mandag 26. marts 2018

Aalestrup Idrætsforening søger opbakning

Af: Hanne Monrad

Især håndboldafdelingen mangler medlemmer til børne- og ungdomsudvalg

Annette Hyldgaard Kristensen blev "Årets AIFer".

AALESTRUP: Først i marts måned havde Aalestrup Idrætsforening, AIF, indkaldt til den årlige generalforsamling for medlemmer i Aalestrup Idrætscenter. 

Formanden Thomas Svenningsen bød velkommen til de fremmødte. Som dirigent til afviklingen af generalforsamlingen blev Hans Bjørn valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet tilbage til formanden, som dog hurtig uddelegerede den uddybende beretning til udvalgene, - for det er her det store arbejde ligger i det daglige.

Thomas Vestergaard fremlage beretning for håndboldudvalget: 

I maj juni og juli måned er der fokus på planlægning af haltider for den kommende sæson samt genforhandling med nuværende trænere og holdledere samt finde nye, det var en svær opgave i 2017. Der har også været afholdt et sommertrænerkursus på Hellebjerg, desværre ønskede kun en enkelt ny at deltage sammen med de tre tidligere. Dette skal der arbejdes på næste år.

Klub Building, Knæk kurven Trin 3 - foreningsmødet, måtte desværre aflyses pga. meget få tilmeldinger. Trist at så stort et forarbejde fra mange ildsjæle ikke kunne afsluttes, syndes det siger meget om den opbakning vi møder fra forældre og medlemmer.

Thomas Vestergaard fortalte om de forskellige hold, træning og resultaterne som er gået lidt op og ned

- Flere af vores ungdomshold gået fra elite til bredde, vi har ikke haft etungdoms-divisionshold i år. Vores U16 drenge måtte vi trække til julepausen - efterskole og håndbold er bare ikke let og forene.

Vores 3 div. herre har klaret sig rigtig godt, og er pt. placeret midt i rækken. Næste sæson satser vi stort på at trække vores unge seniorer hjem.

Thomas Vestergaard sluttede sin beretning med at konstatere:

- Vi kæmper forsat med stor mangel på udvalgsmedlemmer i børne- og ungdomsudvalg. Der er kommet et par nye til, men desværre er to faldet fra. For øjeblikket har vi syv vakante pladser i disse udvalg samt én i seniorudvalget. Det gør, at de tilbageværende må trække et alt for stort læs, og bliver slidt op, og opgaverne bliver ikke altid løst rettidigt og med ønsket engagement.

Mona Guldhammer fremlagde beretning for fodboldudvalget:

Fodbold Ungdom, udendørs har ca. 200 fodboldspillere i sæson 2017/2018 og ca. 80 spillere indendørs.

Udendørs afdeling er fordelt på 12 årgange fra boldlege til U18, hvoraf der både er drenge (10 hold) og pigehold (fem hold). Alle hold spiller i DBU.

I inde sæsonen har vi otte hold, som alle har deltaget i turnering og diverse stævner.

Vi har en rigtig god fodbold afdeling, og kan i forhold til 2016/2017 konstatere en lille medlemsfremgang på udendørsholdene, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for.

Det ser pt. fint ud i forhold til trænere. Der er besat på alle trænerposter, og der er en god opbakning og vilje til at finde løsninger, når enkelte trænere/holdledere er holdt. Der afholdes løbende trænermøder, som både har til formål at informere om relevante og aktuelle emner, men i

særdeleshed også har til formål at sætte netværk mellem afdelingens trænere i højsæde. Det er rigtig gode møder med stor energi og optimisme, der bliver afholdt, hvilket vi fra udvalgets side, sætter stor pris på.

Der er de seneste år gjort gode tiltag på vores baneanlæg, fjernet træer, lavet ny skyde mur mv.

