onsdag 25. maj 2016

1256 har fået varmepenge retur fra værket Aalestrup

Men 778 varmeforbrugere skal betale et tillæg for manglende afkøling

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: AN Energi Aalestrup-Nørager, fakturerede i 2015/16 et forbrug på 34.000 MWh, som fordeler sig med 26.400 MWh i Aalestrup og 7.400 MWh i Nørager. Det er knap syv pct. mere end året tidligere. Trods merforbruget har 1256 forbrugere fået penge retur, mens 580 fik en ekstraregning fordi deres forbrug var lidt højere end forventet. 671 forbrugere har fået et incitamentsfradrag i varmeprisen for god afkøling, mens 778 forbrugere må betale et tillæg for manglende afkøling.

AN Energi er resultatet af en sammenlægning mellem Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk. I det første år er der etableret en ni kilometer lang transmissionsledning fra Aalestrup via Simested til Nørager. Dermed er forbrugerne i Nørager sikret en lige så billig varme som forbrugerne i Aalestrup i mange år har nydt godt af.

Det oplyste formanden for værket, Søren Hestbæk, Aalestrup, ved generalforsamlingen på Hotel Hvide Kro. Der er udført et stort arbejde på kontoret, ude "i marken" og på værkerne for at få sammenlægningen og driften til at lykkes.

Søren Hestbæk sagde, at der i overgangsperioden er udpumpet 36.500 MWh fra værkets afdeling ved Rolighedsvej i Aalestrup og 10.000 MWh fra Nørager, hvilket betyder et samlet ledningstab på knap 27 pct. Fordelt er ledningstabet knap 28 pct. i Aalestrup og knap 24 pct. i Nørager.

I perioden er der også produceret 92 MWh el på motorerne i Nørager, hvilket er godt 40 pct. mindre end året tidligere.

Til den samlede energiproduktion er anvendt 52.500 kubikmeter bark, savsmuld, flis og andre biobrændsler på kedlerne ved Elmegaardsvej, 30 kubikmeter olie på Rolighedsvej i forbindelse med omkoblinger og reparationer, mens der på gaskedlen og de to motorer i Nørager er brugt 766.000 kubikmeter naturgas.

For at imødegå ledningstab besluttede AN Energis bestyrelse at opgradere rørene fra dagens isoileringsstandard til den bedste på markedet. Det betyder, at varmetabet på den godt ni kilometer lange rørledning reduceres med mellem 25 og 30 pct. i forhold til, hvis bestyrelsen havde valgt den "normale standard". På en rørledning med en forventet levetid på langt over 30 år, er der en positiv forrentning af merinvesteringen på omkring to mio. kr. efter 13-14 år.

Siden februar er stort set al varme til Nørager produceret på kedelanlæggene i Aalestrup.

- Set tilbage herfra hvor vi står i dag, fungerer anlæggene efter hensigten og lever op til de stillede forventninger, sagde Søren Hestbæk.

I årets løb er der tilsluttet otte nye forbrugere, alle i Aalestrup. Samlet er der nu 1854 forbrugere hos AN Energi Aalestrup-Nørager.

Regnskabet blev gennemgået af forretningsfører Anna Marie Findinge. Årets resultat blev nul kroner opgjort på baggrund af reglerne i Lov om Varmeforsyning. Nettoomsætningen var 20.150.811 kr. Brændselsudgifterne udgjorde 7.817.166 kr., produktionsomkostningerne 7.803.377 kr. og distributonsomkostningerne 2.375.140 kr. Der var tilslutningsafgifter på godt 200.000 kr.

Efter fusionen har varmeværket en egenkapital på 1.035.317 kr. og gældsforpligtelser på 49.062.525 kr.

Til bestyrelsen genvalgtes Søren Hestbæk og Per Aagaard, begge Aalestrup. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Hestbæk som formand og Ellegaard Larsen, Nørager, som næstformand.


onsdag 20. juni 2018

350 deltager i møde om sundhedshus i Aalestrup

Regionsrådsformand Ulla Astrup deltager også

onsdag 20. juni 2018

Masser af sport til byfesten i Hvam

Af Hanne Monrad HVAM: I aften onsdag starter By- og Sportsfesten i Hvam. Årets Kvikløb bliver...

onsdag 20. juni 2018

Gedeskægsfesten har lagt op til en slutspurt

Af Hanne Monrad GEDSTED: Hele ugen er der fest i Gedsted og det omfattende program er klar til at...

fredag 15. juni 2018

Transportminister ser på en mere nordlig motorvejslinje efter vesthimmerlandsk besøg

Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen er positivt stemt overfor en mere nordlig...

fredag 15. juni 2018

Hash på toilettet i Knabergården

I går aftes, lidt over ti, overraskede politiet to unge mænd og en dreng på dametoilettet i...

onsdag 13. juni 2018

Regnvejr drillede flyarrangement i Gedsted

Af Hanne Monrad  GEDSTED: Der var lagt op til en festlig markering af etårsdagen for...

onsdag 13. juni 2018

Gedeskægsfesten er klar til at blive affyret

GEDSTED: Så er Gedsted snart klar til en ny Gedeskægsfest med masser af spændende aktiviteter på...

onsdag 06. juni 2018

Stor aktivitet ved kirken i Aalestrup

18. juni er der licitation på et nyt byggeri

onsdag 06. juni 2018

Grundlovsdag for 1200 børn i det fri i Aalestrup

Børnenes Grundlovsdag fejret med maner på stadion

onsdag 30. maj 2018

Badesæsonen indledes på lørdag i Aalestrup

På lørdag sker den officielle åbning endelig

Arkiv

ingen nyheder i denne liste