torsdag 28. april 2016

Simested skal graves op

Simested står overfor en gennemgribende renovering af ledningsnettet.

SIMESTED: Det er nødvendigt at separatkloakere området syd i Vesthimmerlands Kommune og turen er nu kommet til Simested.

Separatkloakering handler om at adskille regn- og spildevand. Regnvand skal frakobles de eksisterende ledninger på de enkelte ejendomme, så det ikke blandes med spildevandet.

Det er dyrt og tidskrævende at omlægge kloakkerne. Men det giver en række fordele for både grundejere og for miljø og samfund. 

Med separate kloakker kan man som grundejer undgå tilbageløb af spildevand, der ellers vil ende i kælderen. Der er også mindre risiko for, at overfladevand fra vejen og grund ender i kælderen.

Når man allerede er i gang med så omfattende indgreb i vejarealet, er det besluttet, at der samtidig lægges fjernvarme og nye vandledninger. Det kan ikke undgås, at så omfattende et gravearbejde vil forstyrre og give gener for byens borgere og de folk der færdes i byen. 

Gravearbejdet er allerede startet op i den vestlige ende af Boldrupvej. Planen er at få anlægsarbejdet på Boldrupvej færdig, inden de mindre veje i byen står for skud.

Det er ofte meget svært, at komme med en dato for, hvornår arbejdet forventes færdigt. Det skyldes, at der ofte opstår uforudsete ting, når asfalten fjernes på vejarealet. Derfor kan kommunen blot oplyse, at planen er, at Boldrupvej åbnes for trafik igen i starten af 2017.

Det er ikke muligt at lave passagemulighed, mens arbejdet står på, da der graves i hele vejens bredde. Derfor spærres Boldrupvej helt af. Den gennemkørende trafik og i særdeleshed den tunge trafik henvises til Skatskovvej, se kortet.

Der bliver to forskellige omkørsler, én for den tunge trafik og én for den almindelige trafik, se billederne. Den kollektive trafik vil også blive berørt, og der arbejdes på, at tilpasse køreplanen hurtigst muligt. Ændringer vil fremgå af NT’s hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk.


onsdag 18. juli 2018

Nu 100 medarbejdere hos Treco i Aalestrup

AALESTRUP: Maskinfabrikken Treco i Aalestrup har godt gang i produktionen. Her i sommer har de haft...

onsdag 18. juli 2018

Et unikt museum i Aalestrup

AALESTRUP: Den herskabelige og smukke villa, der i 1921 blev opført som direktørbolig for...

onsdag 11. juli 2018

30 år med Sommerskole og Jydeværksted i Aalestrup

Siden begyndelsen har sommerskolerne bredt sig til hele Vesthimmerlands Kommune

onsdag 11. juli 2018

Uddeleren i Aalestrup vendte hjem til 30 års jubilæum

AALESTRUP: Per Mortensen, eller Brugs Per som han også er kendt, havde i torsdags 30 års jubilæum...

torsdag 05. juli 2018

Lokal forfatters fodboldfeber i bogform

KLEJTRUP: Forfatteren Nils Finderup fra Klejtrup har krydset ekstra mange fingre for, at det skulle...

onsdag 04. juli 2018

Afbrændingsforbud fra i dag kl. 12

VESTHIMMERLAND: Der er fra i dag onsdag kl. 12 indført afbrændingsforbud i samtlige danske...

onsdag 04. juli 2018

Rejsegilde i Rema 1000 i Aalestrup

Det store nye supermarked bliver genåbnet til september

onsdag 04. juli 2018

Udsalgsstart med grillmad, musik og kræmmermarked

Der var gang i salgsboderne i Aalestrup

onsdag 27. juni 2018

Nødvendigt med donationer fra byens og egnens borgere

Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Det er lige så værdigt at leve på landet som i de store byer -...

onsdag 27. juni 2018

Flot og Iderigt optog i Gedsted

Af Hanne Monrad GEDSTED: Søndag formiddag stod en stor del af Gedsted borgere klar, flest havde...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste