torsdag 03. januar 2019

Små botilbud i Aalestrup samles i en stor enhed

Ny lokalplan vil ændre P-området ved Engvej, Vinkelvej og Vestergade

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: Med byrådets vedtagelse af en ny lokalplan for en del af  Aalestrup er der udsigt til en stor ændring af midtbyen og opførelse af en 2811 kvadratmeter bygning, som skal samle byens små afdelinger med boliger for handicappede.

Der er tale om en lokalplan for arealet ved Vestergade og Engvej som i øjeblikket benyttes til offentlig parkeringsplads og legeplads. For at det planlagte byggeprojekt kan gennemføres medfører det også nedrivning af de bygninger på nabogrunden ud mod Engvej, som har været benyttet af fagforeningen 3F, men som har stået tomme længe, idet 3Fs aktiviteter i Aalestrup for flere år siden overgik til Viborg eller Aars.

Tanken med lokalplanen og nedrivningen er, at frigøre plads til opførelse af en ny stor institution for handicappede. Det endelige byggeprojekt er ikke helt på plads, men tankerne går i retning af et botilbud med 20 lejligheder opført i to etager i en kvadratisk bygningsform og med en atriumgård i midten. Desuden udlægges et grønt areal på den sydlige del af grunden.

Den kvadratiske udformning er valgt af hensyn til, at det skal være muligt for vagtpersonale at overskue en hel etage. På hver etage bliver der indrettet køkken og andre faciliteter for beboerne som primært skal flyttes fra de nuværende tre små afdelinger ved Kirkevej og Busgade til den ny bygning. De tre små afdelinger overtages af Aars Boligforening.

Det nye botilbud får vejadgang fra Vinkelvej og Engvej. Herfra bliver der tilkørsel til parkeringsarealer og fra parkeringspladserne stiforløb, som leder fastboende og besøgende hen til hovedindgangen til ejendommen.

Nybyggeriet placeres tæt på Vestergade, som er Aalestrups primære handelsgade. I lokalplanen nævnes, at facadeudtrykket på den eksisterende bebyggelse er meget varierende. Opførelsen af den nye institution skal ske med hensyntagen til den eksisterende bebyggelse i området og tilsammen skal det tilstræbes at der skabes en attraktiv midtby.

Derfor er det hensigten, at ny bebyggelse skal harmonere med eksisterende omgivelser. Der stilles nogle krav om, at facaderne skal opføres i tegl, men i planen gives der mulighed for, at mindre bygninger kan opføres i andre materialer, f. eks. træ, glas og fibercement, men i jordfarver med blandinger mellem sort og hvid, som kan  medvirke til at skabe variation i bebyggelsens udtryk.


onsdag 16. januar 2019

Lokal ejer vil skabe liv i Hotel Hvide Kro igen

Niels Mogensen, Fjelsø Staal A/S, har købt hotellet

onsdag 16. januar 2019

Urimelige krav kan lukke Gedsted brugs

GEDSTED: Garanti for over en halv million kroner og forudbetaling for nye leverancer. Det er...

onsdag 16. januar 2019

Volontør fra Aars fortæller om Tanzania

AALESTRUP: Christian Ole Haslev fra Aars, der afsluttede sit økonomistudie i maj sidste år, var i...

onsdag 09. januar 2019

Ulbjerg gymnaster sprang ind i det nye år

ULBJERG: Ulbjerg Gymnastikforening startede det nye år, lørdag, 5. januar, hvor gymnastikforeningen...

onsdag 09. januar 2019

Prinsens Musikkorps, Niels Olsen og festfyrværkeri

Afslutningen på den 13. nytårskoncert i Aalestrup bliver denne gang ekstra festlig

torsdag 03. januar 2019

Små botilbud i Aalestrup samles i en stor enhed

Ny lokalplan vil ændre P-området ved Engvej, Vinkelvej og Vestergade

torsdag 03. januar 2019

Slut med ambulance i Aalestrup

AALESTRUP: Mange borgere i Aalestrup blev glade, da man i 2015 atter fik en ambulance med base på...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste