onsdag 02. september 2020

Billig varme fra Aalestrup grundet energibesparelser

AN Energi solgte overskydende energibesparelser

Af Thorkil Christensen
AALESTRUP: Forbrugerne i Aalestrup, Simested, Nørager og Hvam har i det forløbne år oplevet en særdeles billig varmepris - bl. a. på grund af salg af energibesparelser.
Det oplyste formanden for Aalestrup-Nørager Energi, Søren Hestbæk, på generalforsamlingen på Nørager Kro.
Årsagen til den lave varmepris skyldes bl. a. solfangeranlægget i Aalestrup som har leveret ca. 21 pct. af forbruget, men også - og det er utraditionelt - energibesparelser som er solgt til andre fjernvarmeværker.
- Da vi etablerede solvarmen var der en ordning med, at varmeværkerne hvert år skulle indberette energibesparelser. Disse besparelser blev udløst ved bl. a. energirenoveringsprojekter, ligesom når huse blev efterisoleret og almindelige  vinduer  udskiftet med energiglas. Da vi etablerede solvarmeanlægget, og mere eller mindre samtidig konverterede Simested fra individuel olieopvarmning til fjernvarme, "optjente" vi energibesparelser til flere år frem - besparelser som vi så ikke skulle ud og købe os til, sagde fjernvarmeselskabets formand.
Nu har man så valgt at stoppe ordningen, hvilket for Aalestrup-Nørager Energi har betydet, at selskabet havde en god del besparelser i behold, og at de reelt var spildt. Med hjælp fra brancheforeningen lykkedes det at få de overskydende besparelser solgt til værker, der manglede - og det indbragte en fornuftig pris på knap 1,3 mio. kr.
Dermed har Aalestrup-Nørager Energi kunne holde varmeprisen nede, så man i dag ligger meget lavt i forhold til andre værker.
Den endelige afregningspris blev nedsat fra en aconto på 330 kr. pr. MWh til 300 kr. Det medførte  en tilbagebetaling til ca. 1500 forbrugere på 2,5 mio. kr., mens der var en ekstraopkrævning på knap 1,3 mio. kr. fordelt på ca. 600 forbrugere. Totalt set blev det en samlet tilbagebetaling i forhold til acontoopkrævningen på knap 1,2 mio. kr.
Søren Hestbæk havde en del andre tal til generalforsamlingsdeltagerne: Det fakturerede forbrug endte på lige godt 41.000 MWh. Der er udpumpet 35.600 MWh fra Rolighedsvej, 10.000 MWh fra Nørager, 1.700 MWh fra Simested og endelig 5.600 MWh fra Hvam.
Dertil kommer godt 600 MWh til procesvarme til slagteriet i Aalestrup.
Det samlede ledningstab ligger på mellem 23 og 24 pct.
Og så er der i regnskabsåret produceret knap 150 MWh el på motorerne i Nørager, og tilsvarende 1.700 MWh i Hvam. I Hvam var det primært i første halvvår.
Til den samlede energiproduktion, er der forbrugt 47.400 kubikmeter bark og biobrændsel i barkkedlen og 7.100 kubikmeter smuld og flis i smuldkedlen.


fredag 25. september 2020

Nu er det sikkert - skatten sættes 0,7 procent ned i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Social- og Indenrigsministeriet har her til formiddag meddelt, at Vesthimmerland...

onsdag 23. september 2020

Aalestrup fik ikke nyt menighedsråd

Indkalder til ekstraordinær valgforsamling i oktober

onsdag 23. september 2020

Spejdere i Aalestrup skruer op for friluftsliv

Oles Torp Gruppe er klar til fællesskab

tirsdag 22. september 2020

Corona status quo i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Statens Serum Institut har netop offentliggjort de seneste tal for corona tilfælde...

torsdag 17. september 2020

Corona: Ingen nye smittede i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: De nyeste tal for Statens Serum Institut viser ingen nye smittede i Vesthimmerlands...

onsdag 16. september 2020

Akvarel-udstilling på Ulbjerg Cafeteria

Af Hanne MonradULBJERG: Benny Henriksen er en kendt mand i Ulbjerg. Mangt og meget har han deltaget...

onsdag 16. september 2020

XL-Byg i Aalestrup vil udvide byggemarkedet

Lokale håndværkere gør klar til at støbe sokkel

mandag 14. september 2020

Anker ikke dom

AALESTRUP: 72-årige Orla Bertram-Nielsen fra Aalestrup anker ikke sin dom for uagtsomt manddrab.Den...

onsdag 09. september 2020

Veteraner blev hædret på national flagdag

Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at hædre de personer, der har været...

onsdag 09. september 2020

Mange tog afsked med Per i Brugsen

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Forleden blev der taget afsked med brugsuddeler Per Bach Mortensen...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste