- Din lokale ugeavis

onsdag 30. november 2022

En levende bymidte er et indsatsområde

Af: Thorkil Christensen

Foreslår Fakta-bygningen til foreningsbrug

Ved at udvide Fakta-bygningen med lette hal-elementer kan der skabes en ramme som f. eks. byens foreninger kan gøre brug af.

AALESTRUP: Den byudviklingsplan som byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte torsdag omhandler bl. a. en levende bymidte som et af de fremtidige indsatsområder.
Planen skal ses som retningsgivende for en videre udvikling og skitsering, men ikke som en færdig løsning. Seks indsatsområder er oplistet i planen, og der er taget afsæt i input og ideer fra borgerne, indsamlet og behandlet af arkitektfirmaet Labland i Aarhus.
I planen henvises til, at man lige har afsluttet en renovering af Vestergade, som har givet gaden et løft, hvillet giver en positiv virkning på området som helhed.
Og efter slagteriet er flyttet udenfor bymidten, fjernes en række gener fra lugt, lyd og transport. Det giver i følge arkitekterne muligheder for at løfte bymidten som blandet handels- og boligby, men også i forhold til at skabe nyt liv. Et større areal frigives i tilknytning til busstation, detailhandel, sundhedshus m.m.
- Bymidten skal med andre ord gøres mere levende og spændende ved at styrke opholdsværdien gennem strategisk placering af byfunktioner og byrumsmæssige tiltag. Ved at skabe en sammenhængende bymidte med engagerede og asidige mødesteder til bevægelse og ophold, hvor børn, unge, voksne og ældre kan mødes på tværs, styrkes byfællesskabet, trygheden og lysten til at bruge bymidten mere, skriver arkitekterne.
Et af de områder som arkitekterne foreslår, at der tages hånd om, er arealet ved Nørreled og Busgade med den tidligere Fakta-butik. Her ses en mulighed for en åben og mangfoldig bygning for gadeidræt og streetkultur, der tilgodeser plads og faciliteter til mange aktiviteter og fællesskaber.
Det foreslås, at den tidligere Fakta-ejendom sammen med en bypark ved det tidligere posthusområde transformeres til et arkitektonisk fyrtårnsprojekt med fortælleværdi, der skal nå langt udenfor Aalestrup og bidrage til nye billeder af byen.
Der er lavet et ideoplæg til Fakta-bygningen som kan give Aalestrup, og ikke mindst byens mange børn og unge, et nyt samlingssted, hvor de kan hænge ud og være aktive sammen når det passer dem.
Fakta-ejendommen, der har stået tom i flere år, rummer potentialer, som er nemme at transformere til ny anvendelse. Der foreslås etableret en kold hal, der indrettes med lette halelementer til streetaktiviteter, f. eks. dans, skate, BMX, løbehjul, bold, klatring og et "maker space" med åbent værksted til kreative projekter og reparation af boards, scooter, cykler m.m. Desuden foreslås byens ungdomsklub, og aktive foreninger, f. eks. Knabercyklisterne og Natteravnene som brugere af en del af stedet. Herved kan man sikre bemanding af bygningen, som kan forebygge uhensigtsmæssig brug og skabe tryghed omkring stedet for de yngste brugere.


onsdag 01. februar 2023

Konservative fik ny formand

Der var genvalg til alle de øvrige poster i partiet

onsdag 01. februar 2023

Fodboldsæsonen er indledt i Hvam

Spillerne kan se frem til et træningsophold i Malaga

onsdag 25. januar 2023

Formand i Nørager holder efter otte år

André Ellegaard Jensen vil ikke sidde i dobbeltrolle

onsdag 25. januar 2023

Møldrup bys 130 år fejres med udstilling

Lokalhistorisk har fundet gamle fotos frem af byen

onsdag 18. januar 2023

Historisk tovholder efterlyses i Nørager

NØRAGER: Der skal findes ny tovholder til historien i Nørager.Gennem mere end 25 år har...

onsdag 18. januar 2023

Forrygende aften med Nytårskoncert i Aalestrup

Veloplagt Martin Brygmann og Prinsens Musikkorps

onsdag 11. januar 2023

Dobbeltjubilar fejret i Simested

Birger Frandsen fejret for 40 års jubilæum

onsdag 11. januar 2023

Brandmand i Aalestrup hædret for god indsats

"Årets Brandmand 2022" blev Emil Myrup Langgaard

onsdag 28. december 2022

65 år og 40 med økologi

Eva Bjerrum, Vesterbølle fylder 65 år torsdag 29. december. I 40 år har Eva leveret økologiske...

onsdag 28. december 2022

Elever i Fjelsø vandt i trafikkonkurrence

0. klasse på friskolen blev belønnet med en kageperson

Her udkommer Vesthimmerlands Avis: