- Din lokale ugeavis

onsdag 19. januar 2022

Interessant fortælling om Simested Bro

Gammel beretning om Simested Bro er med i de lokale arkivers årsskrift

Simested Bro - her af nyere dato har gennem årene lagt ryg til mange rejsende.

Af Thorkil Christensen
SIMESTED: Gamle beretninger gemmer ofte på interessante historier som kun et fåtal kender til. Sådan er det også med en beretning om Simested Bro, skrevet i 1960erne af Carl Vilhelm Nielsen, født i 1910 og søn af murermester Daniel Nielsen, Aalestrup. Beretningen er trykt i årsskriftet Vesthimmerlands Lokalhistorie, udgivet af De lokalhistoriske Arkiver og foreninger i Vesthimmerland.
Dengang skrev Carl Vilhelm Nielsen at Aalborg-Viborg vejen alle dage har været Nordjyllands vigtigste færdselsåre - den naturlige fortsættelse af den tusindårige hærvej fra Dannevirke til Viborg. I mange år blev strækningen benævnt som "Kongevejen" og tidligere "Via Regia" og deraf kan sluttes, at strækningen havde en vis betydning. Med den voksende trafik efter de to seneste verdenskrige fik vejen ikke mindre betydning som færdselsåre, men i stedet for "Kongevejen" blev navnet knap så romantisk ændret til Hovedvej nr. 13. I dag blot A13.
Den øgede trafik gjorde, at der måtte indledes et større regulerings- og forbedringsarbejde. Materialemangel efter krigsperioderne var dog et problem, men selve vejen blev flyttet ca. 400 meter mod vest på en fem-seks kilometer lang strækning.
- Derved kunne man undgå et par driftige sving og den farlige jernbaneoverskæring. Desværre omgår man ved denne vejændring også Simested Bro, skriver Carl Vilhelm Nielsen.

Broen blev vraget
Den gamle veltjente bro over Simested Å blev altså vraget på grund af øget færdsel. Gennem århundreder har broen båret den brogede landevejstrafik på sin tålmodige ryg. Der kom vadmelsklædte bønder, prunkende adelsmænd med følge af væbnede karle, gejstlige, kræmmere, kongelige, rejsevogne, brogede rytterskarer, venner og fjender - vandrende, ridende, kørende.
I 1900, da broen blev bygget om, fandt man skjult i bundens mudder, to meter under vandfladen, resterne af en middelalderlig stenbro, nemlig to murede bropiller inde ved bredderne, og ude midt i åen en over tre meter lang pille med en skarp kant imod strømmen. Oven på disse piller fandtes i mudderet resterne af et par yngre træbroer. Pillerne, der sikkert har båret to hvælvede fag, er resterne af den gamle bro, og da man tre hundrede år tilbage i tiden kun kender træbroer på dette sted, kan der ingen tvivl være om, at opførelsen af stenbroen ligger langt tilbage i Middelalderen. De gamle piller var bygget af store, smukt forarbejdede granitkvadre, der senere har fundet anvendelse som sokkel i huset Algade 24 i Hobro.
Den solidt opførte bro vidner og stor færdsel. Pilgrimme ankom omkring 1150 til fods eller til hest ad "Kongevejen" over Simested Bro.
- Når krig og borgerkrig hærgede landet, var hovedvejene de kanaler, hvorigennem ulykkerne skyllede frem, og Simested Bro har således måtte lægge ryg til både planmæssige tilbagetrækninger, og til fjendens voldede fremtrængen. Over Simested Bro marcherede Johan Rantzau med sin hær 1. december 1534 frem mod Aalborg for at knuse oprøret. 18. december stormede han Aalborg, splittede Skipper Clements friskarer og tog selveste skipperen til fange. To år senere var Simested Bro et stumpt vidne til Skipper Clements sidste sørgelige rejse, da han førtes fra Aalborg til Viborg for at henrettes, skriver Carl Vilhelm Nielsen.

"Madammen" i galop
Mange år senere kunne man få et pust ude fra den store verden i området ved Simested Bro. Når kirkeklokken i Simested Kirke kaldte til gudstjeneste søndag morgen, kom beboerne fra sognets søndre del iført kisteklæder vandrende over broen. Muntre og larmende bryllupsoptog, tavse og dystre ligfølger har broen båret over åen. I mørke nætter kunne det også hænde, at "Madammen" fra Simested i dundrende galop skrumplede over broen på en stiv arbejdsvogn, på vej ud til en fødende kvinde.
Da ejeren af Korsøgård, grev Christian Rantzau, om morgenen 23. december 1870 passerede Simested Bro på vej til en klapjagt i Skatskov, har han lykkeligvis ikke anet, at han inden aften skulle skulle køres samme vej tilbage som lig, dræbt af et vådeskud. Han blev begravet på Simested Kirkegård.
Selv om Simested Bro siden fordums dage er blevet degraderet, vil den stadig udfylde sin plads i det himmerlandske landskab, der omgiver den. Professor Laurits Engeltoft skrev i 1805 i sin dagbog: "menneskes udseende og dragt ere lige så stygge som naturen." Som en ringe trøst herfor nævner Carl Vilhelm Nielsen i sin beretning, at H. C. Andersen, efter han i 1859 fra Aalborg var rejst igennem det samme landskab, følte sig inspireret til at skrive sangen "Jylland mellem tvende have".


onsdag 18. maj 2022

Skulptur i Aalestrup har holdt flyttedag

Ud af hi og er nu placeret på Sundhedstorvet

onsdag 18. maj 2022

Veteranbil-træf til Knaberfesten i år

Åbent træf for alle bag Aalestrup Idrætscenter

onsdag 11. maj 2022

Stor børneaktivitet til årets Knaberfest

Hop Hans' hopppeland afløser tivolipark i år

onsdag 11. maj 2022

Bålhytte antændt i Aalestrup

Af Ture DamtoftAALESTRUP: For tredje gang er der begået hærværk omkring shelterpladsen ved...

onsdag 04. maj 2022

Blotter i Borgergade

AALESTRUP: Der stod en mand og vippede med sin penis.Sådan beskriver politiet den anmeldelse om...

onsdag 04. maj 2022

130 lagde vejen omkring læge- og sundhedshuset

Regionsrådsformand blev imponeret i Aalestrup

onsdag 04. maj 2022

"Kys og kør"-anlæg i Aalestrup godkendt

AALESTRUP: Trafikafviklingen ved Aalestrup Skole bliver løbende forbedret. I 2018 og 2019 blev der...

onsdag 27. april 2022

Knaberfesten holdes igen efter to års pause

Men der er mange udfordringer inden byfesten igen holdes

onsdag 27. april 2022

Det umulige er lykkedes i Aalestrup

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Det som længe så ud til at være en umulighed er nu lykkedes i...

onsdag 23. marts 2022

Aalestrup får akutbil til oktober, men hvor?

Vesthimmerland har et højt antal tilfælde af apopleksi - derfor ny akutbil