onsdag 29. juli 2020

Bæredygtig fjernvarme fra Aalestrup til Nørager

Af: Thorkil Christensen

Aalestrup-Nørager Energi er på forkant med klimaaftale

Solvarme udgjorde 21 pct. af energiproduktionen hos AN Energi i 2019.

AALESTRUP: Aalestrup-Nørager Energi a.m.b.a. er på forkant når det gælder klima og miljø. Værket har i flere år været igang med forskellige tiltag, der passer godt ind i den klimaaftale som en stor del af folketingets partier har kommittet sig til, og som bl. a. indebærer at varmen skal være mere grøn. Næste skridt for Aalestrup-Nørager Energi a.m.b.a. er, at kunne tilbyde bæredygtig fjernvarme til de resterende naturgas-opvarmede boliger i Nørager.
Klimaaftalen indebærer, at det "sorte" valg af varmeforsyning skal være dyrere, og det "grønne" billigere.
Aalestrup-Nørager Energi leverede i 2019  varme til de knap 2100 forbrugere  produceret med 63 pct. bark, 9 pct. savsmuld, 21 pct. solvarme og syv pct. gas.
Som følge af klimaaftalen skal olie og gasfyr udfases og udskiftes med grønne alternativer. Olie og naturgas skal ud af varmesystemet, og afløses af grøn strøm og varme. For at hjælpe dette på vej, oprettes en ny skrotningsordning til udfasning af olie- og gasfyr.
- Klimaaftalen er et forventeligt resultat af udviklingen i samfundet. Allerede i 2015, da fjernvarmetransmissionsledningen blev lagt mellem Aalestrup og Nørager, havde de fusionerende parter, Aalestrup Varme og Nørager Varmeværk,  forudset den grønne produktion som det mest sandsynlige. 440 forbrugere i Nørager kom med fra start. Året efter takkede 75 ja i Simested, og i 2019 kom 140 forbrugere i Hvam med. Rørene mellem Aalestrup og Nørager er dimensioneret, så de kan forsyne hele Nørager med varme, siger driftsleder Palle Jul Pedersen hos AN Energi, som Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a. kaldes i det daglige.
Da politikernes energiaftale kom til verden, havde AN Energi så småt indledt en undersøgelse af, hvor mange huse i Nørager, der fortsat opvarmes med naturgas. Og inden længe kommer fasen, hvor husejerne skal spørges om de er interesseret i at skifte til levering af bæredygtig fjernvarme fra AN Energi.
- Det kræver stor tilslutning, for at sådan et projekt kan gennemføres. Der skal investeres mange penge i at lægge fjernvarmerør i gaderne, og varmeforsyningsloven siger, at sådan en investering skal hvile i sig selv. Det må ikke være de eksisterende forbrugere, der skal betale for, at andre kan få den billigere og mere miljørigtige fjernvarme, siger Palle Jul Pedersen.
Hvis der kommer tilstrækkeligt mange forhåndstilkendegivelser, skal projektet godkendes af kommunen og derefter udbydes til grave- og smedefirmaer. Der vil derfor gå mindst et, og sandsynligt flere år, inden der kan åbnes for fjernvarme i de resterende huse i Nørager.
Palle Jul Pedersen tænker dog på rettidig omhu. Gas- og olieinstallationerne i husene er ved at nå en alder hvor de trænger til udskiftning. Derfor er tidspunktet for undersøgelsen velvalgt. Installationerne bliver ikke dårlige på en gang, og nogle husejere kan have valgt en anden løsning allerede. Men det er vigtigt, at der i tiden fra nu og til der er fjernvarme til stede, ikke bliver installeret nye individuelle løsninger. Alle eksperter er nemlig eneige om, at når det kommer til bygningsopvarmning, så er løsningen kollektiv fjernvarme, der hvor det er muigt - og varmepumper, hvor der er længere mellem husene.


onsdag 23. september 2020

Aalestrup fik ikke nyt menighedsråd

Indkalder til ekstraordinær valgforsamling i oktober

onsdag 23. september 2020

Spejdere i Aalestrup skruer op for friluftsliv

Oles Torp Gruppe er klar til fællesskab

tirsdag 22. september 2020

Corona status quo i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Statens Serum Institut har netop offentliggjort de seneste tal for corona tilfælde...

torsdag 17. september 2020

Corona: Ingen nye smittede i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: De nyeste tal for Statens Serum Institut viser ingen nye smittede i Vesthimmerlands...

onsdag 16. september 2020

Akvarel-udstilling på Ulbjerg Cafeteria

Af Hanne MonradULBJERG: Benny Henriksen er en kendt mand i Ulbjerg. Mangt og meget har han deltaget...

onsdag 16. september 2020

XL-Byg i Aalestrup vil udvide byggemarkedet

Lokale håndværkere gør klar til at støbe sokkel

mandag 14. september 2020

Anker ikke dom

AALESTRUP: 72-årige Orla Bertram-Nielsen fra Aalestrup anker ikke sin dom for uagtsomt manddrab.Den...

onsdag 09. september 2020

Veteraner blev hædret på national flagdag

Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at hædre de personer, der har været...

onsdag 09. september 2020

Mange tog afsked med Per i Brugsen

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Forleden blev der taget afsked med brugsuddeler Per Bach Mortensen...

torsdag 03. september 2020

Dømt for uagtsomt manddrab

Tre måneders fængsel til mand fra Aalestrup

Arkiv

ingen nyheder i denne liste