Senest har vi fået gang i vores lysanlæg. Det er rigtig godt. Vores anlæg ser lidt udfordret ud, men sådan ser det ud alle steder lige nu. Vi har løbende kontakt til kommunen ift. aftaler mv. for at få banerne så pæne som overhovedet muligt. Her skal lyde en stor tak til halinspektør Søren Bruun

for at tage del i arbejdet, herunder kontakt til kommunen og meget mere.

Kontingent og tøjbestilling hænger sammen, og folk har efterhånden vænnet sig til fremgangsmåden. Det fungerer super godt. Vi oplever en meget smidig procedure. Her skal nævnes vores samarbejde med Sportigan i Farsø, som løser opgaver med levering af tøj mv. til vores fulde tilfredshed.

Og så blev sæson 2017/2018 jo året, hvor vi skiftede farve. Og det gik jo egentlig meget godt. Vi synes, vores hold ser godt ud i de grå farver, og der skal ikke så ofte trækkes i overtrækstrøjer.

Samarbejdet mellem Hobro IK fungerer godt. Der er mulighed for trænerdage, lån af anlæg mv. 

Der foreligger en stående invitation til trænere om at overvære træning. Vi har en god dialog og bliver mødt med meget velvillighed. Tak til Hobro IK.

Så har vi naturligvis også været til Ikast Cup. 10 hold afsted. Fantastisk stævne og samlingspunkt for hele vores fodboldafdeling. Stor TAK til Ikast Udvalget for et kæmpe stykke arbejde, der gør at hele vores fodboldafdeling, spillere, forældre, søskende kan tage af sted på en fantastisk weekend

i fodboldens tegn

2017 var jo også vores jubilæumsår. Vi startede fejringen allerede i forbindelse med standerhejsning i foråret med lidt ekstra forplejning til både spillere og forældre. Selve jubilæet fejrede vi med en hel fantastisk dag den 16. september 2017. I skønt sensommervejr var der gang i den på stadion. Først med forskellige aktiviteter for ungerne, hvor især skumbanen var et stort hit. Kamp på stadion - pølser og øl/sodavand - dannede rammen om en rigtig hyggelig dag. Om aftenen var der så lagt op til en gigantisk jubilæumsfest i hallen, med god mad, dans og koncert.

En supergod aften. Lige som i gamle dage med hal baller.

Mona Guldhammer sluttede med at rette en tak til øvrige frivillige, sponsorer og støtteforeningen.

Annette Hyldgaard Kristensen fremlagde beretning for gymnastikudvalget.

Gymnastikafdelingen er en velfungerende afdeling med 169 aktive gymnaster fordelt på fire børnehold og fire voksenhold. Vores sæson er fra september til og med marts. Vi benytter både Hallen, Kommuneskolen og Realskolen til vores hold.

Heldigvis vil de fleste instruktører fortsætte i næste sæson.

Vores afdelingsbestyrelse består af Dorte Loft Jørgensen, Tina Olsen, Carina Meldgaard, John Østrup og Annette Hyldgaard Kristensen. Den fungerer godt.

Kroket er en underafdeling med 22 medlemmer. De har baner i Østerbølle

Vi har et nyt forårstiltag på bedding. Streetdance/showdance for 12-18-årige ca. Vi håber, det kan samle deltagere og evt. så fortsætte som et helt sæsonhold til efteråret.

Jesper Vinter fremlagte beretning for basketudvalget.

Følgende hold har været aktive gennem året: U10 Mix, U12 Mix, U14/16 Piger, U14/16 Drenge, Senior herrer

Vi har forfulgt sidste års vision om at markedsføre Basket i Himmerland.

Vi har blandt andet været i dialog med flere skoler i området, og vi har gjort flere forsøg på at tiltrække flere spillere og gøre reklame for AIF

Basket. Vi har også fået udbygget Facebooksiden, så den løbende opdateres.

Vi har afholdt FIBA 3x3 stævne med stor opbakning, og stævnet blev en stor succes.

De fleste hold har igen i år deltaget i DBBFs grandprix turneringer, som på nuværende tidspunkt ikke er afsluttet, hvorfor vi ikke kender placeringer og endelige resultater.

