onsdag 03. marts 2021

Knaberscenen rammen for kulturlivet i 20 år

Af: Hanne Monrad

Kulturhuset i Aalestrup kan fejre jubilæum

Knaberscenen med Aalestrup Bio har dannet rammen om Aalestrups kulturliv gennem 20 år.

AALESTRUP: Lørdag, 3. marts 2001 – for 20 år siden – var der fest i Aalestrup. Efter flere års planlægning og en stor indsats af en ihærdig arbejdsgruppe, kunne man endelig indvi byens nye kulturhus – Knaberscenen. Knaberscenen blev bygget som en tilbygning til den eksisterende ”Knabergården”, der var blevet renoveret nogle år tidligere.
Initiativtagerne var de to lokale foreninger ”Bio 88”, som derefter fik navnet "Aalestrup Bio",  og Musik- og Teaterforeningen Membranen.  De to foreningers  bestyrelser gik i gang med at søge midler til byggeriet, det var et stort arbejde, men gav da også pote, selv om der var mange afslag undervejs.  Knaberscenen blev financieret med støtte fra By– og Boligministeriet, Lokale – og Anlægsfonden, Filmfonden, Viborg Amt, Aalestrup Kommune, og ikke mindst med indsamlede midler blandt borgere i Aalestrup Kommune. Projektets samlede budget var ca. ni mio. kr.
I sommeren 2000 gik byggeriet endelig i gang.
Inden man kom så langt, var det gamle ”Hotel Knaberhus” blevet revet ned for at gøre plads til et samlet projekt i bymidten, der blev døbt ”helhedsorienteret byfornyelse”, hvor opførelsen af selve kulturhuset udgjorde langt den største del. Ingeniørfirmaet Palle Christensen A/S Viborg og arkitekt Thomas Pedersen, Hvam, stod for byggeriet.
I oktober blev der holdt rejsegilde og endelig i begyndelsen af marts 2001 kunne man tage bygningen i brug.
Stolt borgmester
Daværende borgmester, Per Bisgaard, som var kommunens udpegede medlem af arbejdsgruppen, var meget stolt over resultatet og sagde:
- Indvielsen af Knaberscenen er på mange måder med til at give hele Aalestrup Kommune den bedst mulige start på det nye årtusinde. Der er jo flere aspekter i det, dels den kulturmæssige del, hvor vi får en helt ny biograf, som under alle omstændigheder står større og bedre end hvis vi havde gennemført de renoveringsforslag, som blev bragt på bane for nogle år siden, og som nu vil være i stand til at tilbyde gæsterne flere forestillinger og nyere film. Dels er der musik- og teaterforeningen Membranen, som nu får endnu bedre vilkår med mulighed for flere forestillinger og nye aktiviteter.
Per Bisgaard påpegede også, at Knaberscenen vil blive et stor aktiv for erhvervslivet med faciliteter til  kurser, konferencer og andre arrangementer, der kan være med til også at trække virksomheder og borgere udefra.
- Det er helt bestemt en bygning, der i overført betydning rækker langt ud over kommunegrænsen. Vort nye kulturhus er enestående i Himmerland, og vi skal faktisk helt til Aalborg eller Viborg for at finde noget  lignende, sagde borgmester Per Bisgaard. – For borgerne i Aalestrup Kommune bliver det forhåbentligt en slags samlingscentrum, og da Aalestrup ligger centralt i forhold til mange nabobyer og faktisk på grænsen mellem to amter, kan jeg sagtens forestille mig, at vi vil mærke stor efterspørgsel udefra.
Den daværende borgmester uddelte en uforbeholden ros til alle de som siden den første spæde ide om et biograf- og teaterhus opstod tre år tidligere, havde ydet en fantastisk indsats for at få hele projektet stablet på benene.
- Som medlem af bestyrelsen, udpeget af byrådet – kan jeg fortælle, at det har været et stort og krævende arbejde, men også et spændende puslespil, at få det hele til at hænge sammen. Der er jo mange parter involveret, og derfor mange interesseområder, der skal tages hensyn til og alle har måttet "sluge nogle kameler" undervejs – det kan ikke undgås. Men trods de ændringer og justeringer, der er kommet til i forløbet, så er jeg helt sikker på, at alle er meget tilfredse med slutresultatet og jeg glæder mig til at få taget huset i brug, sagde Per Bisgaard ved indvielsen 3. marts 2001.
Bestyrelsen valgt
Efter flere års arbejde skulle frugterne nu høstes og en af de første ting, der skulle på plads var valg af en bestyrelse. Institutionens første bestyrelse blev naturligt en del af arbejdsgruppens medlemmer og en af dem, der havde ydet en stor arbejdsmæssig indsat i alle årene, var bestyrelsesmedlem i Bio 88,  Hans Henrik Lange Jepsen, som også blev valgt til Knaberscenens  første formand, et hverv han i øvrigt havde i mange år.
Hans Henrik Jepsen udtalte, at samarbejdet omkring projektet havde været fantastisk:
- Der er blevet foretaget mange justeringer i forhold til de oprindelige planer og tegninger af Knaberscenen, men økonomien havde sat begrænsninger for nogle af de ønsker, man oprindelige havde, men det væsentlige er, at man ikke er gået på kompromis med hensyn til alle de tekniske funktioner. Her blev det nøjagtigt som vi ønskede det.
- Indimellem har vi oplevet nogle frustrationer, når så mange brikker skulle falde på plads, sagde Hans Henrik Jepsen, men hver eneste gang blev det løst uden gnidninger mellem interessegrupper, og i fuld demokratisk ånd.
Den nye formand glædede sig til at tage ”huset i brug” – det er jo først nu, at vi skal finde ud af, hvordan al teknik og øvrige funktioner virker i praksis.
Fest i en uge
Knaberscenens bestyrelse havde længe været i arbejdstøjet, og da det bygningsmæssige var på plads, gik man i gang med at arrangere et brag af en fest i anledning af indvielsen – det blev faktisk en hel ”Aalestrup Festuge”. Programmet strakte sig over en hel uge med forskellige arrangementer, så borgerne kunne fornemme alsidigheden i det flotte hus.
Festlighederne indledtes med, at Kimbrergarden gik gennem byen frem til Knaberscenen, hvor den daværende kulturudvalgsformand Søren P. Johansen, Gedsted,  foretog den officielle indvielse, og efter en velbesøgt reception gik det ugelange program i gang … men mere derom i næste uges avis.


onsdag 14. april 2021

Første spadestik til nyt sundhedshus:

Nu er målet ved at være nået i Aalestrup

onsdag 14. april 2021

Ny boligbutik er åbnet i Aalestrup

Mange gæster da butikken havde udendørs åbning

onsdag 07. april 2021

Fjelsø har fået et madpakkehus

Beboerforening søgte og fik et stort beløb til projektet ved søen

onsdag 07. april 2021

Aalestrup-læger er klar til at flytte

Opførelsen af det nye lægehus har holdt tidsplanen

tirsdag 30. marts 2021

1312 børn vil samle affald i Vesthimmerland

I år bliver der fokus på mængden af take-away affald

tirsdag 30. marts 2021

Salon i Aalestrup ind i nye lokaler

Salon Askepot er flyttet til Vestergade 18

tirsdag 30. marts 2021

Fodslaw klar til ny sæson

Nu kan man igen få en rask travetur sammen med andre

onsdag 24. marts 2021

Glæde hos alle over igen at være tilbage på skolen

Af Hanne MonradAALESTRUP: På Aalestrup Realskole glæder alle sig over, at der de sidste uger igen...

onsdag 24. marts 2021

Arbejdet i midtbyen er ved at 'synge på sidste vers'

Snart flytter de mange maskiner til andre gader i Aalestrup

onsdag 17. marts 2021

5. og 6. kl. tilbage på Aalestrup Skole

Skolens personale "sover med støvlerne på"

Arkiv

ingen nyheder i denne liste