onsdag 06. februar 2019

Seniorer i Aalestrup var samlet til jubilæum

100 medlemmer af Aalestrup Seniorer fejrede 80 år jubilæum i Rosenparken

Af Hanne Monrad

AALESTRUP: Bordene var dækket til fest, musikken var på plads og fra køkkenet bredte der sig en liflig duft af mad, bestyrelsen var klar og bød velkommen til de ankommende gæster, som var indbudt til jubilæumsmiddag kl. 12 og derefter en festlig eftermiddag med taler, sang, underholdning og dans.

Efter faneindmarchen og sangen ” Der er ingenting der maner” bød formanden for Aalestrup Seniorer, Ingelise Nielsen, velkommen og hun rettede en speciel velkomst til byrådsmedlem, Per Bisgaard, som var inviteret til at holde festtalen og til Karen og Charlotte Horn, som formanden takkede for de midler, som er blevet givet til foreningen fra Horns Mindefond igennem en årrække til forskellige arrangementer.

Ingelise Nielsen sagde i sin jubilæumstale bl.a.

- Når jeg tænker 80 år tilbage er det meget længe siden, når jeg tænker 80 år frem ”år 2099” er det uoverskuelig, men når jeg ser en person, som er 80 år tænker jeg ”vedkommende ser da godt ud”. Måske en enkelt k3 men et værkstedsbesøg, så er man som ny igen. . 

I dag for 80 år siden var der møde på Hotel Hvide Kro. På agitationsudvalgets vegne havde P. Kramer fra Hobro indkaldt til møde for at oprette en aldersrentenyderforening for Aalestrup og Omegn. Jeg tror han kom fra Aars her var han nemlig dagen før. Han pumpede lige cyklen og tog en tur til Aalestrup. 

Der blev igen, 15. oktober, afholdt møde med P. Kjeld Pedersen fra Viborg, som kunne oplyse at der var oprettet en Aldersrente-Forening, hvor nye medlemmer kunne optages. 

I 1965 kom sammenslutningen til at hedde Pensionisternes Samvirke. Og pensionistforeningen kom formentlig her til at hedde Aalestrup Pensionistforening. For igen i 2016 at ændre navn til Aalestrup Seniorer. 

 

Holdbare formænd

At holde en pensionistforening i gang i 80 år det er fantastisk. Inden for de sidste 10 år har vi jo haft to gode formænd, Ida Pedersen og Kristine Iversen. De har hver især haft nogle gode bestyrelsesmedlemmer, hvor der har været et godt sammenhold.

Vi er jo JYDER som godt vil gøre et stykke arbejde, hvis vi kan se det gør nytte. Men vi har erfaret sjællændere er fuldt ud lige så arbejdsvillige. Vi har jo to af dem i bestyrelsen.

Det gør at foreningsarbejde er spændende,. Nye muligheder, Samfundet ændrer sig. 

Medlemstal er for øjeblikket 315 - vorherre er den største konkurrent. 

- Til slut vil jeg takke nuværende bestyrelse, og suppleanter for et godt samarbejde. Der er blevet brugt meget tid på at synliggøre Aalestrup Seniorer, sluttede Ingelise Nielsen og selvfølgelig blev det også med et fælles hurraråb for foreningen.

Middagen bestod af hønsesalt med ananas, kalvesteg og is med kage og det var i en pause mellem retterne, at Per Bisgaard holdt sin festtale. Han indledte sin tale med at takke for invitationen, som har glædet ham meget:

- Formand Ingelise Nielsen spurgte mig i begyndelsen af december sidste år, om jeg havde lyst til at deltage i festen og holde en festtale. Helt ærligt, så blev jeg lidt benovet og glad for at modtage tilbuddet, og jeg sagde straks, at det ville jeg gerne, såfremt der ikke var andet i kalenderen. Lad mig lige afsløre en hemmelighed for jer – i det her selskab, hvor intet jo slipper ud efterfølgende. Mit svar er sådan et standardsvar, som politikere, forfattere, musikere og andre selvhøjtidelige altid bruger for at sætte lidt respekt om sig selv – men dybest set, så vil alle - eller i det mindste rigtig mange - gerne kvittere for en sådan invitation ved at sige ja tak – og også jeg. 

Per Bisgaard fortsatte sin tale og selvfølgelig på sin egen lune måde:

- Som det står i indbydelsen til dagens jubilæumsfest, så markerer festen oprettelsen af ”Aldersrente-Foreningen” i 1939. Flere af jer der er til stede i dag er måske født i 1939 eller tidligere og har måske oplevet, at jeres bedsteforældre har været medlemmer af foreningen fra starten af, MEN jeg er ret sikker på, at hovedparten kun har hørt om foreningens start gennem historier hjemme ved spisebordet. 

- Rigtig mange foreninger, som ville varetage ældres eller pensionisters vilkår og tarv, skød op i 30erne og mange af dem havde ordet pensionistforening i deres vedtægter, for formålet var tydeligvis at gøre noget godt for de medborgere som var gået fra en arbejdsløn til at skulle klare sig for egen opsparing eller den hjælp som det offentlige ved lov havde vedtaget at borgerne kunne ansøge om. Op gennem de næste 40-50 år kom der forbedringer, som gjorde det muligt at leve for en folkepension, startende i 1957 hvor folkepensionens mindstebeløb trådte i kraft efterfulgt af ATP i 1964 – men vi skal først frem til 1970 før alle kvinder over 62 år og mænd over 67 år havde ret til folkepensionens grundbeløb uanset indtægt og formueforhold.

- Aalestrup Pensionistforening blev, som vi tidligere har hørt oprettet i 1939 umiddelbart før Danmark blev besat i 1940 og tysk militær også blev udstationeret i Aalestrup. Byen havde på daværende tidspunkt ca. 1250 indbyggere og vækstkurven var de seneste 50 år – siden 1893, hvor jernbanen havde gjort sit indtog, gået ret i vejret. Nu fulgte en periode med stagnation, men allerede fra sidst i 40erne voksede befolkningstallet med stor hastighed frem til 1990, hvor byen nåede sit toppunkt med ca. 2800 indbyggere. De seneste 25 år har der kun været meget små udsving, men netop i de seneste år, synes der at være en beskeden vækst, i hvert fald er Aalestrup og Aars de to byer i Himmerland som kan vise positiv vækst – og det er vi sikkert flere, der er glade for.

- Aktive Seniorer er kun en af mange foreninger i Aalestrup, og byen lever op til vores opfattelse af Danmark, hvor vi ofte praler af, at vi er det land, der har flest foreninger. Det er vi ikke. Men Danmark er unik i den betydning, de har haft for folkestyret og den sociale sammenhængskraft. Min tale skulle helst ikke opfattes som et politisk indlæg, men jeg bliver nødt til at slå fast, at de mange foreningers betydning er uvurderlig for vores samfund. Uden det gode samarbejde mellem kommune og forening, så ville mange ting se anderledes ud. De relative små beløb som overføres fra kommunen til foreningerne er med til at styrke sammenholdet på tværs af befolkningsgrupper, er med til at forstå og respektere andre med en anden social baggrund og ikke mindst at vi tager et socialt ansvar.

- Når man ser Aktive Seniorers årsprogram kan man godt blive lidt stakåndet, for der er masser af tilbud om aktiviteter der spænder over kultur, kunst, undervisning, fest og ballade og ikke at forglemme korte som lange rejser. I foreningen har I valgt at tage skyldigt hensyn til andre organisationer og deres aktiviteter og som jeg hører det, så er der heller ikke langt til samarbejde om projekter, som foreningen ikke selv kan bære.

Per Bisgaard sluttede sin tale med en opfordring til den jubilerende forening: - Jeg gerne opfordre jer til at bevare og gerne udbygge det arbejde, som I gør for den enkelte senior i vores by Aalestrup og nærmeste omegn. Det er af uvurderlig betydning, at den enkelte borger kan deltage i fællesskabet – både i lyst og nød. 

- Kære aktive seniorer.

Endnu en gang tillykke med jubilæet og inden jeg beder jer om at råbe et trefoldigt leve for foreningen, så vil jeg gerne citere USAs første republikanske præsident Abraham Lincoln, som var præsident fra 1861 – 1865 under den amerikanske borgerkrig og var ansvarlig for slaveriets ophævelse. Han sagde flg.:

”I slutningen er det ikke mængden af år i dit liv der tæller, det er mængden af liv i dine år”.

 

Kongelig underholdning

Til jubilæumsfesten var der lovet ”kongelig underholdning” og det var den lokale ”konge” Knaberkongen, Ejner Noe der mødte op med sin ”legekammerat” Lars Refsgaard og de to spillede og sang – sammen med publikum- en kavalkade over populære sange gennem 80 år.

Efter kaffen blev der spillet op til dans og der blev danset livligt indtil festen sluttede kl. 18.


fredag 21. februar 2020

Borgerne er der, vil politikere og læger lytte?

Bekymring hos Vesthimmerlands borgere over lukning af lægevagt

onsdag 19. februar 2020

Fastelavnsfest for børn i alle aldre i flere byer

AALESTRUP: Den gamle tradition med fastelavn for børn, hvor man slår katten af tønden, gerne klædt...

onsdag 19. februar 2020

Elever i Fjelsø stod bag ”Klimarejsen”

FJELSØ: Eleverne på Fjelsø Friskole gjorde det igen. Endnu engang viste de at de har helt styr på...

onsdag 19. februar 2020

Aalestrup kunstnere på "Tidens Kunst"

AALESTRUP: Kunstnere fra Aalestrup var med til at fylde Messecenter Vesthimmerland i Aars i...

onsdag 19. februar 2020

”Aktiv i Naturen” til enlige på Aalestrup og Farsø-egnen

AALESTRUP: Så er vi klar til forårsturene i ”Aktiv i Naturen”, grejet er pakket i rygsækkene og nu...

fredag 14. februar 2020

Affaldsplanen er udskudt til efteråret

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune har sammen med Vesthimmerlands Forsyning besluttet at...

onsdag 12. februar 2020

Når kultur bygger bro for unge

Børn og unge i Aalestrup skal arbejde med kunst, spil og musik i kulturugen

onsdag 12. februar 2020

10 foreninger tildeles Knaberfest-overskud

Årets overskud på 128.253 kr. er blevet fordelt

onsdag 05. februar 2020

Fra lægehus til ældreboliger

Firmaet N.C. Holding, Gedsted, har købt den tidligere lægebolig

onsdag 05. februar 2020

Fra offer for diktatur til fastansættelse i Danmark

Metalvirksomheden Treco i Aalestrup fastansætter flygtning fra Eritrea

Arkiv

ingen nyheder i denne liste