onsdag 27. januar 2016

Knud Kristensen mener ikke at have problemer med habilitet

Lukket punkt om borgmesterens habilitet kom frem i lyset

Af Torsten Hansen
VESTHIMMERLAND: For cirka et par måneder siden blev borgmester Knud Kristensen kritiseret for ikke at have bedt om at blive erklæret inhabil i en sag om køb og salg af en grund på Præstegårdsvej i Aars.
Det førte til en tilbagekaldelse af en beslutning i Økonomiudvalget.
Det har efterfølgende ført til, at en række andre sager er gravet frem.
Gruppeformændene fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkepart, SF og Radikale Venstre, Per Bisgaard, Palle Jensen, Brian Christensen, Niels Heebøll og Ninni Lodahl Gjessing har sendt et brev til borgmester Knud Kristensen. Gruppeformændene anmoder borgmesteren om en redegørelse for en række punkter.
I første omgang blev punktet lukket på Økonomiudvalgets dagsorden, men efter at have rådgivet sig med Kommunernes Landsforening, er punktet nu sat på som åbent punkt til dagens Økonomiudvalgsmøde.
I brevet fra gruppeformændene lyder det blandt andet: "
Forskellige sager i det forløbne år har det gjort det nødvendigt for os nærmere at få belyst de relationer, der er mellem dig - både som borgmester og som bygherre - og Aars Boligforening m.fl.
Baggrunden er naturligvis den uheldige sag om den fremtidige anvendelse af Præstegårdshavens Børnehave, hvor du ikke gav de nødvendige oplysninger til Økonomiudvalget i mødet i maj måned 2015. Økonomiudvalget kunne så have truffet beslutning om din habilitet. Du havde været inhabil i en tidligere behandling af samme sag året før, og det var du også ved en senere behandling i august i år. I august måneds møde udtalte du, at du havde samme personlige interesse som i 2014. Vi vil godt præcisere, at vi ikke har belæg for at mene, at din forsømmelse i maj-mødet var bevidst.
I 2015 behandlede Økonomiudvalget endvidere to andre sager, hvori du var inhabil på grund af en personlig økonomisk interesse. Det drejede sig om en ejendom i Farsø og en tilsvarende i Aars. På begge grunde skulle Aars Boligforening opføre en ejendom efter først at have erhvervet grundene af dig. Når vi sammenholder disse sager med en anden sag fra den første byrådsperiode, hvor du var borgmester i Vesthimmerlands Kommune, hvor du underskrev ”skema C” på trods af, at du som bygmester havde bygget Aars Boligforenings nyopførte ejendom på Slagterigrunden i Aars, er der naturligvis opstået en mistanke om, at du i din egenskab af borgmester har et så tæt samarbejde med Aars Boligforening, at du er generelt inhabil, når kommunen samarbejder med boligforeningen om opførelse af ejendomme..
"

Skriftligt svar
Gruppeformændene anmoder om et skriftligt svar, hvor Knud Kristensen redegør for forholdene.
Det har Knud Kristensen givet.
- For det første vil jeg gerne sige, at det ikke var mit ønske, at det skulle være et lukket punkt. Jeg vil gerne svare, siger Knud Kristensen til avisen.
Han fremfører, både i et svar til avisen og i et notat til Økonomiudvalget, hvordan han mener sagerne forholder sig.
"Ved årsskiftet 13-14 får HME en telefonisk henvendelse om, hvad det vil kostepr. kvadratmeter at opføre en butik et sted i Aars.
Med den viden, erklærer jeg mig inhabil ved mødet d. 15. maj 2014, da jeg ikke kunne være sikker på, om Præstegårdsvej kunne komme i spil til et nyt butiksområde og at et sådan arbejde skulle udføres af HME. En situation jeg ikke ville risikere at udsætte mig for.
Først i juni 2015, bliver sagen aflyst, det pågældende firma skulle ikke længere opføre butik i Aars, de var blevet fravalgt, da butikken ikke ville blive realiseret.
Økonomiudvalgsmødet d. 24. juni 2015, hvor dagen igen er på dagsordenen, deltager jeg i mødet, da HME og undertegnede ikke er i kontakt med nogen, eller noget byggeri i Aars og heller ikke kontaktet med henblik på byggeri i Aars"
, forklarer Knud Kristensen i notatet, og han fortsætter med at redegøre for de efterfølgende møder.
- Jeg kan godt forstå, at folk undrer sig. Men jeg mener, at jeg har gjort hvad jeg bør, siger Knud Kristensen.
- Jeg har været med i 30 år, og der har været mange situationer Jeg synes, at jeg er god til at have de rigtige kasketter på i de rigtige sammenhænge, fortsætter han.
Økonomiudvalget skal tage stilling til situationen på mødet i dag, onsdag.


onsdag 20. juni 2018

350 deltager i møde om sundhedshus i Aalestrup

Regionsrådsformand Ulla Astrup deltager også

onsdag 20. juni 2018

Masser af sport til byfesten i Hvam

Af Hanne Monrad HVAM: I aften onsdag starter By- og Sportsfesten i Hvam. Årets Kvikløb bliver...

onsdag 20. juni 2018

Gedeskægsfesten har lagt op til en slutspurt

Af Hanne Monrad GEDSTED: Hele ugen er der fest i Gedsted og det omfattende program er klar til at...

fredag 15. juni 2018

Transportminister ser på en mere nordlig motorvejslinje efter vesthimmerlandsk besøg

Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen er positivt stemt overfor en mere nordlig...

fredag 15. juni 2018

Hash på toilettet i Knabergården

I går aftes, lidt over ti, overraskede politiet to unge mænd og en dreng på dametoilettet i...

onsdag 13. juni 2018

Regnvejr drillede flyarrangement i Gedsted

Af Hanne Monrad  GEDSTED: Der var lagt op til en festlig markering af etårsdagen for...

onsdag 13. juni 2018

Gedeskægsfesten er klar til at blive affyret

GEDSTED: Så er Gedsted snart klar til en ny Gedeskægsfest med masser af spændende aktiviteter på...

onsdag 06. juni 2018

Stor aktivitet ved kirken i Aalestrup

18. juni er der licitation på et nyt byggeri

onsdag 06. juni 2018

Grundlovsdag for 1200 børn i det fri i Aalestrup

Børnenes Grundlovsdag fejret med maner på stadion

onsdag 30. maj 2018

Badesæsonen indledes på lørdag i Aalestrup

På lørdag sker den officielle åbning endelig

Arkiv

ingen nyheder i denne liste