onsdag 15. december 2010

Færdsel på is skal godkendes

Folk risikerer at få en bøde

Ænderne skal ikke have speciel tilladelse til at gå på isen.

VESTHIMMERLAND: 10. december trådte en ny bekendtgørelse i kraft der betyder, at al færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb eller andre vandsteder er forbudt.
Forbuddet gælder for områder beliggende i blandt andet Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner.
Vesthimmerlands Kommune tager prøver af isens tykkelse på søer på egne arealer, der er kendt som ”skøjtesøer”, når der har været frost i en længere tid.
For at isen kan godkendes til færdsel skal isens tykkelse være mindst 13 cm.
Hvis isen er over 13 cm. kontakter kommunen politiet, og der vil efterfølgende blive opsat et skilt med teksten ”Færdsel på isen tilladt, Nordjyllands Politi” ved den pågældende sø.
Når der ikke er skiltet ved søen, er søen altså omfattet af det generelle forbud.
Samme regler gælder for søer på private arealer.
Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste