onsdag 02. september 2020

Billig varme fra Aalestrup grundet energibesparelser

AN Energi solgte overskydende energibesparelser

Af Thorkil Christensen
AALESTRUP: Forbrugerne i Aalestrup, Simested, Nørager og Hvam har i det forløbne år oplevet en særdeles billig varmepris - bl. a. på grund af salg af energibesparelser.
Det oplyste formanden for Aalestrup-Nørager Energi, Søren Hestbæk, på generalforsamlingen på Nørager Kro.
Årsagen til den lave varmepris skyldes bl. a. solfangeranlægget i Aalestrup som har leveret ca. 21 pct. af forbruget, men også - og det er utraditionelt - energibesparelser som er solgt til andre fjernvarmeværker.
- Da vi etablerede solvarmen var der en ordning med, at varmeværkerne hvert år skulle indberette energibesparelser. Disse besparelser blev udløst ved bl. a. energirenoveringsprojekter, ligesom når huse blev efterisoleret og almindelige  vinduer  udskiftet med energiglas. Da vi etablerede solvarmeanlægget, og mere eller mindre samtidig konverterede Simested fra individuel olieopvarmning til fjernvarme, "optjente" vi energibesparelser til flere år frem - besparelser som vi så ikke skulle ud og købe os til, sagde fjernvarmeselskabets formand.
Nu har man så valgt at stoppe ordningen, hvilket for Aalestrup-Nørager Energi har betydet, at selskabet havde en god del besparelser i behold, og at de reelt var spildt. Med hjælp fra brancheforeningen lykkedes det at få de overskydende besparelser solgt til værker, der manglede - og det indbragte en fornuftig pris på knap 1,3 mio. kr.
Dermed har Aalestrup-Nørager Energi kunne holde varmeprisen nede, så man i dag ligger meget lavt i forhold til andre værker.
Den endelige afregningspris blev nedsat fra en aconto på 330 kr. pr. MWh til 300 kr. Det medførte  en tilbagebetaling til ca. 1500 forbrugere på 2,5 mio. kr., mens der var en ekstraopkrævning på knap 1,3 mio. kr. fordelt på ca. 600 forbrugere. Totalt set blev det en samlet tilbagebetaling i forhold til acontoopkrævningen på knap 1,2 mio. kr.
Søren Hestbæk havde en del andre tal til generalforsamlingsdeltagerne: Det fakturerede forbrug endte på lige godt 41.000 MWh. Der er udpumpet 35.600 MWh fra Rolighedsvej, 10.000 MWh fra Nørager, 1.700 MWh fra Simested og endelig 5.600 MWh fra Hvam.
Dertil kommer godt 600 MWh til procesvarme til slagteriet i Aalestrup.
Det samlede ledningstab ligger på mellem 23 og 24 pct.
Og så er der i regnskabsåret produceret knap 150 MWh el på motorerne i Nørager, og tilsvarende 1.700 MWh i Hvam. I Hvam var det primært i første halvvår.
Til den samlede energiproduktion, er der forbrugt 47.400 kubikmeter bark og biobrændsel i barkkedlen og 7.100 kubikmeter smuld og flis i smuldkedlen.


onsdag 21. april 2021

Første spadestik blev taget til anden etape af læge- og sundhedshus

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Der var glæde at spore i Initiativgruppen bag det kommende...

onsdag 21. april 2021

Fjelsø-elever blev lokale affaldshelte

Samlede skrald i Fjelsø, Klotrup og Vesterbølle

onsdag 14. april 2021

Første spadestik til nyt sundhedshus:

Nu er målet ved at være nået i Aalestrup

onsdag 14. april 2021

Ny boligbutik er åbnet i Aalestrup

Mange gæster da butikken havde udendørs åbning

onsdag 07. april 2021

Fjelsø har fået et madpakkehus

Beboerforening søgte og fik et stort beløb til projektet ved søen

onsdag 07. april 2021

Aalestrup-læger er klar til at flytte

Opførelsen af det nye lægehus har holdt tidsplanen

tirsdag 30. marts 2021

1312 børn vil samle affald i Vesthimmerland

I år bliver der fokus på mængden af take-away affald

tirsdag 30. marts 2021

Salon i Aalestrup ind i nye lokaler

Salon Askepot er flyttet til Vestergade 18

tirsdag 30. marts 2021

Fodslaw klar til ny sæson

Nu kan man igen få en rask travetur sammen med andre

onsdag 24. marts 2021

Glæde hos alle over igen at være tilbage på skolen

Af Hanne MonradAALESTRUP: På Aalestrup Realskole glæder alle sig over, at der de sidste uger igen...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste