torsdag 28. april 2016

Simested skal graves op

Simested står overfor en gennemgribende renovering af ledningsnettet.

SIMESTED: Det er nødvendigt at separatkloakere området syd i Vesthimmerlands Kommune og turen er nu kommet til Simested.

Separatkloakering handler om at adskille regn- og spildevand. Regnvand skal frakobles de eksisterende ledninger på de enkelte ejendomme, så det ikke blandes med spildevandet.

Det er dyrt og tidskrævende at omlægge kloakkerne. Men det giver en række fordele for både grundejere og for miljø og samfund. 

Med separate kloakker kan man som grundejer undgå tilbageløb af spildevand, der ellers vil ende i kælderen. Der er også mindre risiko for, at overfladevand fra vejen og grund ender i kælderen.

Når man allerede er i gang med så omfattende indgreb i vejarealet, er det besluttet, at der samtidig lægges fjernvarme og nye vandledninger. Det kan ikke undgås, at så omfattende et gravearbejde vil forstyrre og give gener for byens borgere og de folk der færdes i byen. 

Gravearbejdet er allerede startet op i den vestlige ende af Boldrupvej. Planen er at få anlægsarbejdet på Boldrupvej færdig, inden de mindre veje i byen står for skud.

Det er ofte meget svært, at komme med en dato for, hvornår arbejdet forventes færdigt. Det skyldes, at der ofte opstår uforudsete ting, når asfalten fjernes på vejarealet. Derfor kan kommunen blot oplyse, at planen er, at Boldrupvej åbnes for trafik igen i starten af 2017.

Det er ikke muligt at lave passagemulighed, mens arbejdet står på, da der graves i hele vejens bredde. Derfor spærres Boldrupvej helt af. Den gennemkørende trafik og i særdeleshed den tunge trafik henvises til Skatskovvej, se kortet.

Der bliver to forskellige omkørsler, én for den tunge trafik og én for den almindelige trafik, se billederne. Den kollektive trafik vil også blive berørt, og der arbejdes på, at tilpasse køreplanen hurtigst muligt. Ændringer vil fremgå af NT’s hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk.


onsdag 27. maj 2020

Fra politiets døgnrapport

Tre sigtelser til mand fra AalestrupAALESTRUP: En 22-årig bilist fra Aalestrup blev kl. 23 tirsdag...

onsdag 27. maj 2020

Er klar til at åbne fodterapi i Møldrup

Sanni Tøttrup Wölck er statsautoriseret fodterapeut

onsdag 27. maj 2020

Tæt X-Factor løb for Mathilde fra Aalestrup

AALESTRUP: Det foregik selvfølgelig i København, men fra sin familiebase i Aalestrup har Mathilde...

onsdag 27. maj 2020

Bryllupspavillonen i Aalestrup renoveret

Lions-medlemmer har gjort pavillonen klar

onsdag 20. maj 2020

Der bliver ingen badeture i svømmeren i Aalestrup i år

Aalestrup Idrætscenter har stadig store ønsker for friluftsbadet

onsdag 20. maj 2020

Carpe Diem i Aalestrup igen tildelt flot pris

Foreningen har fået Andelskassernes pris

onsdag 13. maj 2020

Ny forening for aktive unge er startet i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Det er nok en forening af de mere usædvanlige, men ikke desto mindre er...

onsdag 13. maj 2020

Igen hærværk i Rosenparken

Af Hanne MonradAALESTRUP: Siden Naturbasen som ligger i Den Jydske Rosenpark i Aalestrup blev...

onsdag 06. maj 2020

Vesthimmerland stor vinder i udligningsreform

Kommunen får statsfinansierede skattelettelser for 39,2 mio. kr.

onsdag 06. maj 2020

Mindedag for befrielsen måtte aflyses i Aalestrup

Måske højtidelighed på et senere tidspunkt

Arkiv

ingen nyheder i denne liste