onsdag 19. januar 2011

Friskole stifter forening

Ny friskole i Simested skal købe bygninger

Kommunen vil kun sælge den gamle skole i Simested.

SIMESTED: På en stiftende generalforsamling blev der dannet en ny friskoleforening i Simested. Den første bestyrelse kom til at bestå af Heidi Schefe, Thomas Pannerup, Tine Hvidsing og Kent Kallestrup. Suppleanter blev Line Tolborg og Marion Andersen. Friskolen skal have et sted at være, og har forespurgt Vesthimmerlands Kommune om at leje de nuværende skolebygninger til en leje der modsvarer det beløb som Vesthimmerlands Kommune skulle bidrage med til vedligehold af bygningen. Det vil i praksis betyde, at friskolen ikke betaler leje, men afholder udgiften til vedligehold.
   Endvidere vil friskolen gerne have nuværende inventar og undervisningsmaterialer stillet til rådighed for friskolen. Friskolen vil også være interesseret i en aftale med Vesthimmerlands Kommune vedr. etablering af dagtilbud.
Børne- og skoleforvaltningen har fået sagen undersøgt ved vores juridiske afdeling, der fremkommer med følgende, efter at have søgt vejledning i Statsforvaltningen samt Undervisningsministeriet:
* En kommune må kun leje ud på markedsvilkår, da det relaterer sig til en driftsudgift. Markedslejen kan fastsættes af en ejendomsmægler.
* En kommune kan yde anlægstilskud i henhold til friskolelovens § 23.
Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. § 25, kan yde følgende tilskud:
1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold,
2) Tilskud til driften af skolefritidsordninger,
3) Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever,
4) Tilskud til sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., og
5) Tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter.
I forbindelse med skolestrukturen er det besluttet at det provenu der er fremkommet, skal benyttes indenfor området, sådan at der kan ske en opkvalificering af området.
Derfor vurderer Børne- og skoleforvaltningen, at ejendommen sættes til salg, sådan at der ikke fremadrettet er udgifter indenfor det kommunale skolevæsen til vedligehold af bygningen.
Inventar og undervisningsmaterialer tilbydes til Aalestrup Skole, da det er den skole, der skal være modtagende skole.
Disse beslutninger vil være med til, at provenuet ved skolestrukturen kan styrke folkeskolen.
Børne- og skoleudvalget har besluttet at administrationen bemyndiges til en forhandling med friskoleforeningen om et køb af skolen på særlige vilkår. Vilkår for overtagelse af inventar og undervisningsmaterialer indgår i denne aftale.
Sagen genoptages den 1. februar.


onsdag 29. juli 2020

Sommerens sidste solnedgangskoncert

onsdag 29. juli 2020

Stort besøgstal i rosenparken i Aalestrup

AALESTRUP: Den Jydske Rosenpark i Aalestrup blev indviet for 53 år siden, i juli 1967, under stor...

onsdag 29. juli 2020

Bæredygtig fjernvarme fra Aalestrup til Nørager

Aalestrup-Nørager Energi er på forkant med klimaaftale

onsdag 22. juli 2020

Forstander blev godt modtaget i Aalestrup

Svend Hansen tiltræder på naturefterskolen 1. august

onsdag 22. juli 2020

Fællessang og fortælling i Hvam

HVAM: Omkring 70 børn og voksne fra nær og fjern deltog fredag aften,  17. juli i fællessang...

onsdag 22. juli 2020

Nye muligheder for gå-ture i Aalestrup

Borgerforslag om kortlægning af stier bliver nu ført ud i livet

onsdag 15. juli 2020

Gedsted Mejeri slap billigt fra indbrud

GEDSTED: Der skal en ny nøddør og måske mere sikring til på Gedsted Mejeri.Det mener medejer Mike...

onsdag 15. juli 2020

Færgen Mary i Hvalpsund binder kommuner sammen

Gratis overfart i juli har givet travlhed på overfarten til Sundsøre

onsdag 15. juli 2020

Aftenmusik i Aalestrup

AALESTRUP: "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup blev til aftenmusik under bøgen.De to lokale...

onsdag 08. juli 2020

Utryghed ved den nye bro over Simested Å

Lokalpolitiker har bragt bekymringer videre

Arkiv

ingen nyheder i denne liste