- Din lokale ugeavis

onsdag 01. februar 2023

Konservative fik ny formand

Der var genvalg til alle de øvrige poster i partiet

Af Hanne Monrad
VESTHIMMERLAND: Forleden blev den årlige generalforsamling i Vesthimmerlands Konservative Vælgerforening holdt på Aars Hotel.
Formanden, Ilse Skadhauge,  kom ind på de forskellige aktiviteter i foreningen i årets løb. Det har været et år med to valg, udover EU-valget i foråret som gik forventet, mens folketingsvalget i november ikke helt gik som forventet.
- Bestyrelsen har været i arbejdstøjet ved valgene, sammen med byråds-, regions – og medlemmer  blev der sat plakater op og sammen med Signe Nøhr og Henrik Dalgaard var vi til en del møder. Det var en god og spændende proces, sagde Ilse Skadhauge.
Mikkel Højslet var ny folketingskandidat, og han havde kun kort tid til, at  gøre sig kendt  i Vesthimmerland. Han blev ikke valgt, men endte på en flot fjerdeplads med 1076 personlige stemmer.
- Vi mener ikke, vi kunne havde gjort det bedre, sagde formanden. Vi gik ikke tilbage i Nordjylland, men på landsplan gik det tilbage på grund af en massiv pressehetz mod vores formand. Det skal dog siges, at vi, bestyrelsen i Vesthimmerland, bakker Søren Pape Poulsen 100 pct. op, sagde Ilse Skadhauge og konstaterede, at medlemstilslutningen i Vesthimmerland er stabil. Fem er udmeldt og fem nye er kommet til.
Folketingskandidat Mikkel Højslet fortalte om sine oplevelser i valgkampen. Han syntes, det havde været spændende og fik gode relationer i Vesthimmerland. Der havde været et lidt dårligt samarbejde mellem de ni kandidater opstillet i Nordjylland. Vi har lært, at vi skal være bedre til at samarbejde, sagde Mikkel Højslet.
Kassereren, Vittus Bernlow, Gundestrup, gennemgik regnskabet, som viser  et mindre underskud på grund at de to valg i 2022.
Ny formand
Ilse Skadhauge ønskede ikke genvalg til formandsposten. I stedet blev Ulrik Mark Jensen, Gundersted, valgt. Ilse Skadhauge blev næstformand. Marianne Broust, Marius Stubberup, Renè Borg Vinther og Steffen Lønsmann blev genvalgt.
Pia Buus Pinstrup fortalte nyt fra regionsrådet og konstaterede, at en af de store arbejdsopgaver er udfordring med rekruttering.
1.viceborgmester Signe Nøhr fortalte om de opgaver hun, sammen med Svend Jørgensen, er med til at løse i  byrådets økonomiudvalg: Styrkelse af erhvervslivet, ældrefællesskab, grøn omstilling er bare nogle af punkterne.
Henrik Dalgaard fortalte om sundhedsområdet, som er startet turbulent med sparekniven. – Det har været en svær start, men vi skal have sundhedsområdet i balance, sagde han.
Per Nyborg er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.  Det har været et spændende år, sagde han - med mange møder rundt om i kommunen. Vi har mange projekter i gang.
Fra Teknik – og Miljøudvalget fortalte Allan Ritter om udfordringer. Bl. a. skal der kigges på bygninger i kommunen, hvordan de kan udnyttes fuldt ud. Og der skal arbejdes med byggesagstiderne.
Niels Krebs er med i beskæftigelsesudvalget. Generelt i Nordjylland er beskæftigelsen meget høj – også i Vesthimmerland, og det håber vi varer ved, sagde han. Vi skal sørge for at holde unge beskæftiget. Niels Krebs fortalte, at der i 2022 har været 226 ukrainere omkring kommunen, men de er nemme at tage hånd om - for de vil gerne arbejde.
Sluttelig fortalte Jeppe Korreborg, Aalestrup, om sit første år som politiker. Han er med i Børne- og Familieudvalget og lige nu bliver der arbejdet med skolestruktur.
Æresmedlem
Et nyt punkt på dagsordenen var om foreningen skal have æresmedlemmer, og hvilke kriterier dette indebærer. Bestyrelsen havde lavet en indstilling som de fremmødte stemte for.
Bestyrelsen havde indstillet en person, som har været medlem i over 40 år og som havde været aktiv i bestyrelsen i minimum 20 år – haft tillidsposter og som på nuværende tidspunkt er medlem af Det Konservative Folkeparti i Vesthimmerland. Personen er Hanne Monrad, Aalestrup.  Søren Pape Poulsen vil på et senere tidspunkt møde op for personligt at overrække æresbeviset.


onsdag 22. marts 2023

De små fra Aalestrup med i kæmpe kor

Af Ture DamtoftAALESTRUP: De kom fra hele Vesthimmerland og også Aalestrup og Gedsted - de næsten...

onsdag 22. marts 2023

Et aktivt sportsligt år i Aalestrup Idrætsforening

Basketball-afdelingen havde 50 procent fremgang

onsdag 15. marts 2023

Aalestrup Outlet lukker

Af Hanne MonradAALESTRUP: Butikken ”Din Lokale Outlet” i Vestergade i  Aalestrup, har meldt...

onsdag 15. marts 2023

Kulturuge sluttede med maner

Kulturprisen blev i år tildelt Hessels Venners Laug

onsdag 08. marts 2023

Mr. Nordic var på besøg i Aalestrup

Bertel Haarder samlede en fyldt sal i Sognehuset

onsdag 08. marts 2023

Stor "ulykke" som øvelse i Aalestrup

Op mod 150 personer deltager i øvelsen

onsdag 01. marts 2023

Tidligere turistchef bliver egnens ny erhvervschef

Anna Oosterhof tiltræder mandag, 3. april som ny erhvervschef

onsdag 01. marts 2023

Thorup-firma tager ged med på dyrskue

THORUP: Ligesom landbrugene bliver landbrugsmaskinerne også  større og større. Noget som Emil...

onsdag 11. januar 2023

Dobbeltjubilar fejret i Simested

Birger Frandsen fejret for 40 års jubilæum

onsdag 11. januar 2023

Brandmand i Aalestrup hædret for god indsats

"Årets Brandmand 2022" blev Emil Myrup Langgaard

Her udkommer Vesthimmerlands Avis: