onsdag 01. maj 2019

10 år med plus hos Himmerland Forsikring

Af: Thorkil Christensen

Himmerland er et robust forsikringsselskab

Bestyrelsesformand Erling Sørensen: - En robust forsikringsforretning.

AARS: Det faktum, at koncernen er kommet gennem de seneste 10 år med et årligt plus på forsikringsdriften, vidner om en robust forsikringsforretning, hvor vi uden at have gennemført præmieforhøjelser har kunnet dække større skadebegivenheder, fordi koncernens forskellige risici er blevet bredt mere ud - både geografisk og produktmæssigt.

Sådan sagde forkanden for Himmerland Forsikring gs., Erling Sørensen, Nørager, ved generalforsamlingen forleden i Aars, hvor det blev oplyst at 2018 blev samlet set blev et absolut tilfredsstillende år med et overskud efter skat på 30,2 mio. kr. . Året tidligere var overskuddet på 56 mio. kr.
20,7 mio. kr. af nettoresultatet kan henføres til det forsikringstekniske resultat mod 23,2 mio. kr. året før, mens 12,7 mio. kr. hidrører fra investeringsvirksomhed mod 41,5 mio. kr. i 2017.
Adm. direktør Ole Færch oplyser, at udviklingen i præmieindtægterne har medført en fremgang på 4,3 pct. i bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 207,6 mio. kr. til 216,5 mio. kr. Bruttopræmieindtægterne på koncernbasis er ligeledes steget fra 394,1 mio. kr. til 413,4 mio. kr. svarende til 4,9 pct. og det betegnes som ganske tilfredsstillende, når den generelle markeds- og konkurrencesituation tages i betragtning.
- Det er absolut tilfredsstillende, at selskabet og dermed koncernen kan notere en fortsat positiv udvikling i en periode, hvor to forsikringsporteføljer er fusioneret ind i forsikringsdriften. Samtidigt viser resultatet, at disse udvidelser af forretningsomfanget har kunnet rummes inden for en omkostningsudvikling, der ikke har påvirket den samlede bruttoomkostningsprocent, tilføjer Ole Færch.
Concordia Forsikring, der ejes af Himmerland Forsikring, kom meget tilfredsstillende gennem året med et forsikringsteknisk overskud på 25,7 mio. kr. og et resultat efter skat på 16,6 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 259,7 mio. kr. svarende til en stigning på 3,6 pct.
Med henblik på at kunne øge denne forretningsmæssige udvikling i de kommende år, har moderselskabet tilført datterselskabet yderligere nominelt 25 mio. kr. i aktiekapital, hvorefter Concordia Forsikrings egenkapital i april 2019 var 300 mio. kr.
- Vi har gennem Concordia Forsikring efterhånden opnået en god erfaring med overtagelse og fortsat videreudvikling af forsikringsporteføljer fra mindre selskaber, der af forskellige årsager finder det mest hensigtsmæssigt at ophøre med selvstændig og typisk meget omkostningstung drift, men samtidig gerne vil videreføre det lokale virke til gavn for både område og beskæftigelse. Senest er koncernen udvidet med Dansk Glasforsikring, der fortsætter sit virke som selvstændigt brand, fremhæver direktør Ole Færch.
De finansielle indtægter var i 2018 også præget af en tilfredsstillende udvikling i resultatet af datterselskabsdrift, mens resultat fra associeret virksomhed og afkast fra øvrige investeringsaktiver var mindre tilfredsstillende. Det samlede investeringsafkast gav et resultat på 12,7 mio. kr. mod 41,5 mio. kr. året før.
Egenkapitalen udgjorde ved årsskiftet 2018  838,7 mio. kr. Selskabets solvenskapitalkrav opgjort pr. 31. december 2018 sammenholdt med kapitalgrundlaget opgjort for samme periode betyder, at Himmerland Forsikring har en solvensdækning på 3,7, og dermed fortsat er et meget velkonsolideret selskab, hvilket vil have en positiv indflydelse på koncernens stabile udbygning gennem fortsat kontrolleret vækst og risikopåtagelse med udgangspunkt i en koncernpræmieomsætning på 413,4 mio. kr. og en bruttoomkostningsprocent på  19,9. Koncernens samlede forsikringstekniske resultat for 2018 udviste et overskud på 48,1 mio. kr. mod 49,4 mio. kr. året før.


onsdag 22. maj 2019

"Aaglimt" i Aalestrup er nu blevet certificeret

Certificering som senioridrætscenter skal bidrage til sammenhold og sundhed for beboerne

onsdag 22. maj 2019

Knarberfrokost kun for damer i Aalestrup

Knaberfesten i Aalestrup er lige om hjørnet og Knaberdronning Anne-Marie Sørensen er i sving

onsdag 22. maj 2019

Fond har igen doneret beløb til foreinger i Aalestrup og Gedsted

Fonden har i de seneste måneder delt knap 150.000 kr. ud til gode lokale formål

onsdag 15. maj 2019

Røde lygter til revy i Aalestrup

Årets Knaberrevy blev en stor succes med totalt udsolgt

onsdag 15. maj 2019

Danmarks bedste gymnasielærer bor i Aalestrup

AALESTRUP: Det er dagbladet Politiken som for syvende gang uddeler undervisningspriser.I år blev...

onsdag 15. maj 2019

Indvielse af ny lege- og aktivitetsplads i Gedsted

GEDSTED: Der sker mange gode ting i Gedsted.I 2015 blev der afsat tre mio. kroner til byfornyelse i...

onsdag 08. maj 2019

Spejderne i Aalestrup fejrede 75 års jubilæum

De grønne spejdere har sat deres præg på byen i 75 år

onsdag 08. maj 2019

Unge Forskere fra Skals tog flot tredjeplads

De unge 9. klasses elever har fundet en metode til at bruge bionedbrydelige komponenter

onsdag 08. maj 2019

Gedsted klar til at give akut førstehjælp

GEDSTED: Et korps på 20 mænd og kvinder fik i lørdags beviset på, at de færdiguddannede og klar til...

onsdag 01. maj 2019

Gedsted Mejeri udvider produktionen til det dobbelte

Stor succes har tømt lagrene på det lokale mejeri, der nu vil investere i udvidelse på 240...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste