onsdag 09. december 2020

Kulturugen i Vesthimmerland flyttes til efteråret 2021

Af: Hanne Monrad

Åbningsarrangementer på to Aalestrup-virksomheder

Inge og Erik Kragelund, Gedsted, modtog "Kulturprisen 2020". Erik Kragelund ses her sammen med formanden for Vesthimmerlands Kulturråd, Gitte Thillemann og formanden for byrådets kultur- og fritidsudvalget, Asger Andersen, ved overrækkelsen. ( Arkivfoto)

VESTHIMMERLAND: På et virtuelt møde i Vesthimmerlands Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg var "Kulturugen AHA!" på dagsordenen. Kulturugen har tidligere ligget fast i uge 10.
Udvalget kom frem til, at set i lyset af den aktuelle Corona-situation, vil det være hensigtsmæssigt at flytte aktiviteten til efteråret. Datoen faldt på uge 36, fra 4. og til 12. september 2021.
Planlægningen af Kulturugen Aha! 2021 er allerede igang. Udvalget meddeler, at der er truffet aftale om åbningsarrangement hos to virksomheder i Aalestrup, hvor lokalerne gør det muligt at afvikle det planlagte under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger om afstand, afspritning og små grupper af deltagere samlet på ét sted. Virksomhederne har givet udtryk for, at der som minimum skal være 100 deltagere i løbet af arrangementet, for at det giver mening for dem at gennemføre.
Der er ligeledes indgået aftale med Børne- og Familieforvaltningen om børnehavernes medvirken. Aktiviteter planlægges lokalt i den enkelte børnehave, og vil foregå som lukkede arrangementer. Denne indsats fortsætter uagtet eventuel anden beslutning for den øvrige del af kulturugens aktivitetsniveau i 2021.
For så vidt skolernes medvirken vil det blive op til den enkelte skole at prioritere eeventuelle aktiviteter inden for egen ramme og ressourcemæssig formåen.
Det indledende informationsmøde med kulturaktører skulle være holdt 5. november, men blev aflyst på grund af regeringens nedlukning af kultur- og fritidsområdet i Vesthimmerlands Kommune.
Den videre planlægning af "Kulturgen Aha! 2021" er indstillet for nuværende, da både aktører og administration afventer udviklingen af Corona-situationen og de deraf følgende restriktioner.
- Vi er klar over, at der er nogle, som allerede har lagt planer for arrangementer i uge 10 i håb om, at kunne gennemføre under gældende restriktioner. Kulturugens åbningsarrangement skal fortsat gennemføres i Aalestrup, og vi håber at kunne flytte alle de indgåede aftaler til den nye dato, siger Inge Lise Jæger Sørensen, kultur- og udviklingskonsulent i Vesthimmerlands Kommune.
Uddelingen af Vesthimmerlands Kulturråds ”Kulturpris” forventes også at blive flyttet til uge 36.


fredag 05. marts 2021

Held og uheld i uheld ved Aalestrup

onsdag 03. marts 2021

Knaberscenen rammen for kulturlivet i 20 år

Kulturhuset i Aalestrup kan fejre jubilæum

onsdag 03. marts 2021

Vennepunktet aflyser resten af sæsonen

Kræfterne lægges i den kommende sæsons program

onsdag 24. februar 2021

XL-Byg Aalestrup udsætter åbning

Udvidelse af byggemarkedet er knap nok færdig

onsdag 24. februar 2021

Rosenparkens pavillon åbner igen i næste uge

De fem forpagtere vil samarbejde med hele byen

onsdag 17. februar 2021

Bedste venner - sunget af Aalestrup Skoles kor

Børnekoret har fået lavet en video, hvor de medvirker

onsdag 17. februar 2021

Kunderne støtter op om Biksen i Aalestrup

Handler "ved døren", men håber, at alt snart bliver som før

onsdag 10. februar 2021

Aalestrup får ikke en ambulance nu

Ambulanceberedskab i Vesthimmerland uændret

onsdag 10. februar 2021

Nu måles isen i Vesthimmerland

Vesthimmerlands Kommune har også travlt med saltning

fredag 05. februar 2021

Covid-19: To nye tilfælde i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Covid-19 situationen i Vesthimmerland går også den rigtige vej.Trods to nye...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste