- Din lokale ugeavis

torsdag 24. oktober 2019

Ønsker og tilbud til et godt og aktivt seniorliv i Aalestrup

Af Hanne Monrad
AALESTRUP: Omkring 60 borgere i Aalestrup var tidligt lørdag formiddag mødt op til en dag i seniorlivets tegn på Realskolen i Aalestrup.
Det var Ældre Sagen i Aalestrup, Aalestrup Seniorer og Jydeværkstedet, tre aktive foreningen i Aalestrup, der i samarbejde havde arrangeret en konference, hvor seniorlivet var temaet.
Arbejdsgruppen havde arbejdet med ideen et godt stykke tid og lørdag var man så klar til at involvere byens ældre borgere i deres ideer.
Efter en fællessang, velkomst ved formanden for Aalestrup Seniorer, Ingelise Nielsen og morgenkaffe blev projektet beskrevet af koordinator, Anders Nielsen, som er næstformand i Aalestrup Seniorer.
Byrådsmedlem Per Bisgaard havde som den første af fire, et indlæg, hvor han først takkede arbejdsgruppen for det gode initiativ og kunne love, at de resultater der ville komme frem i løbet af dagen, ville blive anvendt i byrådets beslutninger, bl.a. i analyser for de mange kulturelle og fritidsaktiviteter der foregår i kommunen.
Per Bisgaard kom frem med lidt statistik omkring befolkningstallet og sammensætning i Vesthimmerlands kommune og tendensen er gennemsnitsalderen er stigende og kommunen får flere og flere borger der vil være + 65. Mange er heldigvis sunde, raske og rørige og som vil føle behov for at være interessere i at dyrke fællesskabet med andre borgere.
- Når vi som mennesker når op i senioralderen er vi typisk overladt til - i samarbejde med det offentlige – at sætte nye rammer for vores eget liv, sagde Per Bisgaard. Det til enhver tid siddende byråd er forpligtet til at skabe politik- og handleplaner for mange områder og herunder f.eks. kultur, fritid, social- og ældreplaner – og det bør naturligvis foregå i et samarbejde med borgerne.

Kommunen som medspiller
I Danmark og i særdeleshed også i Vesthimmerland og i Aalestrup er der en tradition for at man slår sig sammen i grupper eller foreninger; det er vist alle bekendt, at Danmark er kendt ude i den vide verden som foreningernes land. Det offentlige deler hovedparten af sine midler ud til foreninger, medens der meget sjældent deles penge ud til enkeltpersoner – undtagelsesvist er det personer som har hjælp behov og efter overordnede politiske beslutninger f.eks. efter serviceloven, sundhedsloven mv.
Kommunen fordeler sine penge gennem de mange udvalg, som er besat af politikere eller foreningsvalgte borgere eller en kombination af begge. De politiske udvalg kan være kultur- og fritidsudvalget, sundhedsudvalget, børne- og familieudvalget og udvalgene med foreningsvalgte kan være fritidsrådet, handicaprådet, landsbyudvalget og handicapudvalget. I disse udvalg bliver politikken besluttet, og det er her, man indstiller til byrådet hvilke bevillinger, der skal afsættes i det kommunale budget. En proces som netop er i gang i disse dage og uger, inden årsbudgettet besluttes her den 31. oktober.
Per Bisgaard sluttede sit indlæg med at ønske alle en god produktiv dag, hvor deltagernes konklusioner vil blive benyttet konstruktivt.

Motion – kultur og rejser
Arbejdsgruppen har allieret sig med projektmedarbejdere fra kommunen og Eva Vinter Dalby fra "Bevæg dig for livet - Senior" var mødt op for at fortælle om de mange muligheder seniorer har for et aktivt liv med motion og idræt, hvor kommunen er medspiller. Men Eva Vinter Dalby støtter også gerne private initiativer og resultatet af denne del, blev at Eva konkret ville få udarbejdet en brochure, hvor alle tilbud i og omkring Aalestrup bliver listet op.
Kultur er en stor del af seniortilbuddene og Hanne Monrad havde fået til opgave, at fortælle lidt om de muligheder, der allerede findes – og det er mange. Men efterfølgende, ude i grupper, blev der fremsat nye ønsker, som der skal arbejdes videre med. En af de store ”hurdler” som der gik igen i gruppearbejdet senere, var omkring samarbejde om de forskellige arrangementer og ikke mindst en koordinering af datoer, så man undgik, at flere foreninger havde arrangementer på den samme dato.
Som den sidste oplægsholder, var Peter Trier fra Faarup Rejser, blevet indbudt til at fortælle om de mange muligheder, der er for at kommer ud i verden. Mange foreninger har rejser på programmet og Faarup Rejser vil gerne være medarrangør og rådgiver for foreningernes ønsker.
Efter indlæggene blev deltagerne placeret i nogle arbejdsgrupper, hvor der blev diskuteret på kryds og tværs og dagen sluttede med fremlæggelse af de enkelte gruppers konklusioner.
Arbejdsgruppen vil nu arbejde videre med de mange gode ting der kom frem og vil senere indkalde til et opfølgende møde.
Arbejdsgruppen havde allerede mandag formiddag et opfølgende møde og herfra forlyder det:
- Mødet på Realskolen forløb i god orden, og bortset fra at vi ældre havde lidt udfordringer med teknologien, var mødet også rimelig effektivt, siger Anders Nielsen
- Mange af deltagerne også gav udtryk for, at de fandt dagen meningsfuld, glædede arrangører og oplægsholdere, som havde lagt meget arbejde i forberedelse. Arrangørerne har mange at takke, hvis mødet viser sig at være nyttigt for Aalestrup, og desværre kun os selv, hvis det ikke giver de resultater, vi kunne forestille os.
- Gruppen, som indledningsvis tog initiativ til mødet, har i løbet af det seneste år suppleret sig med medlemmer fra Aalestrups kultur- og idrætsliv i takt med, at vi fik tillid til bæredygtigheden af vores lidt forfløjne idéer.
I takt med at vi får bearbejdet resultaterne fra mødet i lørdags, vil vi sørge for at man kan holde sig ajour med arbejdet, dels gennem avisen og dels gennem hjemmesider.
- Vi glæder os til at kunne præsentere de første konkrete resultater. Der er allerede ting undervejs inden for idræt og motion, som blev drøftet og vedtaget på dette møde. Vi synes, at Aalestrup har meget at glæde sig over, og stadig også noget at glæde sig til!


onsdag 17. august 2022

50 år med stor Lions-aktivitet i Aalestrup

Klubbens første præsident var fabrikant Anton Larsen, Gedsted

onsdag 17. august 2022

Flagallé i Gedsted

Af Ture DamtoftGEDSTED: Det var en lidt overvældet Tor Berg, der forleden som den første af de nye...

onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken