onsdag 29. januar 2020

25-årige Signe Nøhr blev ny borgmesterkandidat

Af: Hanne Monrad

Der var genvalg til alle de øvrige poster i partiet

25-årige Signe Nøhr blev Knud Kristensens afløser som konservativ spidskandidat til borgmesterposten i Vesthimmerland.

VESTHIMMERLAND: Forleden blev den årlige generalforsamling i Vesthimmerlands Konservative Vælgerforening afholdt på Aars Hotel.
Formanden Ilse Skadhauge bød velkommen til de 40 medlemmer, der var mødt op og gav ordet videre til den valgte dirigent, Svend Jørgensen.
Formanden kom ind på de forskellige aktiviteter der har været i foreningen i årets løb. Det har været et nogenlunde stille politisk år, udover EU-valget og folketingsvalget, som blev afviklet tidligt på sommeren.
Henrik Dalgaard var opstillet for Himmerlandskredsen, som er Vesthimmerland og Rebild kommuner.
- Henrik blev desværre ikke valgt, trods personlige stemmers fremgang, sagde Ilse Skadhauge, det er rigtig ærgerligt, at der ikke kom en landmand ind i folketinget.
- Vi fik dog en anden konservativ nordjyde valg, nemlig Per Larsen, som også er med af regionsrådet. Landspolitisk gik det gik jo over alt forventningen, vi fik fremgang med hensyn til mandater i folketingsgruppen.
- Pia Buus er vores repræsentant i Regionen. Jeg har bemærket at Pia står fast på sine holdninger omkring sundhedsvæsnet, så måske hun føler sig lidt alene i regionsrådet? Pia du kæmper for vores fantastiske sygehus i Farsø – godt gået.
Landsrådsmødet, som blev afholdt i Herning i år, var efter det gode valg en god oplevelse. Der var en fantastisk stemning og en masse klap af os selv. I år var vi otte herfra Vesthimmerland som deltog, sagde formanden.
Byrådet
Ilse Skadhauge kom derefter ind på de mere lokale områder:
 -Vores byrådsgruppe kom denne gang med i budgettet, det er godt for kommunen. Vi kan ikke få alt, men lidt har også ret. Borgmesteren meldte ud, at der ikke skulle spares nogle steder, så det blev et nemt budget – som borger har vi så oplevet, at det er blevet en del dyrere at bo i Vesthimmerland. Der er prisstigninger på pasning af børn (forældrebetalingen blev sat op) og forsyningsenheden fik også en prisforhøjelse, det var et nemt budget – det blev dyrere at bo i Vesthimmerland, mere brugerbetaling. Bestyrelsens opfattelse er selvfølgelig, at det skal være billigere at bo i Vesthimmerland.
- Der har i året været nogle sager som har fyldt meget i byrådet, f.eks. turistproblematikken. Hvor skal et fælles kontor ligge? Hvem skal vi være sammen med osv.? Vi har oplevet gruppen ikke var 100 procent enig. Trods dette er der respekt og godt samarbejde i gruppen.
Bestyrelsen arbejder tæt sammen med byrådsgruppen og har flere årlige møder sammen, hvor de forskellige aktuelle emner bliver debatteret.
Kommunevalget 2021
- Der venter et kommunalvalg lige om hjørnet, bestyrelsen er i gang med at planlægge dette, sagde Ilse Skadhauge.
- Som formand har jeg i samarbejde med gruppeformanden kontaktet alle i byrådsgruppen og nogle medlemmer, hvem der kunne have lyst til at blive Knud Kristensens efterfølger.
- Vi har efterfølgende holdt en samtale med de interesserede, nu er der to, Per og Signe, som er så klar til at overtage stafetten efter Knud.
- Vores medlemstal er stabil, der er nogen som forlader os, og nye kommer til.
Formanden sluttede sin beretning med at takke byrådsgruppen, medlemmer, bestyrelsen og alle andre der gør et godt arbejde for de konservative i Vesthimmerland.
- Smil og vær glad for at være konservativ. Vi er i fremgang!, lød afskedssalutten.
Til de efterfølgende valg var der ikke megen udskiftning. Såvel formand som næstformand er på valg hvert år og Ilse Skadhauge og Villy Møller blev begge genvalgt. Margit Kristensen ønskede at blive løst fra sin bestyrelsespost, i stedet blev Marius Stubberup valgt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Kurt Jensen, Anne Marie Lindgaard, Marianne Broust, Klavs Bojsen, Hanne Monrad og Rene Borg Jørgensen
Da de forskellige bestyrelsesposter var blevet besat, var det byrådsgruppens tur til at fortælle om deres arbejde i deres respektive udvalg og Pia Buus Pinstrup fortalte nyt fra regionsrådet.
Søren Pape Poulsen var mandag eftermiddag i Vesthimmerland, men kunne desværre ikke være med på generalforsamlingen, men han sendte en videohilsen til de fremmødte.
Valg af spidskandidat
Et af de punkter medlemmerne på generalforsamlingen havde set frem til var valget af borgmesterkandidat.
To af byrådsgruppens medlemmer havde stillet sig til rådighed. Signe Nøhr blev valgt til byrådet i 2013 og Per Nyborg har sin første periode i byrådsarbejdet. Begge er meget aktive og gør et meget seriøst arbejde i de respektive udvalg.
Inden de to kandidater fik lov til at holde en ”valgtale”, en præsentation om sig selv, havde Knud Kristensen bedt om ordet.
-Det er på tide at give stafetten videre, sagde Knud Kristensen, og måske også tid til et generationsskifte. Det glædede mig meget, da der var tre der var interesseret i at stille op. Siden har Pia Buus Pinstrup valgt, at hun vil koncentrere sig om sit regionsarbejde, hvor hun gør et stort arbejde. Men tilbage er to gode kandidater, som hver har et stort ønske om at samle kommunen, og jeg har stor tillid til, at de vil gøre, hvad der skal til for at føre konservative frem til et godt valg.
Per Nyborg fik ordet først og han fortalte om sine grunde til at stille op som borgmesterkandidat. Efterfølgende kunne Signe Nøhr fortælle om, hvorfor hun gerne vil stå i spidsen for Det Konservative Folkeparti frem til næste valg.
Efter optælling af stemmerne blev udfaldet, at den nye borgmesterkandidat hos de konservative hedder Signe Nøhr.
Signe Nøhr er 25 år og blev som 19-årig valgt til Vesthimmerlands Byråd i 2013, som Nordjyllands yngste byrådsmedlem. For øjeblikket beklæder hun 2. Viceborgmesterposten. Og som hun selv sagde i sin tale, så er hun ikke en pige, der kryber langs med panelerne eller går i et med tapetet.
- Med mig får i en der tør stille sig op og stikke snuden frem. Jeg har modet til at sige, hvad jeg mener, men også én der kan samarbejde med andre, fastslog hun.
Sigen Nøhr læser samfundsfag og geografi på universitetet i Aalborg, men hun bliver boende sammen med kæresten i hjembyen Hornum.


onsdag 02. december 2020

Sangduo afløste Lucia i Simested

Af Hanne Monrad SIMESTED: Til gudstjenesten første søndag i advent, var der annonceret med, at der...

onsdag 02. december 2020

Én blev til fem på kun et år

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Der var en, der var to, der var tre og nu er der fire statsautoriserede...

onsdag 25. november 2020

Julebelysningen er på plads i Aalestrup

Blæst og regn var en udfordring ved opsætningen

onsdag 25. november 2020

Classic Cars i Aalestrup har nu 530 medlemmer

Ønske om at få et stort vægmaleri på klubhuset

tirsdag 24. november 2020

Covid-19: Ni nye tilfælde tirsdag

VESTHIMMERLAND: Der er i alt 28 smittede i Vesthimmerlands Kommune ifølge de nyeste tal fra Statens...

torsdag 19. november 2020

Covid-19: 41 tilfælde i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: De seneste syv dage er der konstateret 41 nye tilfælde af Covid-19 i...

torsdag 19. november 2020

Restriktioner i Vesthimmerland lempes

VESTHIMMERLAND: Efter et par uger hvor der skulle findes alternative løsninger for at komme på...

torsdag 19. november 2020

Politiet beder om hjælp i sag fra Nørager

NØRAGER: I en voldssag omkring Nørager beder politiet nu befolkningen om hjælp fra befolkningen.En...

onsdag 18. november 2020

Covid-19: 45 smittede i Vesthimmerland

Den generelle situation omkring Covid-19 i Vesthimmerland er, at der onsdag er tre nye smittede. To...

onsdag 18. november 2020

Massetestning i Aalestrup fra lørdag

VESTHIMMERLAND: Fra på fredag bliver det Vesthimmerlands tur til massetestning for Covid-19...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste