tirsdag 21. december 2010

Nyt vandværk i 2011

Af: Thorkil Christensen

Aalestrups gamle vandtårn fra 1906 bliver stående

Næstformand Søren Hestbæk og tidligere formand Kai Nielsen, Aalestrup, drøfter mulighederne med det nye vandværk i Aalestrup. Vandværket er klar om et år.

AALESTRUP: Der skal bygges et helt nyt vandværk i Aalestrup.
Baggrunden er, at bestyrelsen for forsyningsselskabet Aalestrup Vand og Aalestrup Varme vurderer, at det gamle vandværk fra 1940erne har haft sin levetid, og at man gerne vil sikre forbrugerne rent og frisk drikkevand i årene fremover.
- Desuden er det nuværende vandværk overdimensioneret. Det blev i sin tid bygget til at kunne behandle 500.000 kubikmeter vand om  året, men i Aalestrup er der i øjeblikket kun behov for ca. 210.000 kubikmeter, siger næstformand Søren Hestbæk.
Ved at undgå lappeløsninger og med opførelse af et flunkende nyt vandværk, håber bestyrelsen desuden på, at kunne sikre forsyningssikkerheden. Man vil sikre mod bakterier i vandværksvandet - og kan opretholde vandforsyningen i byggeperioden, der ventes at ville strække sig fra sommer til jul i 2011.
Et nyt vandværk som kan forsyne de omkring 1400 forbrugere i Aalestrup og nærmeste omegn medfører en millioninvestering. Bestyrelsen er i øjeblikket ved at få fuld klarhed over økonomien, og man har allerede regnet på, at det højest vil koste hver husstand 50 kr. årligt.
- Det beløb mener vi kan forsvares, bl. a. fordi vi med et nyt vandværk nu sikrer at vandprisen ikke ”kører op og ned” i årene fremover på grund af store reparationsudgifter. Det er jo blevet sådan, at vi som offentlig forsyningsvirksomhed ikke må spare op til en investering, men skal afholde alle udgifter direkte over vandprisen. Ved at foretage denne investering nu skaber vi sikkerhed og økonomisk ro i mange år fremover, siger Søren Hestbæk til Vesthimmerlands Avis.
Det gamle nedrives
Det nye vandværk skal opføres på forsyningsselskabets grund ved Vandværksvej. Her er der tilstrækkelig med plads, og når det nye værk er klar og er kørt ind, vil man gå igang med at nedrive den nuværende vandværksbygning, som har haft sine bedste dage.
- Men det gamle vandtårn fra 1906 bliver stående. Det er et vartegn for byen, siger Søren Hestbæk.
I Aalestrup er man  så heldige, at selve råvandsanlægget er intakt med gode vandindvindingspladser og to gamle 40 meter boringer. Hertil kommer en 90 meter back-up boring ved Sofiesmindevej.
Men vandværkshuset og pumperne er ved at trænge til en kærlig hånd. Det er her man vil sætte ind og opføre kommunens nyeste og mest driftsikre vandværk. Desuden skal vandværket terrorsikres og hegnes ind, så der ikke er fare på færde for børn og andre uvedkommende. Der skal etableres overvågning af forsyningen og fjernstyring af anlægget fra administrationsbygningen ved Elmegaardsvej. Tanken er at sikre og effektivisere så meget som det er muligt og forsvarligt.
- Vandværksbestyrelsen har haft ønske om et nyt vandværk længe, men det er hidtil kun blevet til almindelig vedligehold og lapperier, siger den tidligere formand Kai Nielsen, som glæder sig over bestyrelsens nye tiltag.
Med det nye vandværk kommer Aalestrup til at indtage er førerposition på området i kommunen. I forvejen er man langt fremme rent forsyningsmæssigt, idet man fra 2010 fusionerede vandværket og varmeværket, dog således, at der er vandtætte skotter mellem økonomien.Bestyrelsen ønsker nemlig at kende de økonomiske betingelser for driften af de to forsyningskilder sideløbende med at man har opnået en række ”stordriftfordele”.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste