onsdag 27. juni 2018

Nødvendigt med donationer fra byens og egnens borgere

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: Det er lige så værdigt at leve på landet som i de store byer - og som læge er det vigtigt at kunne sparre om faget med andre. Vi har to læger i Aalestrup. Gennemsnitsalderen er 64,5 år og de kan stoppe når de vil i deres eget lægehus i Aagade fra 1960erne. Derfor arbejder initiativgruppen for at få opført et nyt læge- og sundhedshus med plads til flere læger og til andre behandlere.

Sådan sagde lærer Per Bisgaard ved orienteringsmødet i Aalestrup Idrætscenter om et nyt læge- og sundhedshus  ved Testrupvej. Han orienterede om interessen fra læger og behandlere for at flytte ind i huset, men understregede at der endnu ikke er underskrevet lejekontrakter.

- Der foregår en forhandling, pointerede Per Bisgaard.

Thomas Vestergaard fra initiativgruppen redegjorde for de foreløbige ønsker til huset, og viste en skitsetegning udført af arkitektfirmaet Mandrup i Viborg. 

Vesthimmerlands Kommune vil stille en  3000 kvadratmeter byggegrund ttil rådighed på det tidligere Colas-areal, hvor også Rema 1000 er i færd med at opføre ny butik. Læge- og sundhedshuset kan placeres tæt op ad Himmerlandsstien og kun et par hundrede meter fra busterminalen. Der bliver gode parkeringsforhold lige ved indgangspartiet. Initiativgruppen har planer om at opføre en høj bygning, som kan præsentere sig flot og som kan give både lejere og patienter en god oplevelse.

Huset tænkes opført som fleksibelt modulbyggeri til det sundhedspersonale som borgerne i Aalestrup og omegn har brug for. Huset skal være tilgængeligt for alle borgere, og der gøres plads til en ambulancevej bag om huset.

Initiatgivgruppen lægger op til et byggeri som for den ene halvdel bliver fondsejet mens den anden bliver kommunal. Lokale håndværkere skal i spil til byggeriet, der ventes at koste 12 mio. kr.

Initiativgruppen har allieret sig med konsulent Mogens Dam Lentz,  Aarhus, som har haft sin gang i Aalestrup gennem 20 år og har medvirket til gennemførelse af adskillige byfornyelsesopgaver. Han forklarede, at gruppen via kommunen og regionen har søgt knap seks mio. kr. hjem i støtte fra Sundhedsministeriets pulje til lægehuse, men at resten skal finansieres på anden måde.

- Det afgørende for, at vi er tildelt knap seks mio. kr. er det lokale ejerskab som vises i Aalestrup. Pengene er øremærket til brug i Aalestrup og med kommunen som ejer. Den private del ejes af en fond. Vi ønsker at opføre et hus i to halvdele på hver 350 kvm. Med byggeriet kan vi gøre en forskel - og det er nødvendigt for at få f. eks. fire nye læger til at afløse de to nuværende når den tid kommer, sagde Mogens Dam Lentz.

Det blev understreget, at hvis ikke borgerne går med i projektet, så lykkes det ikke. Samlet  skal der skaffes 12 mio. kr. Udover donationer fra egnens borgere vil initiativgruppen søge forskellige fonde om tilskud. Pengene skal ikke falde nu, men senest 1. oktober 2019.

Der blev stillet en del spørgsmål fra deltagerne i i mødet. Ulla Skov efterlyste ydernumre til øjenlæge og psykolog, men regionsrådsformand Ulla Astmann kunne ikke give tilsagn herom, da det vil kræve ekstra bevillinger - ca. fire mio. kr. pr. ydernummer.

Fra flere sider blev der rettet en tak til initiativgruppen for det forberedende arbejde. Der var også kritiske røster om for eksempel Colas-grunden som er forurenet. Henrik Jensen ønskede at vide, hvorfor borgerne skal bidrage til opførelsen. Hvorfor er det ikke kommunen og regionens opgave at bygge, spurgte han. Hertil svarede Ulla Astman, at regionen i henhold til lovgivningen ikke må bygge. Læger er private selvstændige erhvervsdrivende som enten selv skal bygge eller leje sig ind i en ejendom.

Det blev understreget, at indtægterne til den fremtidige drift af huset kommer fra husleje. Lykkes det ikke at indsamle penge til hele byggesummen kan en mindre del formentlig restfinansieres via lån. Initiativgruppen ønsker at gennemføre projektet, hvis der er tilstrækkeligt med lejere som vil  flytte ind.

Martin Pinholt roste  initiativet og sagde, "at det giver noget, hvis man kan spare noget" og tænkte  på byggeomkostningerne. Han opfordrede dog deltagerne i mødet til at gå til lommerne:

- "Host" nu op med nogle penge til dette gode projekt, opfordrede Martin Pinholt.

Og der var mange som udfyldte en tilsagnsblanket ved afslutningen på mødet. Tilsagnet forudsætter at byggeriet indledes og at huset står færdigt i løbet af 2019/20.

Aftenen blev afrundet af formanden for Aalestrup Handel & Erhverv, købmand Karl W. Carlsen, som er med i initiativgruppen:

- Vi er meget imponderede over dette store fremmøde. Det er god motivation til at fortsætte arbejdet, sagde han.


onsdag 13. februar 2019

Næstformand: Ærgerligt forløb med Brugsen i Gedsted

Forhandlinger i gang om overtagelse af drift og varelager

onsdag 13. februar 2019

Treco i Aalestrup udvider produktionen

AALESTRUP: På grund af enorm efterspørgsel fra nationale og internationale virksomheder, vil...

onsdag 06. februar 2019

Uge 5 er 'Den sureste uge'

AALESTRUP: Kommer man forbi Aalestrup Skole om morgenen imellem 7.35 og 7.50, har man helt sikkert...

onsdag 06. februar 2019

Seniorer i Aalestrup var samlet til jubilæum

100 medlemmer af Aalestrup Seniorer fejrede 80 år jubilæum i Rosenparken

onsdag 30. januar 2019

Beboerne i Testrup ønsker cyklesti og gangsti

69 var mødt op til møde i Testrup

onsdag 30. januar 2019

Lukning af Gedsted brugs enstemmigt vedtaget

Af Ture Damtoft GEDSTED: Som skrevet i Vesthimmerlands Avis i sidste uge, var der i går mandag,...

onsdag 23. januar 2019

Elever på Skals Efterskole nomineret i landsdækkende konkurrence

Det kan være rigtig svært at sige det lille ord: Nej

onsdag 23. januar 2019

Nytårskoncert for 600 i Aalestrup

Der blev også tid til håndbold-VM, festfyrværkeri og en Knaberpølse

tirsdag 22. januar 2019

Lukning af Gedsted brugs enstemmigt vedtaget

GEDSTED: Som skrevet i Vesthimmerlands Avis i sidste uge, var der i går mandag, 21. januar...

onsdag 09. januar 2019

Ulbjerg gymnaster sprang ind i det nye år

ULBJERG: Ulbjerg Gymnastikforening startede det nye år, lørdag, 5. januar, hvor gymnastikforeningen...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste