onsdag 19. december 2018

Aalestrup får et nyt læge- og sundhedshus

Af: Thorkil Christensen

Huset opføres ved Testrupvej og står klar i 2020

Initiativgruppens "tovholder" Jørgen Monrad, købmand Karl William Carlsen og tømmerhandler Tom Berntsen besigtiger grunden ved Testrupvej i Aalestrup, hvor det nye læge- og sundhedshus skal opføres.

AALESTRUP: Selvom der stadig er løse ender, så er beslutningen truffet: Aalestrup får et nyt læge- og sundhedshus.
Huset bliver opført på en del af den tidligere Colas-grund ved Testrupvej, og vil formentlig kunne tages i brug i begyndelsen af 2020.
Initiativgruppen bag læge- og sundhedshuset gjorde status mandag aften på et møde i Aalestrup Idrætscenter. Her blev det klart, at der på et møde straks i det nye år mellem gruppen og Vesthimmerlands Kommune skal træffes beslutning om rådgiverudbud. Når dette udbud er afklaret er man for så vidt klar til at gå igang med selve byggeprocessen.
I initiativgruppen glæder man sig til at komme videre. Det skyldes bl. a., at  borgere på Aalestrup-egnen har været i tvivl om projektet i det hele taget bliver gennemført. Sandheden er, at der i måneder har været arbejdet ihærdigt med forberedelserne. For kort tid siden blev der stiftet en fond som skal forestå den ene halvdel af projektet, mens selve lægehusdelen varetages af Vesthimmerlands Kommune, som på baggrund af et initiativ fra arbejdsgruppen i Aalestrup har fået tilsagn fra Ældre- og Sundhedsministeriet om et tilskud på seks mio. kr.  Herudover er der tilsagn fra private, gennem fonde og  foreninger om 3.723.000 kr., til byggeriet.
- Men de knap 10 mio. kr. er lige i underkanten af, hvad der skal bruges. Vi forventer at kunne indsamle yderligere en mio. kr., siger den lokale tovholder i projektet, tidligere revisor og økonomidirektør Jørgen Monrad, Aalestrup.
Projektchef Thomas Vestergaard Lundtoft, Aalestrup, leverer den byggefaglige ekspertise i forbindelse med opførelse af læge- og sundhedshuset, og initiativgruppen har et samarbejde med konsulent Mogens Dam Lenz, Aarhus, omkring de funktioner som huset skal indeholde. Mogens Dam Lenz har bl. a. haft kontakt til læger og andre sundhedsaktører, og der er nu ved at tegne sig et billede af, hvem der flytter med ind i huset. På det seneste har der været vist interesse for lægehusdelen fra et par udenbys læger.
Formålet med opførelsen af det nye læge- og sundhedshus er bl. a. at sikre, at Aalestrup-egnen har et velfungerende udbud af  læger og øvrige sundhedsaktører. Med et befolkningsmæssigt underlag i fremgang og de rette bygningsmæssige rammer i Aalestrup er initiativgruppen overbevist om, at det nye læge- og sundhedshus bliver attraktivt.
Efter de foreløbige beregninger vil det koste knap 15 mio. kr. at opføre det nye læge- og sundhedshus. Tanken er, at  læger og øvrige sundhedsaktører lejer sig ind i huset på markedsvilkår. Huset opføres så det kan indrettes og udvides efter de behov som opstår.
Initiativgruppen er sammensat af repræsentanter for Erhvervsklubben AIF, Aalestrup Handel & Erhverv og en anonym borger, som fra start gav tilsagn om et beløb på en million kroner til formålet. Beløbet indgår i fonden.


fredag 21. februar 2020

Borgerne er der, vil politikere og læger lytte?

Bekymring hos Vesthimmerlands borgere over lukning af lægevagt

onsdag 19. februar 2020

Fastelavnsfest for børn i alle aldre i flere byer

AALESTRUP: Den gamle tradition med fastelavn for børn, hvor man slår katten af tønden, gerne klædt...

onsdag 19. februar 2020

Elever i Fjelsø stod bag ”Klimarejsen”

FJELSØ: Eleverne på Fjelsø Friskole gjorde det igen. Endnu engang viste de at de har helt styr på...

onsdag 19. februar 2020

Aalestrup kunstnere på "Tidens Kunst"

AALESTRUP: Kunstnere fra Aalestrup var med til at fylde Messecenter Vesthimmerland i Aars i...

onsdag 19. februar 2020

”Aktiv i Naturen” til enlige på Aalestrup og Farsø-egnen

AALESTRUP: Så er vi klar til forårsturene i ”Aktiv i Naturen”, grejet er pakket i rygsækkene og nu...

fredag 14. februar 2020

Affaldsplanen er udskudt til efteråret

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune har sammen med Vesthimmerlands Forsyning besluttet at...

onsdag 12. februar 2020

Når kultur bygger bro for unge

Børn og unge i Aalestrup skal arbejde med kunst, spil og musik i kulturugen

onsdag 12. februar 2020

10 foreninger tildeles Knaberfest-overskud

Årets overskud på 128.253 kr. er blevet fordelt

onsdag 05. februar 2020

Fra lægehus til ældreboliger

Firmaet N.C. Holding, Gedsted, har købt den tidligere lægebolig

onsdag 05. februar 2020

Fra offer for diktatur til fastansættelse i Danmark

Metalvirksomheden Treco i Aalestrup fastansætter flygtning fra Eritrea

Arkiv

ingen nyheder i denne liste