torsdag 03. januar 2019

Små botilbud i Aalestrup samles i en stor enhed

Ny lokalplan vil ændre P-området ved Engvej, Vinkelvej og Vestergade

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: Med byrådets vedtagelse af en ny lokalplan for en del af  Aalestrup er der udsigt til en stor ændring af midtbyen og opførelse af en 2811 kvadratmeter bygning, som skal samle byens små afdelinger med boliger for handicappede.

Der er tale om en lokalplan for arealet ved Vestergade og Engvej som i øjeblikket benyttes til offentlig parkeringsplads og legeplads. For at det planlagte byggeprojekt kan gennemføres medfører det også nedrivning af de bygninger på nabogrunden ud mod Engvej, som har været benyttet af fagforeningen 3F, men som har stået tomme længe, idet 3Fs aktiviteter i Aalestrup for flere år siden overgik til Viborg eller Aars.

Tanken med lokalplanen og nedrivningen er, at frigøre plads til opførelse af en ny stor institution for handicappede. Det endelige byggeprojekt er ikke helt på plads, men tankerne går i retning af et botilbud med 20 lejligheder opført i to etager i en kvadratisk bygningsform og med en atriumgård i midten. Desuden udlægges et grønt areal på den sydlige del af grunden.

Den kvadratiske udformning er valgt af hensyn til, at det skal være muligt for vagtpersonale at overskue en hel etage. På hver etage bliver der indrettet køkken og andre faciliteter for beboerne som primært skal flyttes fra de nuværende tre små afdelinger ved Kirkevej og Busgade til den ny bygning. De tre små afdelinger overtages af Aars Boligforening.

Det nye botilbud får vejadgang fra Vinkelvej og Engvej. Herfra bliver der tilkørsel til parkeringsarealer og fra parkeringspladserne stiforløb, som leder fastboende og besøgende hen til hovedindgangen til ejendommen.

Nybyggeriet placeres tæt på Vestergade, som er Aalestrups primære handelsgade. I lokalplanen nævnes, at facadeudtrykket på den eksisterende bebyggelse er meget varierende. Opførelsen af den nye institution skal ske med hensyntagen til den eksisterende bebyggelse i området og tilsammen skal det tilstræbes at der skabes en attraktiv midtby.

Derfor er det hensigten, at ny bebyggelse skal harmonere med eksisterende omgivelser. Der stilles nogle krav om, at facaderne skal opføres i tegl, men i planen gives der mulighed for, at mindre bygninger kan opføres i andre materialer, f. eks. træ, glas og fibercement, men i jordfarver med blandinger mellem sort og hvid, som kan  medvirke til at skabe variation i bebyggelsens udtryk.


fredag 21. februar 2020

Borgerne er der, vil politikere og læger lytte?

Bekymring hos Vesthimmerlands borgere over lukning af lægevagt

onsdag 19. februar 2020

Fastelavnsfest for børn i alle aldre i flere byer

AALESTRUP: Den gamle tradition med fastelavn for børn, hvor man slår katten af tønden, gerne klædt...

onsdag 19. februar 2020

Elever i Fjelsø stod bag ”Klimarejsen”

FJELSØ: Eleverne på Fjelsø Friskole gjorde det igen. Endnu engang viste de at de har helt styr på...

onsdag 19. februar 2020

Aalestrup kunstnere på "Tidens Kunst"

AALESTRUP: Kunstnere fra Aalestrup var med til at fylde Messecenter Vesthimmerland i Aars i...

onsdag 19. februar 2020

”Aktiv i Naturen” til enlige på Aalestrup og Farsø-egnen

AALESTRUP: Så er vi klar til forårsturene i ”Aktiv i Naturen”, grejet er pakket i rygsækkene og nu...

fredag 14. februar 2020

Affaldsplanen er udskudt til efteråret

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune har sammen med Vesthimmerlands Forsyning besluttet at...

onsdag 12. februar 2020

Når kultur bygger bro for unge

Børn og unge i Aalestrup skal arbejde med kunst, spil og musik i kulturugen

onsdag 12. februar 2020

10 foreninger tildeles Knaberfest-overskud

Årets overskud på 128.253 kr. er blevet fordelt

onsdag 05. februar 2020

Fra lægehus til ældreboliger

Firmaet N.C. Holding, Gedsted, har købt den tidligere lægebolig

onsdag 05. februar 2020

Fra offer for diktatur til fastansættelse i Danmark

Metalvirksomheden Treco i Aalestrup fastansætter flygtning fra Eritrea

Arkiv

ingen nyheder i denne liste