Vi har gennem året haft flere fælles træningsseancer og venskabskampe med Aalborg, Lemvig og Sæby, som vi har haft stor fornøjelse af. Det er et

samarbejde, som vi forsøger at udbygge, da det skaber bredde i truppen og god læring og social kontakt spillerne imellem. Derudover har Lemvig ligahold, som vi følger med stor entusiasme, og hvor vi har fået gode basket oplevelser sammen.

Beretning fra Løbeklubben af Anders Erik Gundersen:

Årets gang i løbeklubben er præget af nogle få årlige arrangementer og faste ugentlige træninger.

Vi er ca. 35 medlemmer, og de møder flittig op til træning onsdag og søndag uge efter uge.

Løbeklubben medvirker hvert år til et løb på himmerlandsstien den første søndag i januar. Der udover er vi dem, der står for det praktiske ved knaberløbet.

Vore medlemmer tager selv initiativ til at deltage i flere løb rundt om i landet, det fungerer fint.

Der er opstart hvert år i første uge i marts, hvor vi vil hjælpe nye medlemmer i gang.

Pænt overskud

Kasseren Anders Kyllingsbæk fremlagde det reviderede regnskab.

Et nyt tiltag med rabatordning på kontingenter har kostet ca. 25.000 kr. Der er rabat ved deltagelse i flere idrætsgrene ved kontant betaling af kontingent og fremmøde i hallen.

Det samlede overskud udviser ca. 38.000 kr. Egenkapitalen udgør herefter ca. 589.000 kr. Regnskabet blev godkendt.

Til bestyrelsen blev Anders Kyllingsbæk og Else Marie Mortensen genvalgt, Som revisor var der valg af Rasmus Bak og Anna Marie Findinge.

Under punktet eventuelt, opfordrede Henning Als til i højere grad at se Østhallen som hal 3. Han orienterede om, at Østhallen fylder 30 år, har en god økonomi og næsten er gældfri. Hallen drives af syv pensionister. Timetallet i hallen er faldende, da der er etableret mange nye idrætsfaciliteter i nærområdet. 

Kåring af årets AIF'er

Som afslutning på årets generalforsamling blev der igen kåret en ”Årets AIF'er”

Annette Hyldgaard Kristensen blev kåret med denne hæderstitel. Formanden Thomas Svenningsen præsentere Annette som en værdig modtager af titlen, da hun har været meget aktiv i foreningslivet i mange år, specielt i gymnastikafdelingen har hun gjort et stort arbejde.


onsdag 21. april 2021

Første spadestik blev taget til anden etape af læge- og sundhedshus

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Der var glæde at spore i Initiativgruppen bag det kommende...

onsdag 21. april 2021

Fjelsø-elever blev lokale affaldshelte

Samlede skrald i Fjelsø, Klotrup og Vesterbølle

onsdag 14. april 2021

Første spadestik til nyt sundhedshus:

Nu er målet ved at være nået i Aalestrup

onsdag 14. april 2021

Ny boligbutik er åbnet i Aalestrup

Mange gæster da butikken havde udendørs åbning

onsdag 07. april 2021

Fjelsø har fået et madpakkehus

Beboerforening søgte og fik et stort beløb til projektet ved søen

onsdag 07. april 2021

Aalestrup-læger er klar til at flytte

Opførelsen af det nye lægehus har holdt tidsplanen

tirsdag 30. marts 2021

1312 børn vil samle affald i Vesthimmerland

I år bliver der fokus på mængden af take-away affald

tirsdag 30. marts 2021

Salon i Aalestrup ind i nye lokaler

Salon Askepot er flyttet til Vestergade 18

tirsdag 30. marts 2021

Fodslaw klar til ny sæson

Nu kan man igen få en rask travetur sammen med andre

onsdag 24. marts 2021

Glæde hos alle over igen at være tilbage på skolen

Af Hanne MonradAALESTRUP: På Aalestrup Realskole glæder alle sig over, at der de sidste uger igen...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste