- Din lokale ugeavis

onsdag 19. januar 2011

Friskole stifter forening

Ny friskole i Simested skal købe bygninger

Kommunen vil kun sælge den gamle skole i Simested.

SIMESTED: På en stiftende generalforsamling blev der dannet en ny friskoleforening i Simested. Den første bestyrelse kom til at bestå af Heidi Schefe, Thomas Pannerup, Tine Hvidsing og Kent Kallestrup. Suppleanter blev Line Tolborg og Marion Andersen. Friskolen skal have et sted at være, og har forespurgt Vesthimmerlands Kommune om at leje de nuværende skolebygninger til en leje der modsvarer det beløb som Vesthimmerlands Kommune skulle bidrage med til vedligehold af bygningen. Det vil i praksis betyde, at friskolen ikke betaler leje, men afholder udgiften til vedligehold.
   Endvidere vil friskolen gerne have nuværende inventar og undervisningsmaterialer stillet til rådighed for friskolen. Friskolen vil også være interesseret i en aftale med Vesthimmerlands Kommune vedr. etablering af dagtilbud.
Børne- og skoleforvaltningen har fået sagen undersøgt ved vores juridiske afdeling, der fremkommer med følgende, efter at have søgt vejledning i Statsforvaltningen samt Undervisningsministeriet:
* En kommune må kun leje ud på markedsvilkår, da det relaterer sig til en driftsudgift. Markedslejen kan fastsættes af en ejendomsmægler.
* En kommune kan yde anlægstilskud i henhold til friskolelovens § 23.
Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. § 25, kan yde følgende tilskud:
1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold,
2) Tilskud til driften af skolefritidsordninger,
3) Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever,
4) Tilskud til sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., og
5) Tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter.
I forbindelse med skolestrukturen er det besluttet at det provenu der er fremkommet, skal benyttes indenfor området, sådan at der kan ske en opkvalificering af området.
Derfor vurderer Børne- og skoleforvaltningen, at ejendommen sættes til salg, sådan at der ikke fremadrettet er udgifter indenfor det kommunale skolevæsen til vedligehold af bygningen.
Inventar og undervisningsmaterialer tilbydes til Aalestrup Skole, da det er den skole, der skal være modtagende skole.
Disse beslutninger vil være med til, at provenuet ved skolestrukturen kan styrke folkeskolen.
Børne- og skoleudvalget har besluttet at administrationen bemyndiges til en forhandling med friskoleforeningen om et køb af skolen på særlige vilkår. Vilkår for overtagelse af inventar og undervisningsmaterialer indgår i denne aftale.
Sagen genoptages den 1. februar.


onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...