mandag 10. april 2017

Lions Club kan fejre 100 års jubilæum

Af: Hanne Monrad

Den lokale Lions Club Aalestrup er dog kun 45 år gammel

Lions Club Aalestrups bestyrelse: Forrest fra venstre: Hans Klausen og Tage Buhl. Bagest fra venstre: Poul Monrad, Karl Overgaard, Jørgen Fruergaard, Jørgen Monrad og Per Aagaard (præsident).

AALESTRUP: Lions International blev grundlagt i 1917 i Chicago USA af Melvin Jones, der var forsikringsmand og som i et par år havde været medlem af en forening hvis formål var at gavne egne interesser. I dag er der omkring 1,4 millioner Lions, fordelt i ca. 45.000 klubber over hele verden.

Lions Club kom til Danmark i løbet af 1950erne. I dag er der omtrent 7.000 medlemmer, heraf ca. 20 procent kvinder, fordelt på 350 Lions klubber i Danmark.

Lions Club i Gedsted og Aalestrup

Det var en kreds af borgere i Gedsted og Aalestrup som fik en opfordring fra Lions Club Løgstør til at starte en selvstændig klub i Aalestrup, ikke alle der fik opfordringen valgte at være med, men det lykkedes hurtigt at få 20 af kommunens borgere interesseret i Lions's tankegang og idegrundlag.

De interesserede personer kunne således underskrive Lions Charterbrevet lørdag, 15.april 1972, hvilket skete på kommunens administrationsbygning i Aagade, i overværelse af indbudte gæster og embedsmænd fra Lions.

Efter at det officielle var overstået, var der indbudt til Charterfest på Hotel Hvide Kro med deltagelse af 90 indbudte gæster, hvoraf de fleste var Lions medlemmer fra nordjyske klubber med deres damer, der i parentes bemærket selv betalte for deltagelsen. Fra Aalestrup var som klubbens inviteret daværende borgmester med frue. 

Klubbens første præsident eller formand var fabrikant Anton Larsen, Gedsted. I den gemte historie kan man se, at der i forbindelsen med chartringen og festen var udarbejdet en arrangementsplan ned til mindste detalje.

Ingen af de 20 personer der startede klubben er i dag aktive medlemmer, flere lever ikke længere, andre har af den ene elle anden årsag ikke ønsket at være med mere. 

For at kunne yde humanitært hjælp til det ene eller andet formål, er det nødvendigt med  et økonomisk grundlag, et sådant måtte skaffes ved frivilligt arbejde af forskelligt art, f.eks. blev der i 1973 - 74 bygget et sommerhus med salg for øje, det gik så godt at man i 1975 tog fat på bygning af et til, det gik dog knap så godt, men det gik op og der kom penge i aktivitetskassen.

En anden af de store aktiviteter var det årlige bankospil med "Banko Carl", det blev afviklet i Aalestrup hallen og kunne samle op mod 800 deltagere, det var et både stort og festligt arrangement, der gav et godt tilskud til aktivitetskassen, hvilket ikke mindst skyldes den store godwill Lions altid har mødt hos handels- og erhvervs livet. 

En af Lions Clubs mest kendte aktiviteter er nok byens julebelysning. Det begyndte allerede i de første af klubbens år, hvor en aftale om binding af gran guirlander til ophængning tværs over hovedgaden, blev indgået med handelslivet.

Dengang drog klubbens medlemmer med familie ud i skoven for at finde egnet gran til bindingen som foregik omkring tykt reb. Dette blev fastgjort til ståltråd mellem gadens lysmaster. Efter ombygning af hovedgaden i 1991 blev julebelysningen moderniseret bl.a. således at Lions overtog alt arbejde i forbindelse med julebelysningen. I de senere år er yderligere forbedringer foretaget, så det nu fremstår som en af de smukkeste julebelysninger i mange kilometers omkreds.

100 års jubilæum

Det fine jubilæum bliver naturligvis fejret i clubberne i Danmark med forskellige arrangementer

7. juni i år fylder Lions 100 år som frivillig humanitær organisation. Det vil blive fejret i hele 2017 verden over, også i Danmark. Derfor har Lions Danmark fået kreeret tre fakler, som er på rundtur til de fleste Lionsklubber i kongeriget, først Grønland, så Færøerne og nu i Danmark.

Lørdag, 4. februar ankom Lions 100 års fakkel efter 37 timer på Nordsøen med færgen til Hirtshals - efter rundtur hos Lions klubber i Grønland og på Færøerne.

Lions støtter mange formål

Såvel internationale som nationale og ikke mindst lokale aktiviteter bliver støttet af Lions Club.

Mange har gennem årene nydt godt af de mange arbejdstimer medlemmerne frivilligt har lagt for at samle penge ind til de mange gode formål, der bliver støttet.

Økonomien i Lions er skarpt adskilt i to kasser, klubkassen til møder og administration og betales af medlemmernes egen lomme, aktivitetskassen indeholder kun de indsamlede midler, disse går ubeskåret til humanitære projekter i såvel lokale som globale områder. Lions Danmark donerer årligt omkring 40 millioner kr. til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet.

Hos Lions Club i Aalestrup  er der for øjeblikket 27 medlemmer og  lidt mindre hos ”Dameklubben” Marie Louise. 

Medlemmerne  i Lions Club Aalestrup er nogle meget aktive personer, som blandt andet  gennem mange år har arrangeret ”Sct. Hans Aften” i Rosenparken og er aktive med at tjene penge til gode formål.

Udover at tjene penge på opsætning af julebelysning optjener medlemmer også et pænt beløb ved at plukke æbler hos Brovejens Frugtplantage og salg af bogen ” Barn af Himmerland”, som udkommer hvert andet år og er et samarbejde med de andre Lions Clubber i Himmerland.

Lions organisationen har udviklet et undervisningsprogram til brug i skolerne om ”Holdning og Handling”( mobning og misbrug). Aalestrup klubben afholdt i efteråret et kursus for 21 lærere og pædagoger fra alle skolerne i gl. Aalestrup kommune. 

I Lions klub Aalestrup er man stolte over, at man i 100 års jubilæumsåret, har kunnet donere i alt 125.000 kr. Det er en af klubbens største samlede donationer nogensinde.


onsdag 20. juni 2018

350 deltager i møde om sundhedshus i Aalestrup

Regionsrådsformand Ulla Astrup deltager også

onsdag 20. juni 2018

Masser af sport til byfesten i Hvam

Af Hanne Monrad HVAM: I aften onsdag starter By- og Sportsfesten i Hvam. Årets Kvikløb bliver...

onsdag 20. juni 2018

Gedeskægsfesten har lagt op til en slutspurt

Af Hanne Monrad GEDSTED: Hele ugen er der fest i Gedsted og det omfattende program er klar til at...

fredag 15. juni 2018

Transportminister ser på en mere nordlig motorvejslinje efter vesthimmerlandsk besøg

Transport-, Bygnings og Boligminister Ole Birk Olesen er positivt stemt overfor en mere nordlig...

fredag 15. juni 2018

Hash på toilettet i Knabergården

I går aftes, lidt over ti, overraskede politiet to unge mænd og en dreng på dametoilettet i...

onsdag 13. juni 2018

Regnvejr drillede flyarrangement i Gedsted

Af Hanne Monrad  GEDSTED: Der var lagt op til en festlig markering af etårsdagen for...

onsdag 13. juni 2018

Gedeskægsfesten er klar til at blive affyret

GEDSTED: Så er Gedsted snart klar til en ny Gedeskægsfest med masser af spændende aktiviteter på...

onsdag 06. juni 2018

Stor aktivitet ved kirken i Aalestrup

18. juni er der licitation på et nyt byggeri

onsdag 06. juni 2018

Grundlovsdag for 1200 børn i det fri i Aalestrup

Børnenes Grundlovsdag fejret med maner på stadion

onsdag 30. maj 2018

Badesæsonen indledes på lørdag i Aalestrup

På lørdag sker den officielle åbning endelig

Arkiv

ingen nyheder i denne liste