- Din lokale ugeavis

onsdag 09. september 2020

Veteraner blev hædret på national flagdag

Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at hædre de personer, der har været udsendt som en del af Danmarks internationale engagement

Flagdagen blev indledt med en gudstjeneste i Aalestrup Kirke.

Af Hanne Monrad
AALESTRUP: Lørdag formiddag blev den nationale flagdag for danske veteraner og udsendte markeret af Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner i fællesskab.
Det skete ved et arrangement i Den Jydske Rosenpark i Aalestrup, og omkring 100 himmerlandske veteraner, soldater og deres nærmeste familie var mødt op. Arrangementet går på skift mellem de tre kommuner og i år var det Vesthimmerlands Kommune, der havde fået værtskabet.
Arrangementet startede med en kort gudstjeneste i Aalestrup Kirke, inden programmet blev indledt i Rosenparken.
Efter deltageren havde taget plads i pavillonen bød borgmester Per Bach Laursen velkommen til veteranerne og deres familier og til sine borgmesterkolleger fra de to andre himmerlandske kommuner, Leon Sebbelin, Rebild  og Mogens Jespersen, Mariagerfjord  og han sagde blandt andet:
 -For mig er en global og fri verden det ultimative ønske, hvor ytringsfrihed og menneskerettigheder er helt central i bestræbelserne på at skabe en mere fredelig verden. Men den verden kommer ikke af sig selv. I Danmark har vi politisk i de seneste årtier indtaget en international rolle, trods vores lille land, hvor vi går forrest i at udvikle demokrati og borgerrettigheder. Her ser ingen Danmark som et lille land længere, men derimod et af verdens største bidragsydere. At være medskaber til demokrati, frihed og borgerrettigheder i en globaliseret verden, det kræver en indsats på godt og ondt.
- I dag markerer vi den nationale flagdag. En flagdag dedikeret til Danmarks udsendte, som første gang blev højtideligholdt i 2009. Her hædrer og anerkender vi personer, der er eller har været udsendt på en mission for Danmark på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget.
Som det officielt lyder: -Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsat, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konflikter.
Borgmesteren kunne med stolthed nævne, at Vesthimmerland sidste år blev den 63. kommune, som underskrev en samarbejdsaftale med Veterancentret, hvor man forpligter sig til at hjælpe veteraner med støtte og opbakning mellem den enkelte veteran, Veterancenteret, Vesthimmerlands Kommune og de pårørende.
I Vesthimmerland er der 213 registrerede veteraner.

Politiker og hustru til udsendt
Folketingsmedlem Marie Bjerre var inviteret til dagen til at holde en tale.
Udover at være valgt til folketinget i Himmerland kredsen for Venstre, er hun også hustru til en udsendt.
Marie Bjerre indledte sin tale med at sige, at det var et stort privilegium og en stor fornøjelse, at få lov til at holde én af dagens flagtaler – den første af slagsen!
Marie Bjerre fortalte, at hun i 9. klasse havde været en uge i praktik hos Forsvaret:
 -Der fik jeg lov til at fornemme de værdier, der gør Forsvaret til den særlige institution, den er. Der gælder de værdier som, at man gør sin pligt, ordentlighed, fællesskab, vovemod, sandhed, ære og sidst men ikke mindst, loyalitet. Værdierne her – de er ikke bare kendetegnende for Forsvaret og dets ansatte, når de er herhjemme i Danmark! Nej – når det danske Forsvar tager ud – når de danske udsendte tager afsted – så bærer de værdierne med sig ud i verden, alt imens de udsendte tjener Danmark og danske interesser.
-Man kan diskutere om Danmark overhovedet skal deltage i krige rundt omkring i verden? Men det er mit klare indtryk, at aktivismen altid bliver fulgt af både et ansvar og en absolut respekt for krigens love og civile menneskeliv. Den slags ligger nemlig de danske soldater på sinde, for de er ordentlige mennesker. De er godt trænede og kompetent uddannede – med værdier, som ordentlighed og loyalitet for øje.
Marie Bjerre sluttede sin tale med endnu engang at takke de ofrer, mange udsendte har gjort for Danmark.
-Tænk på dem, der har gjort det ultimative offer – dem, som har ladt livet for Danmark. Vi skal huske på deres indsats, ikke bare i dag, men hver dag.

Udsendt som feltpræst
Dagens sidste taler var feltpræst Niels Peter Sørensen, Aalestrup, som har været udsendt til Kosovo, to gange til Afghanistan og senest til Riga.
-Vi har en stolt og anerkendt tradition for at udsende kvinder og mænd i international tjeneste, sagde Niels Peter Sørensen, - Tradition, ja, men det vil altid være en svær beslutning af træffe, svær for de politiske beslutningstagere, svær for dem, der skal udsendes og svær for dem, der skal tage over, hvor der er en plads tom, lytte støtte og trøste. Når et familiemedlem udsendes, er det et helt bagland, som bliver berørt.
-Krigens omkostninger er mange og store. Hver eneste af jer hjemvendte har noget med dernedefra i bagagen – på godt og ondt. De allerfleste kommer heldigvis styrket hjem.
-Ingen tvivl om, at vi alle kommer forandrede hjem – men de fleste også berigede. Sammen med jer hjemme har vi alle retten til ranke ryggen i afmålt stolthed over, at vi sammen har gjort Danmark ære og forhåbentlig verden til et bedre sted, sluttede Niels Peter Sørensen og udtalte: Og så er er dem, som betalte den højeste pris, dem vi ikke fik med hjem i live derudefra og deres familier, som livslangt må leve med savnet og minderne: Æret være vor faldne – æret være deres minde.

En god ide
En af veteranerne, der var mødt op, var Henrik Olsen fra Aalestrup.
Han synes det er en rigtig god ide, at kommunerne markerer de udsendte med en årlig flagdag, hvor man har mulighed for at mødes med andre og hvor det offentlige Danmark giver udtryk for taknemligheden for de udsendte, der er med til at gøre en stor indsats.
Henrik Olsen har været udsendt tre gange. To gange til Bosnien og én gang til Kosovo.

Børnemedaljer
Børnene betaler en høj pris, når mor eller far er udsendt. Derfor har Familienetværket indført en helt speciel medalje til hædring af børnene.
Borgmester Per Bach Laursen og feltpræst Niels Peter Sørensen uddelte diplomer og medaljer til små og større børn, som alle har en forælder, der har været udsendt. Medaljerne blev første gang uddelt til flagdagen i 2019.


onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...

onsdag 22. juni 2022

Akutbil i Aalestrup får plads på Åglimt

Politiker skuffet over placering ved Hvamvej

onsdag 22. juni 2022

Klar til Gedeskægsfest

GEDSTED: Selv om programmet ikke har samme omfang som tidligere år, så glæder borgerne i Gedsted...