onsdag 21. september 2016

Kandidater opstillet til Aalestrup Menighedsråd

Af: Hanne Monrad

40 personer deltog i opstillingsmøde

Nye og "gamle" ansigter i Aalestrup Menighedsråd: Fra venstre Flemming Markussen, Lisbet Primdahl, Inga Sørensen, Knud Sørensen og Kanne Sørensen. De to øvrige Hans Jørgen Taankvist og Per Bisgaard var ikke tilstede, men havde på forhånd givet tilsagn om, at de var villige til opstilling på listen.

AALESTRUP: Der var fyldt godt op i Konfirmandhuset, da Aalestrup Menighedsråd havde indkaldt til orienteringsmøde, tirsdag aften, i sidste uge. Omkring 40 personer havde taget imod invitationen og var mødt op for at få en orientering om det kommende valg til menighedsrådet, som finder sted i november i år.

Efter velkomst af formanden, Lisbet Primdahl, blev Eivind Ravn Nielsen valgt til aftenens ordstyrer og han gennemgik aftens program, som startede med en orientering fra det nuværende menighedsråd, om arbejdet og opgaverne igennem de seneste fire år.

Flere rådsmedlemmer og personalerepræsentanter kom i ilden og fortalte hver især om deres område. Bente Højbjerg, som er næstformand, fortalte om aktiviteter i konfirmandhuset og kirke, Poul Nielsen er kirkeværge og han fortalte om bygningerne, vedligeholdelse og reparationer. Organist Susanne Holmen fortalte om kirkens kor og koncerter og graver Henrik Lund Sørensen fortalte om arbejdet med kirkegården og de nye områder, der her er taget i brug, om arbejdets gang og udviklingsplan for kirkegården. 

Sognepræst Niels Peter Sørensen fortalte om en turbulent periode med konfirmandundervisning, som har haft nogle problemer omkring logostikken på grund af den nye skolereform. Man har nu fundet en god form og et godt samarbejde er indledt med sognepræsten i Simested omkring undervisningen. 

Ejvind Ravn Nielsen er menighedsrådets kasserer og han kunne berette om økonomien, som ser meget fornuftig ud, han kunne fortælle, at der gennem de fire år, siden sidste valg, er et overskud på 90.000 kroner i menighedsrådets kasse.

Formanden Lisbet Primdahl sluttede af med at fortælle lidt om fremtiden og de opgaver, der ligger foran.

Blandt de store opgaver er udbygning og renovering af Konfirmandhuset og lige nu, er der også planer for at bygge en ny præstegård, som erstatning for den gamle, der er blevet utidssvarende som præstebolig.

Ejvind Ravn tog derefter ordet for at fortælle om reglerne for opstilling til det nye menighedsråd, som skal tage over fra 1. december 2016.

Aftenen bød på to møder, den ene var orienteringsmødet og ordstyreren spurgte herefter de fremmødte om man skulle gå direkte videre til opstillingsmøde og det var alle stemt for.

Det afstedkom at man derefter kunne holde opstillingsmøde.

De personer der blev foreslået og som fik en plads på listen er:

Lisbet Primdahl som blev valgt til ”spidskandidat”, Karen Margrethe (Kanne) Sørensen, Inga Sørensen, Flemming Markussen, Knud Sørensen, Hans Jørgen Taankvist og Per Bisgaard. Det lykkedes ikke at få valgt nogle kandidater som suppleanter.

Hvis der ikke, inden 27. september kommer andre forslag eller lister til valgstyrelsen, bortfalder afstemningen den 8. november og  det vil være disse personer, som er valgt til det nye menighedsråd i Aalestrup for en fireåring periode.


onsdag 20. juni 2018

350 deltager i møde om sundhedshus i Aalestrup

Regionsrådsformand Ulla Astrup deltager også

onsdag 20. juni 2018

Masser af sport til byfesten i Hvam

Af Hanne Monrad HVAM: I aften onsdag starter By- og Sportsfesten i Hvam. Årets Kvikløb bliver...

onsdag 20. juni 2018

Gedeskægsfesten har lagt op til en slutspurt

Af Hanne Monrad GEDSTED: Hele ugen er der fest i Gedsted og det omfattende program er klar til at...

fredag 15. juni 2018

Transportminister ser på en mere nordlig motorvejslinje efter vesthimmerlandsk besøg

Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen er positivt stemt overfor en mere nordlig...

fredag 15. juni 2018

Hash på toilettet i Knabergården

I går aftes, lidt over ti, overraskede politiet to unge mænd og en dreng på dametoilettet i...

onsdag 13. juni 2018

Regnvejr drillede flyarrangement i Gedsted

Af Hanne Monrad  GEDSTED: Der var lagt op til en festlig markering af etårsdagen for...

onsdag 13. juni 2018

Gedeskægsfesten er klar til at blive affyret

GEDSTED: Så er Gedsted snart klar til en ny Gedeskægsfest med masser af spændende aktiviteter på...

onsdag 06. juni 2018

Stor aktivitet ved kirken i Aalestrup

18. juni er der licitation på et nyt byggeri

onsdag 06. juni 2018

Grundlovsdag for 1200 børn i det fri i Aalestrup

Børnenes Grundlovsdag fejret med maner på stadion

onsdag 30. maj 2018

Badesæsonen indledes på lørdag i Aalestrup

På lørdag sker den officielle åbning endelig

Arkiv

ingen nyheder i denne liste