- Din lokale ugeavis

onsdag 16. juni 2021

Et år med udfordringer i Den Jydske Rosenpark

Corona var årsag til at regnskabet viser underskud

Afgående, nuværende og nyvalgte medlemmer i Rosenparken: Fra venstre Poul Monrad, Petra Jensen,Ulla Skov, Martin Haubro Jensen, Birgit Svendsen, Per Bisgaard og Lone Hammer. De to nyvalgte, Susanne Eriksen og Lissi Høgh var fraværende, men havde givet tilsagn, om at lade sig opstille.

Af Hanne Monrad
AALESTRUP: Ved sidste års generalforsamling i Den Jydske Rosenpark kunne formanden, Ulla Skov oplyse, at der netop var ansat en ny forpagter og at der var mange ændringer i parken. Blandt andet har Vesthimmerlands Kommune besluttet, at der ikke skal være så mange roser, da de er meget tidskrævende at passe. I stedet skal der være stauder og sommerblomster.
Beslutningen om, at det ikke længere er roserne, der skal være i overtal i parken, faldt mange af de tilstedeværende for brystet, men nu efter et år, kan det konstateres, at parken alligevel ser flot ud, og at der er mange blomster, som de besøgende kan glæde sig over.
Sidste onsdag var der igen generalforsamling, lidt senere end normalt på grund af Corona-restriktioner. Formanden, Ulla Skov sagde at året selvfølgelig har været præget af Covid-19.
- Lige inden nedlukningen i marts sidste år, var det hele godt i gang. Connie Kjellerup, der var ansat som ny forpagter fra januar, var kommet godt i gang og ordrebogen var fyldt op. Men så blev det helt anderledes. Mange arrangementer blev aflyst på stribe, men så kunne man jo glæde sig over, at der var hjælpepakker, der kunne søges om. Men Connie Kjellerup havde ikke et regnskab hun kunne vise, så der blev ikke nogen hjælpepakke til hende.
Bestyrelsen prøvede at holde hånden under Connie Kjellerup ved ikke at kræve forpagtningsafgift, men hun "mistede pusten" og opsagde forpagtningen. Hun blev dog overtalt til at fortsætte året ud.
Forbedringer
Formanden kunne oplyse om de forbedringer, der var sket i parken, f.eks. blev ”Bryllupspavillonen” renoveret og malet. Det blev gjort af Lions Clubs medlemmer. Den lille pavillon ved søen, var en gave fra Lions Club, da den nye pavillon blev indviet i 1988, efter branden af den oprindelige fra 1928, i august 1986. Ligeledes er ”Madpakkehuset” også en gave fra Lions Club, og det er nu flyttet til indgangen.
Ulla Skov kunne fortælle, at flere af de ansøgte forbedringer er blevet vedtaget . Så man afventer nu, at Vesthimmerlands Kommune går i gang med de projekter, der er lovet, blandt andet oprensning af søen og dræning ved søområdet. Der er også bevilget penge til forbedringer af tag, på Campingpladsen og på pavillonen.
Vesthimmerlands Kommune har forslået, at Den Jydske Rosenpark og Aalestrup Campingplads, som hører ind under Rosenparken, bliver ændret til en selvejende institution.
- Bestyrelsen er i forhandling med kommunen, om de ændringer dette vil medføre. Der er nogle ting der skal falde på plads. Vi tænker også, at dette punkt skal afgøres på en ekstraordinær generalforsamling når vi er klar til det, sagde Ulla Skov,
Fremtiden
Ulla Skov kunne fortælle, at bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med de nye forpagtere som tiltrådte ved årsskiftet.
– Vi var lidt skeptiske i begyndelsen med fem piger, der i samarbejde ville drive pavillonen. Men I var så ihærdige, I ville bare det her, og vores skepsis er gjort til skamme. I har fået startet rigtig godt – så vi ser frem til en spændende tid med mange aktiviteter.
Vi har også fået nye fugle i burene. Mange har henvendt sig og har doneret fugle, så nu er der igen noget at se på. Specielt børnene er glade for dyrene – og de farvestrålende påfugle er et trækplaster i parken.
Til sommer bliver der et stort musikarrangement i parken med en række bands, solister og orkestre, som alle har haft eller har tilknytning til Aalestrup.
Underskud
Ikke overraskende var der underskud på regnskabet, som kassereren Petra Jensen forelagde.
På grund af manglende forpagtningsafgift og andre manglende indkomster, var der et underskud på Rosenparkens regnskab på 54.000 kr., mens der var et overskud på campingpladsen på 6.000 kr. Den Jydske Rosenpark havde en egenkapital på 237.000 kr. ved årsskiftet 2020/2021.
To af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, Lone Hammer og Poul Monrad var på valg og ønskede ikke at fortsætte. I stedet blev Susanne Eriksen og Lissi Høgh valgt for en to-årig periode. Martin Haubro Jensen og Birgit Svendsen blev suppleanter.
Udover de nævnte er Ulla Skov og Petra Jensen med i bestyrelsen, og Per Bisgaard er Vesthimmerlands Kommunes repræsentant.


fredag 30. juli 2021

Kedelig milepæl

Af Torsten HansenVESTHIMMERLAND: I løbet af få dage når Vesthimmerlands Kommune en kedelig milepæl...

onsdag 28. juli 2021

Aalestrup-ryttere er udtaget til DM

Af Hanne MonradAALESTRUP: Fire dygtige ryttere fra Aalestrup Rideklub er udtaget til at deltage i...

onsdag 28. juli 2021

Det nye grillhus er åbnet i Aalestrup

29-årige Michelle Olsen er blevet bidt af branchen

onsdag 14. juli 2021

Gedsted summede af liv, da Klods Hans blev indviet

Af Thorkil ChristensenGEDSTED:  Torsdag eftermiddag var rigtig mange mennesker samlet ved...

onsdag 14. juli 2021

AIF-udvalg har ønske om en kunstgræsbane

Nyt udvalg søger kommunen om støtte til etableringen

onsdag 07. juli 2021

Musik for alle i rosenparken

AALESTRUP: 25 lokale musikere og sangere har sat hinanden stævne i Den Jydske Rosenpark i Aalestrup...

onsdag 07. juli 2021

Gedsted-borgere venter på svar fra kommunen

Utilfredshed med at lokalplan måske ikke overholdes

onsdag 23. juni 2021

Et turbulent år for biografen i Aalestrup

Besøgstallet faldt med over 25 pct. fra 4613 til 3530 i 2020

onsdag 23. juni 2021

På landevejen i 40 år

Orkestret Roulet kan i år fejre 40 års jubilæum

onsdag 26. maj 2021

Svært at finde ny uddeler til Gedsted

Et dygtigt personale holder brugsen i god gænge