- Din lokale ugeavis

tirsdag 21. december 2010

Nyt vandværk i 2011

Af: Thorkil Christensen

Aalestrups gamle vandtårn fra 1906 bliver stående

Næstformand Søren Hestbæk og tidligere formand Kai Nielsen, Aalestrup, drøfter mulighederne med det nye vandværk i Aalestrup. Vandværket er klar om et år.

AALESTRUP: Der skal bygges et helt nyt vandværk i Aalestrup.
Baggrunden er, at bestyrelsen for forsyningsselskabet Aalestrup Vand og Aalestrup Varme vurderer, at det gamle vandværk fra 1940erne har haft sin levetid, og at man gerne vil sikre forbrugerne rent og frisk drikkevand i årene fremover.
- Desuden er det nuværende vandværk overdimensioneret. Det blev i sin tid bygget til at kunne behandle 500.000 kubikmeter vand om  året, men i Aalestrup er der i øjeblikket kun behov for ca. 210.000 kubikmeter, siger næstformand Søren Hestbæk.
Ved at undgå lappeløsninger og med opførelse af et flunkende nyt vandværk, håber bestyrelsen desuden på, at kunne sikre forsyningssikkerheden. Man vil sikre mod bakterier i vandværksvandet - og kan opretholde vandforsyningen i byggeperioden, der ventes at ville strække sig fra sommer til jul i 2011.
Et nyt vandværk som kan forsyne de omkring 1400 forbrugere i Aalestrup og nærmeste omegn medfører en millioninvestering. Bestyrelsen er i øjeblikket ved at få fuld klarhed over økonomien, og man har allerede regnet på, at det højest vil koste hver husstand 50 kr. årligt.
- Det beløb mener vi kan forsvares, bl. a. fordi vi med et nyt vandværk nu sikrer at vandprisen ikke ”kører op og ned” i årene fremover på grund af store reparationsudgifter. Det er jo blevet sådan, at vi som offentlig forsyningsvirksomhed ikke må spare op til en investering, men skal afholde alle udgifter direkte over vandprisen. Ved at foretage denne investering nu skaber vi sikkerhed og økonomisk ro i mange år fremover, siger Søren Hestbæk til Vesthimmerlands Avis.
Det gamle nedrives
Det nye vandværk skal opføres på forsyningsselskabets grund ved Vandværksvej. Her er der tilstrækkelig med plads, og når det nye værk er klar og er kørt ind, vil man gå igang med at nedrive den nuværende vandværksbygning, som har haft sine bedste dage.
- Men det gamle vandtårn fra 1906 bliver stående. Det er et vartegn for byen, siger Søren Hestbæk.
I Aalestrup er man  så heldige, at selve råvandsanlægget er intakt med gode vandindvindingspladser og to gamle 40 meter boringer. Hertil kommer en 90 meter back-up boring ved Sofiesmindevej.
Men vandværkshuset og pumperne er ved at trænge til en kærlig hånd. Det er her man vil sætte ind og opføre kommunens nyeste og mest driftsikre vandværk. Desuden skal vandværket terrorsikres og hegnes ind, så der ikke er fare på færde for børn og andre uvedkommende. Der skal etableres overvågning af forsyningen og fjernstyring af anlægget fra administrationsbygningen ved Elmegaardsvej. Tanken er at sikre og effektivisere så meget som det er muligt og forsvarligt.
- Vandværksbestyrelsen har haft ønske om et nyt vandværk længe, men det er hidtil kun blevet til almindelig vedligehold og lapperier, siger den tidligere formand Kai Nielsen, som glæder sig over bestyrelsens nye tiltag.
Med det nye vandværk kommer Aalestrup til at indtage er førerposition på området i kommunen. I forvejen er man langt fremme rent forsyningsmæssigt, idet man fra 2010 fusionerede vandværket og varmeværket, dog således, at der er vandtætte skotter mellem økonomien.Bestyrelsen ønsker nemlig at kende de økonomiske betingelser for driften af de to forsyningskilder sideløbende med at man har opnået en række ”stordriftfordele”.


onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...

onsdag 22. juni 2022

Akutbil i Aalestrup får plads på Åglimt

Politiker skuffet over placering ved Hvamvej

onsdag 22. juni 2022

Klar til Gedeskægsfest

GEDSTED: Selv om programmet ikke har samme omfang som tidligere år, så glæder borgerne i Gedsted...