- Din lokale ugeavis

onsdag 12. maj 2021

Fritidsrådet genstarter det lokale foreningsliv

Af: Hanne Monrad

Børn til og med 14 år kan benytte Aalestrup Friluftsbad gratis i sommerperioden

Alle børn til og med 14 år kan benytte friluftsbadene i Aalestrup og Aars gratis i sommerperioden.

AALESTRUP: Mange har fået ændret deres dagligdag i Corona-tiden, men nu åbner samfundet igen. Forsamlingsforbuddet giver plads til, at idrætsaktiviteter kan iværksættes.
Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune har drøftet mulige scenarier for at kunne medvirke til at understøtte genstarten efter Covid 19. For at få så mange facetter som muligt med i scenarierne har Fritidsforvaltningen kontaktet  foreninger i kommunen, for at høre hvad de kunne ønske sig af hjælp.
Baggrunden er at kommunen og  Fritidsrådet er opmærksomme på at genstarte foreningslivet efter ét år med mange begrænsninger og Corona-nedlukninger. Ønsket er, at så mange som muligt vender tilbage til de aktiviteter de havde før, og at der bliver skabt nye.
- I den anledning vil vi gerne sende en stor tak for de mange gode input i forbindelse med forvaltningens ringerunde til alle foreninger, som gjorde os  klogere på, hvordan vi kan understøtte foreningslivet bedst muligt, siger Poul Erik Pedersen, Aars, der er formand for Fritidsrådet.
Løsningen er økonomisk støtte.
Der er der lavet to puljer, som foreninger kan søge midler fra. Samtidig vil alle børn til og med 14 år kunne benytte friluftsbadene i Aalestrup og Aars gratis i sommerperioden.
Den ene pulje er en Sommeraktivitetspulje for folkeoplysende foreninger målrettet 0-18 årige. Den anden handler om midler til etablering af "Nye fællesskaber" i alle aldersgrupper.
I Sommeraktivitetspuljen kan der ydes tilskud på op til 150 kr. pr. deltager pr. dag.
I den anden pulje kan der søges om tilskud til igangsættelse af nye fællesskaber i alle aldersgrupper. Formålet er at understøtte udviklingen af nye organiserede- og uorganiserede motions- og idrætsfællesskaber. Der ydes maksimalt støtte på 10.000 kr. pr. ansøgning.
Alle aldersgrupper og alle motions- og idrætsaktiviteter i og udenfor foreningsregi kan søge puljen. Dog gives der ikke tilskud til events og sommerskoler.


onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...

onsdag 22. juni 2022

Akutbil i Aalestrup får plads på Åglimt

Politiker skuffet over placering ved Hvamvej

onsdag 22. juni 2022

Klar til Gedeskægsfest

GEDSTED: Selv om programmet ikke har samme omfang som tidligere år, så glæder borgerne i Gedsted...