onsdag 09. februar 2011

Optimisme i Aalestrup

Af: Thorkil Christensen

Arbejder for områdefornyelse og nyt butikscenter

Hovedgaden i Aalestrup skal pyntes op

AALESTRUP:  Der er flere positive signaler, og optimismen er i god behold hos den gruppe borgere, som arbejder med områdefornyelse i Aalestrup og etablering af et nyt butikscenter, som skal samle handelen i byen.
På et statusmøde forleden var der lutter optimisme, selv om deltagerne erkender, at forberedelser med bl. a. ansøgninger og godkendelser tager tid.
Vesthimmerlands Kommune har ansøgt Socialministeriet om reservation af midler til områdefornyelse i Vestergade og Borgergade. Det sker for at tilføre bymidten fornyet energi til glæd e og gavn for byens borgere, handlende, erhvervsdrivende og besøgende. Områdefornyelsen skal medvirke til at håndtere de udfordringer, der er opstået som følge af en massiv tilbagegang i detailhandelen med nedslidte bygninger og tomme butiksvinduer til følge.
Der arbejdes med et budget til områdefornyelsen på 6,4 mio. kr., som forventes finansieret med 1,6 mio. kr. fra Landdistriktspuljen, 3,2 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune og 1,6 mio. kr. fra staten. Parallelt med områdefornyelsen igangsætter Vesthimmerlands Kommune byfornyelsesaktiviteter for 6 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. betales af kommunen og 3,5 mio. kr. af staten. Den samlede investering bliver således 12,4 mio. kr. og arbejdet skal igangsættes og for en del af det afsluttes inden udgangen af 2013.
Bevillingerne forventes at være i hus i løbet af foråret.
Nyt butikscenter
Sideløbende med områdefornyelsen er der planer om at opføre et nyt forretningscenter på Colas/Novejfa grunden ved Testrupvej - og samle flest mulige af byens detailforretninger her.
Colas/Novejfa har bekostet en forureningskortlægning af området - et  omfattende arbejde, som har taget nogle måneder. Projektgruppen mødtes kort før jul med Colas/Novejfas direktion for at drøfte mulighederne for overtagelse af det 20.000 kvadratmeter store areal. Gruppen har også forbindelse til en investor, som på visse betingelser har vist interesse for at købe arealet med henblik på opførelse af et butikscenter.
Der er fra flere sider vist interesse for at åbne forretning i et nyt butikscenter, bl. a. er en dagligvarekæde meget interesseret og har afleveret et skitseforslag til butiksindretning og placering på grunden.
Initiativet til områdefornyelse og et nyt butikscenter i Aalestrup kom for et par år siden fra Aalestrup Idrætsforenings Erhvervsklub. Siden er både Aalestrup Handelsstandsforening, Aalestrup Netværk og Borgerforeningen 9620 Aalestrup inddraget i planerne, og det er formanden for borgerforeningen, halinspektør Søren Bruun Sørensen, og formanden for erhvervsklubben, tømmerhandler Tom Berntsen, begge Aalestrup, der er tovholdere i projektet.onsdag 29. juli 2020

Sommerens sidste solnedgangskoncert

onsdag 29. juli 2020

Stort besøgstal i rosenparken i Aalestrup

AALESTRUP: Den Jydske Rosenpark i Aalestrup blev indviet for 53 år siden, i juli 1967, under stor...

onsdag 29. juli 2020

Bæredygtig fjernvarme fra Aalestrup til Nørager

Aalestrup-Nørager Energi er på forkant med klimaaftale

onsdag 22. juli 2020

Forstander blev godt modtaget i Aalestrup

Svend Hansen tiltræder på naturefterskolen 1. august

onsdag 22. juli 2020

Fællessang og fortælling i Hvam

HVAM: Omkring 70 børn og voksne fra nær og fjern deltog fredag aften,  17. juli i fællessang...

onsdag 22. juli 2020

Nye muligheder for gå-ture i Aalestrup

Borgerforslag om kortlægning af stier bliver nu ført ud i livet

onsdag 15. juli 2020

Gedsted Mejeri slap billigt fra indbrud

GEDSTED: Der skal en ny nøddør og måske mere sikring til på Gedsted Mejeri.Det mener medejer Mike...

onsdag 15. juli 2020

Færgen Mary i Hvalpsund binder kommuner sammen

Gratis overfart i juli har givet travlhed på overfarten til Sundsøre

onsdag 15. juli 2020

Aftenmusik i Aalestrup

AALESTRUP: "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup blev til aftenmusik under bøgen.De to lokale...

onsdag 08. juli 2020

Utryghed ved den nye bro over Simested Å

Lokalpolitiker har bragt bekymringer videre

Arkiv

ingen nyheder i denne liste