Simested Å. Ved licitationen gav SM Entreprenørfirma A/S, Salling, billigste tilbud.
Endvidere udfører vandselskabet kloakseparering på Rolighedsvej, Kærvej, Smedevænget, Engvangen og Engvej. Licitationen på dette arbejde i Aalestrup blev vundet af Vesthimmerlands Bygge& Anlæg Aps, Løgstør.
Endelig færdiggøres kloakledningen fra Gedsted til Stistrup i år med udførelse af strækningen fra Gl. Ullits til Stistrup.
Fra 2016 vil spildevandet fra Gedsted blive pumpet til Stistrup Renseanlæg, mens regnvandet via ”Svanesøen” ved Vesterbro I Gedsted udledes til Lerkenfeld Å. Vils Entreprenørforretning A/S udfører dette arbejde.
Formålet med millioninvesteringen er at forsyne den sydlige del af Vesthimmerlands Kommune (den tidligere Aalestrup Kommune) med et tidssvarende spildevandssystem, hvor regn- og overfladevand er separeret fra spildevandet.


onsdag 20. juni 2018

350 deltager i møde om sundhedshus i Aalestrup

Regionsrådsformand Ulla Astrup deltager også

onsdag 20. juni 2018

Masser af sport til byfesten i Hvam

Af Hanne Monrad HVAM: I aften onsdag starter By- og Sportsfesten i Hvam. Årets Kvikløb bliver...

onsdag 20. juni 2018

Gedeskægsfesten har lagt op til en slutspurt

Af Hanne Monrad GEDSTED: Hele ugen er der fest i Gedsted og det omfattende program er klar til at...

fredag 15. juni 2018

Transportminister ser på en mere nordlig motorvejslinje efter vesthimmerlandsk besøg

Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen er positivt stemt overfor en mere nordlig...

fredag 15. juni 2018

Hash på toilettet i Knabergården

I går aftes, lidt over ti, overraskede politiet to unge mænd og en dreng på dametoilettet i...

onsdag 13. juni 2018

Regnvejr drillede flyarrangement i Gedsted

Af Hanne Monrad  GEDSTED: Der var lagt op til en festlig markering af etårsdagen for...

onsdag 13. juni 2018

Gedeskægsfesten er klar til at blive affyret

GEDSTED: Så er Gedsted snart klar til en ny Gedeskægsfest med masser af spændende aktiviteter på...

onsdag 06. juni 2018

Stor aktivitet ved kirken i Aalestrup

18. juni er der licitation på et nyt byggeri

onsdag 06. juni 2018

Grundlovsdag for 1200 børn i det fri i Aalestrup

Børnenes Grundlovsdag fejret med maner på stadion

onsdag 30. maj 2018

Badesæsonen indledes på lørdag i Aalestrup

På lørdag sker den officielle åbning endelig

Arkiv

ingen nyheder i denne liste