- Din lokale ugeavis

onsdag 02. september 2020

Billig varme fra Aalestrup grundet energibesparelser

AN Energi solgte overskydende energibesparelser

Af Thorkil Christensen
AALESTRUP: Forbrugerne i Aalestrup, Simested, Nørager og Hvam har i det forløbne år oplevet en særdeles billig varmepris - bl. a. på grund af salg af energibesparelser.
Det oplyste formanden for Aalestrup-Nørager Energi, Søren Hestbæk, på generalforsamlingen på Nørager Kro.
Årsagen til den lave varmepris skyldes bl. a. solfangeranlægget i Aalestrup som har leveret ca. 21 pct. af forbruget, men også - og det er utraditionelt - energibesparelser som er solgt til andre fjernvarmeværker.
- Da vi etablerede solvarmen var der en ordning med, at varmeværkerne hvert år skulle indberette energibesparelser. Disse besparelser blev udløst ved bl. a. energirenoveringsprojekter, ligesom når huse blev efterisoleret og almindelige  vinduer  udskiftet med energiglas. Da vi etablerede solvarmeanlægget, og mere eller mindre samtidig konverterede Simested fra individuel olieopvarmning til fjernvarme, "optjente" vi energibesparelser til flere år frem - besparelser som vi så ikke skulle ud og købe os til, sagde fjernvarmeselskabets formand.
Nu har man så valgt at stoppe ordningen, hvilket for Aalestrup-Nørager Energi har betydet, at selskabet havde en god del besparelser i behold, og at de reelt var spildt. Med hjælp fra brancheforeningen lykkedes det at få de overskydende besparelser solgt til værker, der manglede - og det indbragte en fornuftig pris på knap 1,3 mio. kr.
Dermed har Aalestrup-Nørager Energi kunne holde varmeprisen nede, så man i dag ligger meget lavt i forhold til andre værker.
Den endelige afregningspris blev nedsat fra en aconto på 330 kr. pr. MWh til 300 kr. Det medførte  en tilbagebetaling til ca. 1500 forbrugere på 2,5 mio. kr., mens der var en ekstraopkrævning på knap 1,3 mio. kr. fordelt på ca. 600 forbrugere. Totalt set blev det en samlet tilbagebetaling i forhold til acontoopkrævningen på knap 1,2 mio. kr.
Søren Hestbæk havde en del andre tal til generalforsamlingsdeltagerne: Det fakturerede forbrug endte på lige godt 41.000 MWh. Der er udpumpet 35.600 MWh fra Rolighedsvej, 10.000 MWh fra Nørager, 1.700 MWh fra Simested og endelig 5.600 MWh fra Hvam.
Dertil kommer godt 600 MWh til procesvarme til slagteriet i Aalestrup.
Det samlede ledningstab ligger på mellem 23 og 24 pct.
Og så er der i regnskabsåret produceret knap 150 MWh el på motorerne i Nørager, og tilsvarende 1.700 MWh i Hvam. I Hvam var det primært i første halvvår.
Til den samlede energiproduktion, er der forbrugt 47.400 kubikmeter bark og biobrændsel i barkkedlen og 7.100 kubikmeter smuld og flis i smuldkedlen.


onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...

onsdag 22. juni 2022

Akutbil i Aalestrup får plads på Åglimt

Politiker skuffet over placering ved Hvamvej

onsdag 22. juni 2022

Klar til Gedeskægsfest

GEDSTED: Selv om programmet ikke har samme omfang som tidligere år, så glæder borgerne i Gedsted...