- Din lokale ugeavis

onsdag 10. november 2021

Valgmøde i Aalestrup med lokale kandidater

Af: Hanne Monrad

Tilhørere vil invitere politikere på cykeltur fra Fjelsø og Testrup

Fra venstre Jeppe Korreborg Petersen (K), Per Bisgaard (V) og Rasmus Vetter (A). Karl William Carlsen var aftenens ordstyrer.

AALESTRUP: Tidligere blev der holdt mange valgmøder, når der var udskrevet valg til byråd eller folketing. Tiden er løbet fra de store fælles valgmøder. TV har overtaget en stor del af kandidaternes præsentationer, og de fysiske valgmøder bliver i højere grad arrangeret lokalt, og i mindre grupper. Men kandidaterne møder gerne op, for det er stadig vigtigt, at mødes og debattere de ønsker og udfordringer, der kommer som byrådspolitiker, enten man er ny eller tidligere har været med i ”gamet” i mange år.
Et af de mindre lokale valgmøder, blev forleden holdt i Rosenparkens Pavillon. Her havde tre Aalestrup-kandidater til byrådet, i fællesskab, indbudt til et fælles møde.
To garvede politikere, Per Bisgaard, Venstre, og Rasmus Vetter, Socialdemokratiet, havde taget nyopstillede Jeppe Korborg Pedersen, Det konservative Folkeparti, under deres vinger for at møde de lokale borgere til en debat.
Aftenens ordstyrer, Karl W. Carlsen, bød velkommen. Ramus Vetter indledte med at fortælle, at han kender området godt da han er vokset op i Aalestrup. Også det politiske har han megen viden om, da han gennem sit byrådsarbejde har siddet i flere forskellige udvalg. Han har gennem tiden haft nogle projekter, som det glæder ham, er blevet gennemført, bl. a. ombygningen af Aalestrup Skole.
Per Bisgaard kunne fortælle at han har været aktiv i politik siden han i 1986 blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Aalestrup. Også han har været meget omkring. Udover byrådsarbejdet, bl. a. medlem af amtsrådet, folketinget i fire år, og Regionsrådet.
Jeppe Korborg Pedersen, er også Aalestrup-dreng og stiller op for første gang. Han fortalte om sin baggrund for at være med i det lokale politiske arbejde. Han mener, at han med sine mange aktiviteter i byen i idræt, skole og børnehave har en god baggrund for at gøre en indsats for Aalestrup og være med til at udvikle byen.
Publikum tog flittigt del i debatten, der handlede om at få flere borgere til Aalestrup, blandt andet er det vigtigt at sørge for boliger, sagde Per Bisgaard, hvilket de andre to kandidater var enige i.
På et spørgsmål om børnepasning for de mindste, mente de tre også at er vigtigt, at der er forskellige muligheder for forældrene. En mulighed kan være at man får penge for at passe egne børn i hjemmet.
Renovering af Knabergården har også været et emne i de seneste år. Alle tre var enige om, at det skulle der snart tages fat på, og at det skulle være med input fra borgerne. Der er mange scenarier for Knabergården, lige fra nedlæggelse til renovering af de eksisterende lokaler. Per Bisgaard kommenterede, at der kan laves meget for få penge!
Der var også debat om den nye byplan for Aalestrup, der er ved at starte op - og omkring slagterigrunden midt i byen.
Cykelstierne
Det emne, der blev debatteret mest, var spørgsmålet om cykelstier. Mie Nielsen fra Testrup og Gitte Thomsen fra Fjelsø var mødt op for at høre, om de kunne forvente, at de to mindre byer snart tilgodeses med cykelstier, som har været på ønskelisten i mange år.
De fik dog ingen til at love, at det ville ske ”lige om hjørnet”, men de tre kandidater ville gerne arbejde for det. Men, som der blev sagt, bliver der for få penge afsat til cykelstier. Rasmus Vetter mente, at de fire mio. der er afsat, ikke rækker langt, der skal flere penge på bordet, og Per Bisgaard gav udtryk for, at der skal laves en omprioritering – og helst før der sker en ulykke! Der blev også foreslået, at man skulle invitere byrådspolitikerne på en cykeltur fra de to byer og ind til Aalestrup!
Alle tre var enige om, at de gerne vil arbejde videre for det, såfremt de vælges til det nye byråd.
Uenigheden mellem Rasmus Vetter, Per Bisgaard og Jeppe Korborg Pedersen var ikke særlig stor, så det lokale valgmøde forløb stille og roligt. Med de tre kandidaters enighed om, at yde et godt arbejde i det kommende byråd, kunne tilhørerne herefter planlægge, hvor krydset skal sættes tirsdag, 16. november.


onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...