onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Af: Hanne Monrad

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Aalestrup Station er nu for busser og rummer kiosk, ventesal og café.

Aalestrup: Søndag den 15. juli var det nøjagtig 125 år siden, at Aalestrup fik status som jernbaneby og det er ikke uden grund, at byen for 25 år siden fejrede 100 året for, at det efter mere end 20 års forhandlinger med amt, kommune og folketing lykkedes at få anlagt jernbanestrækningen fra Hobro over Aalestrup til Løgstør.

Jernbanen havde en stor andel i, at Aalestrup har udviklet sig til den by vi kender i dag.

I første omgang var det Gedsted der var på tale som stationsby, men her takkede man nej. 

I Aalestrup var proprietær Kjeldsen på Lille Restrup i spidsen for at få banen til Aalestrup. Slægten Kjeldsen havde stor indflydelse på egnen. Det var nok heller ikke helt tilfældigt, at linjeføringen gik forbi Nørager og Skals, hvor Kjeldsenslægten havde Nøragergaard og Lynderupgaard. 

Før etableringen af Himmerlandsbanen talte Aalestrup kun nogle få huse og gårde. Nu blev byen pludselig et trafikknudepunkt og flere gange dagligt var der forbindelse til enten Hobro, Løgstør eller Viborg.

Dermed var grunden lagt til Aalestrups senere udvikling som stationsby.

Da banen blev åbnet kunne rejsende benytte toget gratis i 14 dage. Folk skulle lige vænnes til det nymodens med et lokomotiv der trak person – og godsvogne gennem landsdelen.

I starten var trafikhyppigheden forholdsvis begrænset. En køreplan fra 1929 viser dog, at der nu blev kørt med persontog og enkelte godsvogne syv gange dagligt i hver retning. Dertil kom trafikken med gods fra den jyske længdebane til Hobro. Det blev via Himmerlandsbanen distribueret til bl.a. Nørager, Aalestrup, Aars og Løgstør.

Stor aktivitet på stationen

I kølvandet på jernbanen flyttede der hurtigt håndværkere, handlende og togpersonale til Aalestrup og i Himmerlandsbanen storhedstid blev der kørt med tog i 17 af døgnets timer.

Med få minutters interval ankom der tog til Aalestrup fra tre købstæder og ikke mindst når toget fragtede elever til og fra Aalestrup Realskole, sydede det af aktivitet på Aalestrup Station.

Der skulle udveksles cykler og andet rejsegods, afsendes banepakker og de dampdrevne lokomotiver skulle ud til vandtårnet og forsynes med vand.

Samtidig herskede der travlhed i signalposterne, som var indrettet i hver sin ende af stationsarealet i Aalestrup. Til at klare opgaverne i stationsbygningen var der ansat en stationsforstander og adskillige trafikassistenter af forskellige grader. Banearbejderne havde mange funktioner, der skulle udføres. Der skulle holdes tilsyn med selve sporet, mindre reparationer, slåning af græs i grøften og beskæring af bevoksning. Banearbejderne der boede i ledvogterhusene, havde deres koner til at passe overskæringerne når de selv var på arbejde ude på skinnerne.

I en periode i 1920èrne og 1930èrne havde Aalestrups hotel ikke ret til servering af spiritus. Så dermed var jernbanestationens restaurant, hvor der i dag er indrettet kiosk og ventesal til rutebiler, det eneste sted i byen hvor der var udskænkning.

Der foreligger mange beretninger om folks vaner i Aalestrup i den ”tørlagte” tid. Nogle gik til seks-toget for at få en snak om livets gang i den lille by og for DSB var det en god forretning, når lokalbefolkningen sluttede dagen over en pilsner eller en kaffepunch. Besøget i restauranten krævede nemlig billet til en togrejse og det klarede knaberne typisk ved at købe en billet til holdepladsen i Østerbølle. Det gav ofte anledning til smil, når der i billetlugen blev spurgt, om det skulle være en returbillet!

Efter jernbanens etablering kom der hurtig gang i udviklingen i Aalestrup. I årene omkring århundredskiftet blev der bygget f.eks. kirke og præstegård, apotek, bank, slagteri, kro og realskole.

Himmerlandsbanen blev i 30érne første gang lukningstruet, men overlevede denne gang, men i 1959 ophørte persontrafikken mellem Viborg og Aalestrup og i 1966 persontrafikken mellem Hobro og Løgstør som gik via Aalestrup.

Godstrafikken på jernbanen overlevede på strækningen helt til sidst i 90èrne, derefter lå banen hen i nogle år, hvor der blev kørt med skinnecykler for turister, indtil Himmerlandsstien fra Viborg til Løgstør blev etableret på strækningen i 2006.


onsdag 17. oktober 2018

Koncert med tre kor på Knaberscenen i Aalestrup

AALESTRUP: På lørdag, 20. oktober, har man mulighed for at komme til en gratis koncert på...

onsdag 17. oktober 2018

Bolig Punkt i Aalestrup ophører snart - efter 48 år

En af Aalestrups ældste og største forretninger holder ophørsudsalg

onsdag 17. oktober 2018

Vesthimmerland har nu kun en frugtavler tilbage

KORSØ: Efter Sauers Frugtplantage i Aars lukkede for et par måneder siden, er Finn Brix Mikkelsen,...

onsdag 10. oktober 2018

Himmerlands Kød har købt nedlagt mejeri

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Aalestrup Slagteri har en lang historie bag sig og er en stor del af...

onsdag 10. oktober 2018

Nyt konfirmandhus i Aalestrup

Det første spadestik bliver taget i næste uge

onsdag 03. oktober 2018

18 pct. er med: Kunst, kultur og musik på Aalestrup Skole

AALESTRUP: Den nye sæson i Vesthimmerlands Kulturskole er kommet godt fra start på Aalestrup Skole....

onsdag 03. oktober 2018

Høstfest på Aaglimt i Aalestrup

AALESTRUP: Bordene var fint dækket op og pyntet i efterårsfarver, da støtteforeningen ”Aaglimts...

onsdag 03. oktober 2018

Private dagplejere har modtaget det grønne flag

BJERREGRAV/MØLDRUP: Heidi Juul Høgh, Bjerregrav og Anne-Mette Dahl Nielsen, Møldrup, har siden...

onsdag 26. september 2018

En mio. kr. fra lokal fond til sundhedshus i Aalestrup

Nu er der tilsagn om knap 10 mio. kr. til opførelsen

onsdag 26. september 2018

Veloplagte fortællere på podiet i Boldrup

BOLDRUP: Der var stuvende fuldt, og der måtte i al hast findes flere borde og stole frem, da der...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste