onsdag 30. januar 2019

Beboerne i Testrup ønsker cyklesti og gangsti

69 var mødt op til møde i Testrup

Kortet viser, hvor cykelstien fra Testrup ønskes placeret.

Af Hanne Monrad

TESTRUP: I sommeren 2018 sendte Testrup Beboerforening en ansøgning til Vesthimmerlands kommune med adresse til Teknik-og Miljøudvalget, angående et ønske om etablering af en cykel/gangsti startende ved Lerkenfeld Å , langs Testrupvej og til Aalestrup. Det er en strækning på godt fire kilometer.

- På baggrund af, at vore unge mennesker har børn, nye tilflyttere med børn, motion som er sundt for os voksne, klimaet, pilgrimsruten, turister i vort lille samfund, flere ulykker på strækningen, stærkt stigende og meget tung og hurtig trafik, smal vej, hvor det ikke er muligt at opdele til cyklister, var baggrunden for ønsket fra beboeren i Testrup.

Lokalområdet

I området omkring Testrup er der lige nu 24 børn under konfirmationsalderen, som i årene fremover har behov for en cykelsti, både til skole og fritidsaktiviteter. En sådan sti vil også være attraktiv for nye familier som ønsker at flytte til Testrup, siger formand for beboerforeningen Mie Nielsen. Og for de voksne vil det give bedre muligheder for at handle, samt at deltage i de forskellige arrangementer i Aalestrup.

Fakta

I 2017, blev der udfærdiget en skolevejsvurdering på Testrupvej. Resultatet var, at vejen blev erklæret for trafikfarlig for alle skoleelever. På en femårig periode, var der registreret seks færdselsuheld ved politiet, på denne strækning. Heraf var et med personskade. Der er endvidere registreret en uoverskuelig bakketop, to uoverskuelige vejsving samt meget- og hurtig trafik. Testrupvej er hovedvej mellem Aars/Farsø og Aalestrup samt forbindelse for pendlere fra A13, via Højslev Møllevej til Aalestrup. 

Inviteret til møde

I Testrup har man i hele perioden holdt gryden i kog og onsdag aften havde foreningen inviteret byrådsmedlemmer, beboere og andre interesserede til et møde i Testrup. 

Mødet startede ved Testrup gl. Skole, hvor flere valgte at gå med på turen, naturligvis iført gule sikkerhedsveste, mod Testrupvej.

Vejen blev krydset som færdselsreglerne nu engang er og turen går videre ad Testrupvej, fortæller Mie Nielsen, vi mærker suset fra de forbi kørende biler som dog p.g.a. de mange mennesker i dag, trækker godt ud på vejen. Vi krydser igen vejen og går op mod Testrup Kirke hvor mødet skal holdes.

I kirken bliver alle budt velkommen af Niels Kristian Christensen. Til mødet var en række politikere, med borgmesteren i spidsen, mødt op og også mange repræsentanter fra nabobyerne.

Formand for Testrup Menighedsråd, Lis Haugaard fortalte og viste en film om Testrup Kirke på kirkens hvidkalkede vægge. Efter den meget spændende film om Testrup Kirkes liv gennem tiden, om pilgrimme og kloster, fortalte Lis Haugaard om Testrup nu om dage, hvad by og omegn kan tilbyde, hvad der driver et lille samfund med en masse frivillige mennesker som hver især yder sit, om alle de pilgrimme der besøger byen, at der er støt stigende overnatninger i herberget, at de flotte faciliteter på sportspladsen og shelters bliver brugt af egne men også af turister, sportsklubber, motionscyklister, pensionistklub, dagplejere, skolebørn osv. - at Testrup Gl. Skole drives med så vidt muligt frivillige, at den eneste indtægt er, hvad der kommer ved udlejning og overnatninger.

Kirken, helligkilden og klosteret spiller en stor rolle i pilgrimmenes vandring, hvilket også betyder en hel del turister til Himmerland, skolen stiller cykler til rådighed, hvis man ønsker at besøge og handle i Aalestrup, men har det svært ved at sende dem ud på Testrupvej p.g.a .trafikken.

Efter den flotte præsentation af Testrup og omegn gennemgår Niels Kristian Christesen 'Skema til vurdering af skolevej fra Nordjyllands politi' , så alle får forståelsen af tallene. Der lyder sommetider nogle lyde fra folk, når det faktisk går op for dem, hvad der ligger bag tallene, det virker noget skræmmende på flere.

