- Din lokale ugeavis

mandag 11. april 2022

Massiv opbakning mod skolelukning i Ulbjerg

Skolebestyrelse arbejder for et uændret skoletilbud

120 borgere deltog i mødet om Ulbjerg Skoles fremtid.

ULBJERG: De politiske udspil om lukning af Ulbjerg Skole, har fået Ulbjerg Lokalråd og en aktiv borgergruppe til at handle hurtigt.
Forleden var der stormøde i Ulbjerg Forsamlingshus, hvor flere end 120 borgere var mødt op.
Formålet var at klarlægge mulighederne for Ulbjerg Skoles fremtid – helst som kommunal folkeskole eller alternativt som friskole.
- Der har været en enorm opbakning. Alle vil gerne bevare en skole i Ulbjerg. Vi står sammen, og en bevarelse af den nuværende kommunale folkeskole har absolut førsteprioritet, men hvis det bliver aktuelt, er der gode muligheder for at etablere en friskole, siger formanden for Ulbjerg Lokalråd, Jesper Steenfeldt Laursen og tilføjer:
- Vi er et aktivt lokalsamfund, der er vant til at kæmpe for resultater, og vi forventer en fair behandling fra vores byrådspolitikere.
Allerede da første oplæg fra Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune varslede skolelukninger, og da Ulbjerg Skole stod på listen over lukningstruede skoler, gik alarmklokkerne i gang i byen.
- Det drejer sig om vores børn, vores skole og hele vores lokalsamfund. Det vil få kolossale konsekvenser for både bosætning, erhvervsliv og ikke mindst vores aktive foreningsliv, hvis vi mister skolen. Vores børn bliver gidsler i et politisk spil,  hvor økonomi vejer tungere end trivsel og det gode børneliv, siger Jesper Steenfeldt Laursen.
Et af de overordnede formål med mødet var at kortlægge, hvad plan A og B skulle være – og plan C, hvis ingen af de to første lykkes?
Aftenens første indlæg kom fra den samlede skolebestyrelse for Skolefællesskabet Skals – Ulbjerg. Opfordringen herfra var klar – at plan A skal være en skole i Ulbjerg præcis som vi kender den i dag med elever fra 0. til 6. årgang i fire samlæste klasser, samt bevarelse af Børnehaven Møllebakken. Meddelelsen om at skolebestyrelsen arbejder for et uændret skoletilbud i Ulbjerg, udløste straks en stor klapsalve fra de mange fremmødte, der samtidig tilkendegav fuld opbakning til plan A.
Plan B: Friskole? Casper Mogensen og Søren Larsen fra arbejdsgruppen for bevarelse af Ulbjerg Skole fortalte om mulighederne for at etablere en friskole, uagtet at de også langt ville foretrække den nuværende kommunale folkeskole. Blandt mødedeltagerne var der udbredt enighed om at Plan A var at foretrække, men hvis det skulle blive nødvendigt, er der stor opbakning til en friskole.
Under mødet blev der debatteret forskellige løsningsmuligheder og særligt bekymringerne om lang transporttid i bus og svære vilkår for børnenes lokale fritidstilbud fyldte meget.
Bekymringerne går ligeledes på at mange børn vil helt eller delvist miste kontakten til lokalsamfundet og det større fællesskab. Et emne, der også fyldte meget blandt de mange kommentarer, var politikernes brudte valgløfter og følelsen af, at der foregår et politisk overgreb, ligesom der blev udtrykt undren over Landdistriktsudvalgets rolle i processen, når de nu som årets tema arbejder med ”Børn og unges trivsel i landdistrikterne” . Hvad nytter det, at det ene udvalg arbejder for fremskridt og trivsel i landdistrikterne når et andet med besparelser og skolelukninger skaber afvikling, lød det det blandt andet fra salen.
Konklusionen på mødet blev, at plan C indtil videre er unødvendig med den imponerende opbakning til såvel plan A som til plan B.
Ulbjerg Lokalråd og andre af byens foreninger møder talstærkt op til Landdistriktskonferencen i Tange og håber på opbakning herfra, så det gode børneliv fortsat kan trives, også selv om man er bosat i Ulbjerg.


onsdag 18. maj 2022

Skulptur i Aalestrup har holdt flyttedag

Ud af hi og er nu placeret på Sundhedstorvet

onsdag 18. maj 2022

Veteranbil-træf til Knaberfesten i år

Åbent træf for alle bag Aalestrup Idrætscenter

onsdag 11. maj 2022

Stor børneaktivitet til årets Knaberfest

Hop Hans' hopppeland afløser tivolipark i år

onsdag 11. maj 2022

Bålhytte antændt i Aalestrup

Af Ture DamtoftAALESTRUP: For tredje gang er der begået hærværk omkring shelterpladsen ved...

onsdag 04. maj 2022

Blotter i Borgergade

AALESTRUP: Der stod en mand og vippede med sin penis.Sådan beskriver politiet den anmeldelse om...

onsdag 04. maj 2022

130 lagde vejen omkring læge- og sundhedshuset

Regionsrådsformand blev imponeret i Aalestrup

onsdag 04. maj 2022

"Kys og kør"-anlæg i Aalestrup godkendt

AALESTRUP: Trafikafviklingen ved Aalestrup Skole bliver løbende forbedret. I 2018 og 2019 blev der...

onsdag 27. april 2022

Knaberfesten holdes igen efter to års pause

Men der er mange udfordringer inden byfesten igen holdes

onsdag 27. april 2022

Det umulige er lykkedes i Aalestrup

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Det som længe så ud til at være en umulighed er nu lykkedes i...

onsdag 23. marts 2022

Aalestrup får akutbil til oktober, men hvor?

Vesthimmerland har et højt antal tilfælde af apopleksi - derfor ny akutbil