torsdag 03. januar 2019

Små botilbud i Aalestrup samles i en stor enhed

Ny lokalplan vil ændre P-området ved Engvej, Vinkelvej og Vestergade

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: Med byrådets vedtagelse af en ny lokalplan for en del af  Aalestrup er der udsigt til en stor ændring af midtbyen og opførelse af en 2811 kvadratmeter bygning, som skal samle byens små afdelinger med boliger for handicappede.

Der er tale om en lokalplan for arealet ved Vestergade og Engvej som i øjeblikket benyttes til offentlig parkeringsplads og legeplads. For at det planlagte byggeprojekt kan gennemføres medfører det også nedrivning af de bygninger på nabogrunden ud mod Engvej, som har været benyttet af fagforeningen 3F, men som har stået tomme længe, idet 3Fs aktiviteter i Aalestrup for flere år siden overgik til Viborg eller Aars.

Tanken med lokalplanen og nedrivningen er, at frigøre plads til opførelse af en ny stor institution for handicappede. Det endelige byggeprojekt er ikke helt på plads, men tankerne går i retning af et botilbud med 20 lejligheder opført i to etager i en kvadratisk bygningsform og med en atriumgård i midten. Desuden udlægges et grønt areal på den sydlige del af grunden.

Den kvadratiske udformning er valgt af hensyn til, at det skal være muligt for vagtpersonale at overskue en hel etage. På hver etage bliver der indrettet køkken og andre faciliteter for beboerne som primært skal flyttes fra de nuværende tre små afdelinger ved Kirkevej og Busgade til den ny bygning. De tre små afdelinger overtages af Aars Boligforening.

Det nye botilbud får vejadgang fra Vinkelvej og Engvej. Herfra bliver der tilkørsel til parkeringsarealer og fra parkeringspladserne stiforløb, som leder fastboende og besøgende hen til hovedindgangen til ejendommen.

Nybyggeriet placeres tæt på Vestergade, som er Aalestrups primære handelsgade. I lokalplanen nævnes, at facadeudtrykket på den eksisterende bebyggelse er meget varierende. Opførelsen af den nye institution skal ske med hensyntagen til den eksisterende bebyggelse i området og tilsammen skal det tilstræbes at der skabes en attraktiv midtby.

Derfor er det hensigten, at ny bebyggelse skal harmonere med eksisterende omgivelser. Der stilles nogle krav om, at facaderne skal opføres i tegl, men i planen gives der mulighed for, at mindre bygninger kan opføres i andre materialer, f. eks. træ, glas og fibercement, men i jordfarver med blandinger mellem sort og hvid, som kan  medvirke til at skabe variation i bebyggelsens udtryk.


onsdag 12. juni 2019

Knaberfest nr. 53 er blevet afviklet i den forgangne uge

AALESTRUP: Også denne gang kan Knaberkomiteen konstatere, at festen har været en succes. Ugen...

onsdag 12. juni 2019

Gedeskægsrevyen er et populært indslag i byfesten

GEDSTED:  I Gedsted har der gennem rigtig mange år været tradition for at opføre en lokalrevy...

onsdag 12. juni 2019

Sognehus i Aalestrup står klar til at blive indviet

Der er sket meget på Kirkevej i Aalestrup de seneste år.I august 2015 blev Tegnestuen Fjelsø Mejeri...

onsdag 12. juni 2019

Ejendomsmæglere vandt fodbolddyst i Aalestrup

KNABERFEST: Stemningen var helt i top på Aalestrup Stadion, mandag aften i Knaberfesten. Vejret...

onsdag 05. juni 2019

Aftenmusik ved Åen i Simested

AALESTRUP: På grund af andre gøremål er sæsonpremieren på ”Aftenmusik ved Åen” i år blevet lidt...

onsdag 05. juni 2019

Ulbjerg Friluftsbad blev indviet i flot sommervejr

Af Hanne MonradULBJERG: I 1975 blev der etableret et friluftsbad i Ulbjerg. Byens byfest...

fredag 31. maj 2019

Velkommen til Knaberfest 2019

KNABERFEST: Vi står igen foran, at skulle afvikle en Knaberfest, denne gang er det nummer 53 i...

onsdag 29. maj 2019

Arbejdet for sundhedshus i Aalestrup fik ros

AALESTRUP: Der var ros til de lokale kræfter, som arbejder på at etablere sundhedshuse i Aalestrup...

onsdag 29. maj 2019

Festival med plads til alle på Gedsted Skole

GEDSTED: Gedsted Skole holdte for første gang musikfestival i torsdags, 23. maj. De sidste fem år...

onsdag 22. maj 2019

"Aaglimt" i Aalestrup er nu blevet certificeret

Certificering som senioridrætscenter skal bidrage til sammenhold og sundhed for beboerne

Arkiv

ingen nyheder i denne liste