Derefter gennemgås ansøgningen hurtigt, så alle ved ,hvad ønskerne går ud og hurtig bliver der gang i debatten.

- Vores lokalpolitikere og repræsentanter fra beboerforeningerne deltager også meget aktivt, da de har en indsigt i det politiske liv på Rådhuset til, hvad man kan gøre både for os men også for den, generelle problematik angående cykelstier i Vesthimmerland, siger Mie Nielsen. Der kommer også gentagne fortællinger om, at beboerne i området gerne vil cykle og gå til Aalestrup, men ingen gør det på grund af trafikken på vejen.

God debat

Under debatten er der to børn der rejste sig op og fortalte om deres oplevelse af at cykle på vejen og hvor ubehageligt det er for dem.

- Vi vil som område gerne kobles på Himmerlandsstien, som en sløjfe med skilte der henviser til Testrup Kirke, helligkilden og klosteret. Her vil en cykel-gangsti også få sin berettigelse som rute for lokale fra både området og Testrup, ved at man kan gå på Himmerlandsstien og ad Fladhøjvej, Vesterrisvej eller Markedsdalen, siger man fra beboerforeningen i Testrup.- Vi fik desuden oplyst at Naturefterskolen bruger området flittigt til fiskeri, ridning osv. men de føler sig absolut heller ikke trygge på vejen selvom de er fornuftige unge mennesker.

Efter en god og sober debat med gode svar fik Beboerforeningens bestyrelse, at vide, at Testrup ligger blandt de otte øverste i ansøgninger mht. en cykel-gangsti.

Aftenen sluttede med lidt at spise og drikke på Testrup Gl. Skole til dem, der havde lyst og også her var der mulighed for at stille flere spørgsmål.

Formand for Teknik- og Miljø, Uffe Bro, takkede på kommunens vegne, for et godt arbejde i forhold til Testrup Beboerforenings ansøgning og opfølgning derpå.

- Vi fik en masse god opbakning og forståelse for problemet, gode råd til, hvordan vi kommer videre, at politikerne var glade for at komme på besøg, for med egne øjne at se problematikkerne.

At holde et møde i en kirke er utraditionelt, det er dog der, at vi har vores udgangspunkt i forhold til turismen på vores egn, slutter Mie Nielsen.


mandag 15. april 2019

KFUM-Spejderne i Aalestrup fylder 75 år

Anne- Marie Sørensen, Aalestrup, fortæller om opstarten på spejderbevægelsen i Aalestrup

mandag 15. april 2019

Erhvervsklub i Aalestrup havde god vind i sejlene

Tømmerhandler Tom Berntsen stopper som formand

mandag 15. april 2019

En festlig aften i Skals kun for piger

SKALS: Lions Club, ”Vølverne” i Møldrup havde igen arrangeret en aften udelukkende for kvinder. Og...

onsdag 10. april 2019

Problemer førte til bedre løsning for varmeværket

Derfor opføres ny pumpe- og vekslerbygning i Gl. Hvam

onsdag 10. april 2019

Lyset driller Aalestrups sky-line

AALESTRUP: Aalestrups sky-line, neonlyset på toppen af vandtårnet ved Vandværksvej driller. I de...

onsdag 10. april 2019

Skal det være en Bypark eller en Rosenpark?

Stor debat om fremtiden for Den Jydske Rosenpark

onsdag 03. april 2019

Tænker store tanker i stalden på Bygumlund

Landmand Martin Pinholt, Aalestrup, fylder 60 år 4. april

onsdag 03. april 2019

Aalestrup fik en ny flot cykel- og gangbro

Af Hanne MonradAALESTRUP Mandag eftermiddag i sdiste uge, var der indvielse af den nye bro, som...

onsdag 27. marts 2019

Forrygende gymnastikopvisning i Ulbjerg

ULBJERG: Ulbjerg Gymnastikforening kunne vanen tro søndag d. 24. marts fejre endnu en succesfuld...

onsdag 27. marts 2019

Ny ejer: Nørager Kro åbner til maj

Kroen skal igen være samlingspunkt for byen

Arkiv

ingen nyheder i denne liste