- Din lokale ugeavis

onsdag 29. juli 2020

Stort besøgstal i rosenparken i Aalestrup

Af: Hanne Monrad

Bente og Tonny Westergaard fra Ribe nød blomsterne og stemningen i Rosenparken.

AALESTRUP: Den Jydske Rosenpark i Aalestrup blev indviet for 53 år siden, i juli 1967, under stor bevågenhed og festivitas. Det var daværende landbrugsminister Christian Thomsen, der foretog indvielsen af den unikke park med flotte roser.
Nogle år forinden havde tre borgere, mekaniker Ernst Hermann, blikkenslagermester Erik Nielsen og postmester Roe Hansen, fået ideen til at forandre det gamle lystanlæg i byen til en blomstrende have, og roserne skulle være dominerende.
Første år kom der 25.000 gæster for at se den enestående park. Siden da, er der blevet stor konkurrence mellem attraktioner, men i alle årene har der hvert år været et stort antal gæster i rosenparken i Aalestrup.
Mange på besøg
Mange vælger at holde ferie i Danmark i år. Det kan også mærkes på besøgsantallet i Den Jydske Rosenpark.
- Det er mange år siden, der har været så mange gæster i parken, siger gartner Jette Jensen. Det er dejligt, at folk nyder at se de mange blomster vi trods alt har, selv om der er færre roser end tidligere.
- Men til efteråret får vi en del nye roser som skal plantes fortrinsvis i pergolaen, siger Jette Jensen. Nogle trænger til at blive skiftet ud, og der kommer en del nye sorter, bl. a. "Claus Dalby" og "Prins Henrik".
Jette Jensen er alene om at passe selve parken, få timer om ugen og assisteret af en robotplæneklipper.
Vesthimmerlands Avis mødte nogle af gæsterne, blandt andre Bente og Tonny Westergaard fra Ribe, som på deres ferie i Jylland, kom omkring Rosenparken på en lidt blæsende eftermiddag. Fruen har tidligere boet på egnen og var begge imponerede over de mange flotte roser, der lige nu viser sig fra deres allerpæneste side.
– Der er så flot og hyggeligt, sagde hun.
Parret fra Ribe var også overrasket over, at der er gratis adgang til den flotte, store park.
Fri entre
Tidligere havde alle borgere i Aalestrup Kommune gratis adgang til Rosenparken, men i 2007, ved kommunesammenlægningen, mente bestyrelsen, at det ikke kunne hænge sammen økonomisk, hvis alle i Vesthimmerlands Kommune fik gratis adgang. Derfor indførtes en mindre betaling, som var ens for alle - 50 kr. for hele sæsonen. Det syntes de fleste var i orden, men nogle mente, at det stadig skulle være uden betaling for kommunens borgere.
Bestyrelsen holdt fast i beslutningen og mente, at det var nødvendigt for at kunne holde vedligeholdesstandarden. Det var kommunens opgave at lønne gartnere og medhjælpere i parken, mens roser, andre blomster, og vedligehold af den indvendige del af pavillonen skulle betales af den indtægt, der kom fra entre og forpagtningsafgift.
Mange borgere fra egnen, og gæster fra hele landet og udlandet, har været på besøg igennem årene, hvor der hvert år er officiel åbning medio juni med taler, flaghejsning og kaffe. Sæsonen varer til udgangen af september.
Aalestrups rose
I parken kan man opleve historiske, engelske, gamle og nyere roser. I anledning af parkens 40-års jubilæum i 2007 blev der formeret en rose, som blev navngivet ”Aalestrup Rosen”. Det skete hos ”Gadstrup Planteskole”, som i en årrække har leveret roser og været meget interesseret i parkens udseende. Desuden har Sonja og Carsten Jespersen fra Gadstrup ofte været på besøg for at følge med i udviklingen i rosenparken.
I 2019 skete der ændringer i Den Jydske Rosenpark. Vesthimmerlands Kommune besluttede, at der skulle spares på lønudgifterne og det har afstedkommet, at mange rosenbede blev nedlagt og erstattet af græs. Den beslutning har mange borgere kommenteret på, og man kan heller ikke - selv med god vilje - påstå, at det ikke ser anderledes ud.
Men der er stadig mange dejlige roser og anden beplantning i parken og naturen er der ikke ændret på. Rosenparken har en helt unik beliggenhed ned til Simested Ådal.
På grund af ændringerne og for at ligestille med andre parker i kommunen, har Vesthimmerlands Kommune i samråd med parkens bestyrelse vedtaget, at der fremover er fri entre for alle.
Pavillonen
Den gamle pavillon fra 1928 i Den Jydske Rosenpark, brændte i august 1986. Branden opstod ved et lynnedslag, og bygningen stod ikke til at redde. Men det blev hurtigt besluttet at pavillonen skulle genopføres og i høj grad skulle ligne den gamle, men naturligvis med nye faciliteter og en lidt anderledes og mere tidssvarende indretning.
I februar 1988 blev den nye flotte bygning indviet af daværende turistchef Jytte Kragh. Siden 1988 har forskellige forpagtere stået for aktiviteterne i pavillonen, som også har dannet en flot ramme om mange festlige begivenheder.
I februar i år tiltrådte Connie Kjellerup som forpagter. Hun fik en lidt omtumlet start på grund af Corona. Alle fester og sammenkomster blev aflyst, men Connie Kjellerup sørgede for, at der alligevel blev lidt aktivitet omkring pavillonen, blandt andet med ”Take Away” mad til rimelige priser.
Men efter den officielle åbning i juni er der igen blevet liv i pavillonen. Endnu ikke så mange fester, men tilbud, blandt andet med frokost og kagebord i juli, hvor der hver søndag har været fyldt op med det antal gæster, det er tilrådeligt at rumme i den hyggelige pavillon.
- Vi har desværre kun haft disse søndagstilbud i juni og juli, fortæller Connie Kjellerup. Resten af sæsonen er vi booket op med udsatte fester, blandt andet mange konfirmationer.
Det hele, i en skøn blanding med flotte blomster, dejlig natur og god mad, er hvert år - og heldigvis også i år - med til, at besøgende får en skøn oplevelse i Den Jydske Rosenpark i Aalestrup.


onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...

onsdag 22. juni 2022

Akutbil i Aalestrup får plads på Åglimt

Politiker skuffet over placering ved Hvamvej

onsdag 22. juni 2022

Klar til Gedeskægsfest

GEDSTED: Selv om programmet ikke har samme omfang som tidligere år, så glæder borgerne i Gedsted...