torsdag 03. januar 2019

Små botilbud i Aalestrup samles i en stor enhed

Ny lokalplan vil ændre P-området ved Engvej, Vinkelvej og Vestergade

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: Med byrådets vedtagelse af en ny lokalplan for en del af  Aalestrup er der udsigt til en stor ændring af midtbyen og opførelse af en 2811 kvadratmeter bygning, som skal samle byens små afdelinger med boliger for handicappede.

Der er tale om en lokalplan for arealet ved Vestergade og Engvej som i øjeblikket benyttes til offentlig parkeringsplads og legeplads. For at det planlagte byggeprojekt kan gennemføres medfører det også nedrivning af de bygninger på nabogrunden ud mod Engvej, som har været benyttet af fagforeningen 3F, men som har stået tomme længe, idet 3Fs aktiviteter i Aalestrup for flere år siden overgik til Viborg eller Aars.

Tanken med lokalplanen og nedrivningen er, at frigøre plads til opførelse af en ny stor institution for handicappede. Det endelige byggeprojekt er ikke helt på plads, men tankerne går i retning af et botilbud med 20 lejligheder opført i to etager i en kvadratisk bygningsform og med en atriumgård i midten. Desuden udlægges et grønt areal på den sydlige del af grunden.

Den kvadratiske udformning er valgt af hensyn til, at det skal være muligt for vagtpersonale at overskue en hel etage. På hver etage bliver der indrettet køkken og andre faciliteter for beboerne som primært skal flyttes fra de nuværende tre små afdelinger ved Kirkevej og Busgade til den ny bygning. De tre små afdelinger overtages af Aars Boligforening.

Det nye botilbud får vejadgang fra Vinkelvej og Engvej. Herfra bliver der tilkørsel til parkeringsarealer og fra parkeringspladserne stiforløb, som leder fastboende og besøgende hen til hovedindgangen til ejendommen.

Nybyggeriet placeres tæt på Vestergade, som er Aalestrups primære handelsgade. I lokalplanen nævnes, at facadeudtrykket på den eksisterende bebyggelse er meget varierende. Opførelsen af den nye institution skal ske med hensyntagen til den eksisterende bebyggelse i området og tilsammen skal det tilstræbes at der skabes en attraktiv midtby.

Derfor er det hensigten, at ny bebyggelse skal harmonere med eksisterende omgivelser. Der stilles nogle krav om, at facaderne skal opføres i tegl, men i planen gives der mulighed for, at mindre bygninger kan opføres i andre materialer, f. eks. træ, glas og fibercement, men i jordfarver med blandinger mellem sort og hvid, som kan  medvirke til at skabe variation i bebyggelsens udtryk.


onsdag 03. juni 2020

Veteranklub vil have de gamle Veloer på gaden

En beretning om den legendariske "cykel med hjælpemotor"

onsdag 03. juni 2020

Fællessang hos de ældre på Aaglimt

Af Hanne MonradAALESTRUP: Onsdag formiddag lød der liflige toner med musik og sang på terrasserne...

onsdag 27. maj 2020

Fra politiets døgnrapport

Tre sigtelser til mand fra AalestrupAALESTRUP: En 22-årig bilist fra Aalestrup blev kl. 23 tirsdag...

onsdag 27. maj 2020

Er klar til at åbne fodterapi i Møldrup

Sanni Tøttrup Wölck er statsautoriseret fodterapeut

onsdag 27. maj 2020

Tæt X-Factor løb for Mathilde fra Aalestrup

AALESTRUP: Det foregik selvfølgelig i København, men fra sin familiebase i Aalestrup har Mathilde...

onsdag 27. maj 2020

Bryllupspavillonen i Aalestrup renoveret

Lions-medlemmer har gjort pavillonen klar

onsdag 20. maj 2020

Der bliver ingen badeture i svømmeren i Aalestrup i år

Aalestrup Idrætscenter har stadig store ønsker for friluftsbadet

onsdag 20. maj 2020

Carpe Diem i Aalestrup igen tildelt flot pris

Foreningen har fået Andelskassernes pris

onsdag 13. maj 2020

Ny forening for aktive unge er startet i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Det er nok en forening af de mere usædvanlige, men ikke desto mindre er...

onsdag 13. maj 2020

Igen hærværk i Rosenparken

Af Hanne MonradAALESTRUP: Siden Naturbasen som ligger i Den Jydske Rosenpark i Aalestrup blev...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste