torsdag 03. januar 2019

Små botilbud i Aalestrup samles i en stor enhed

Ny lokalplan vil ændre P-området ved Engvej, Vinkelvej og Vestergade

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: Med byrådets vedtagelse af en ny lokalplan for en del af  Aalestrup er der udsigt til en stor ændring af midtbyen og opførelse af en 2811 kvadratmeter bygning, som skal samle byens små afdelinger med boliger for handicappede.

Der er tale om en lokalplan for arealet ved Vestergade og Engvej som i øjeblikket benyttes til offentlig parkeringsplads og legeplads. For at det planlagte byggeprojekt kan gennemføres medfører det også nedrivning af de bygninger på nabogrunden ud mod Engvej, som har været benyttet af fagforeningen 3F, men som har stået tomme længe, idet 3Fs aktiviteter i Aalestrup for flere år siden overgik til Viborg eller Aars.

Tanken med lokalplanen og nedrivningen er, at frigøre plads til opførelse af en ny stor institution for handicappede. Det endelige byggeprojekt er ikke helt på plads, men tankerne går i retning af et botilbud med 20 lejligheder opført i to etager i en kvadratisk bygningsform og med en atriumgård i midten. Desuden udlægges et grønt areal på den sydlige del af grunden.

Den kvadratiske udformning er valgt af hensyn til, at det skal være muligt for vagtpersonale at overskue en hel etage. På hver etage bliver der indrettet køkken og andre faciliteter for beboerne som primært skal flyttes fra de nuværende tre små afdelinger ved Kirkevej og Busgade til den ny bygning. De tre små afdelinger overtages af Aars Boligforening.

Det nye botilbud får vejadgang fra Vinkelvej og Engvej. Herfra bliver der tilkørsel til parkeringsarealer og fra parkeringspladserne stiforløb, som leder fastboende og besøgende hen til hovedindgangen til ejendommen.

Nybyggeriet placeres tæt på Vestergade, som er Aalestrups primære handelsgade. I lokalplanen nævnes, at facadeudtrykket på den eksisterende bebyggelse er meget varierende. Opførelsen af den nye institution skal ske med hensyntagen til den eksisterende bebyggelse i området og tilsammen skal det tilstræbes at der skabes en attraktiv midtby.

Derfor er det hensigten, at ny bebyggelse skal harmonere med eksisterende omgivelser. Der stilles nogle krav om, at facaderne skal opføres i tegl, men i planen gives der mulighed for, at mindre bygninger kan opføres i andre materialer, f. eks. træ, glas og fibercement, men i jordfarver med blandinger mellem sort og hvid, som kan  medvirke til at skabe variation i bebyggelsens udtryk.


onsdag 20. marts 2019

Fyldte hylder og glade kunder i Gedsted

Varegrupper flyttet og vægge taget ned for at gøre butik mere indbydende

onsdag 20. marts 2019

Røde Kors Aars-Aalestrup havde år med stor aktivitet

Der blev uddelt nåle for 10, 15 og 25 års frivilligt arbejde

onsdag 13. marts 2019

Børnekulturen satte sit præg på Aalestrup

Kulturugen AHA! rykkede ud på gader og torve i midtbyen

onsdag 13. marts 2019

Brugsen i Gedsted genåbner i dag

Brugsen i Balling fører brugsen videre

tirsdag 05. marts 2019

Knaberkongen serverede bigbandmusik for folket

Knaberkongen Ejner Noe havde sammen med sin musikalske ”legekammerat” Lars Refsgaard, taget...

tirsdag 05. marts 2019

Fastelavn blev fejret i Simested og Aalestrup

SIMESTED/AALESTRUP: Søndag var det fastelavnsdag og det blev naturligvis fejret i Aalestrup. Sidste...

onsdag 27. februar 2019

"Årets Nordjyde" er måske fra Aalestrup

130 nordjyder er indstillet til prisen

onsdag 27. februar 2019

Lystfiskere til fluedyst i Aalestrup for 16. gang

AALESTRUP: Det er både yderst seriøst og aldeles hyggeligt, når fluefiskere fra hele Jylland kommer...

onsdag 09. januar 2019

Ulbjerg gymnaster sprang ind i det nye år

ULBJERG: Ulbjerg Gymnastikforening startede det nye år, lørdag, 5. januar, hvor gymnastikforeningen...

onsdag 09. januar 2019

Prinsens Musikkorps, Niels Olsen og festfyrværkeri

Afslutningen på den 13. nytårskoncert i Aalestrup bliver denne gang ekstra festlig

Arkiv

ingen nyheder i denne liste