fredag 14. januar 2011

Udvidelse af Gedstedhallen under tag

Af: Hanne Grabow

Det gamle cafeteria ændres til et motionscenter

Bestyrelsen for Gedsted Hallen var værter ved rejsegildet. Fra venstre Ole Elkjær, Svend Erik Rasmussen, Per Ibsen, Henrik Dybdal og Doris Lauritzen. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer Jens Djørup, Bent Sloth og Johnny Doktor var ikke med ved rejsegildet.

GEDSTED: Kort før jul blev arbejdet med at lægge tag på tilbygningen til Gedsted Hallen tilendebragt, og forleden fejrede håndværkerne det ved et rejsegilde sammen med hallens ledelse.
Projektet skal munde ud i, at den nye fløj kommer til at rumme cafeteria og køkken, som bliver flyttet fra hallens modsatte side, mødelokaler og IT cafe.
Det ”gamle” cafeteria skal ombygges til motionscenter.
Indtil nu er det håndværkerne, der har været i sving,men senere er det planen, at lokal frivillig arbejdskraft,bestyrelsesmedlemmer og brugere, skal udføre meget af arbejdet. Der vises stor interesse for projektet fra byens og egnens borgere, og der er megen hjælpsomhed for at få arbejdet udført, siger formanden for Gedsted Hallens bestyrelse, Per Ibsen, Gedsted.
Projektet er budgetteret til at koste ca. tre millioner kroner. På nuværende tidspunkt er der endeligt tilsagn om tilskud fra fonde og lån på ca. 1,2 millioner kroner. Ved lokal indsamling er der indtil nu indkommet 45.000 kroner, men der er kun samlet ind i en del af byen, så man regner med, at mange står klar til at støtte og hjælpe. Ligeledes fortsætter arbejdsgruppen med at søge midler hos fonde og puljer til den resterende finansiering. Indretningen af den nye tilbygning med cafeteria, køkken og mødelokaler forventes at være klar til sommer.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste