onsdag 09. februar 2011

Optimisme i Aalestrup

Af: Thorkil Christensen

Arbejder for områdefornyelse og nyt butikscenter

Hovedgaden i Aalestrup skal pyntes op

AALESTRUP:  Der er flere positive signaler, og optimismen er i god behold hos den gruppe borgere, som arbejder med områdefornyelse i Aalestrup og etablering af et nyt butikscenter, som skal samle handelen i byen.
På et statusmøde forleden var der lutter optimisme, selv om deltagerne erkender, at forberedelser med bl. a. ansøgninger og godkendelser tager tid.
Vesthimmerlands Kommune har ansøgt Socialministeriet om reservation af midler til områdefornyelse i Vestergade og Borgergade. Det sker for at tilføre bymidten fornyet energi til glæd e og gavn for byens borgere, handlende, erhvervsdrivende og besøgende. Områdefornyelsen skal medvirke til at håndtere de udfordringer, der er opstået som følge af en massiv tilbagegang i detailhandelen med nedslidte bygninger og tomme butiksvinduer til følge.
Der arbejdes med et budget til områdefornyelsen på 6,4 mio. kr., som forventes finansieret med 1,6 mio. kr. fra Landdistriktspuljen, 3,2 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune og 1,6 mio. kr. fra staten. Parallelt med områdefornyelsen igangsætter Vesthimmerlands Kommune byfornyelsesaktiviteter for 6 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. betales af kommunen og 3,5 mio. kr. af staten. Den samlede investering bliver således 12,4 mio. kr. og arbejdet skal igangsættes og for en del af det afsluttes inden udgangen af 2013.
Bevillingerne forventes at være i hus i løbet af foråret.
Nyt butikscenter
Sideløbende med områdefornyelsen er der planer om at opføre et nyt forretningscenter på Colas/Novejfa grunden ved Testrupvej - og samle flest mulige af byens detailforretninger her.
Colas/Novejfa har bekostet en forureningskortlægning af området - et  omfattende arbejde, som har taget nogle måneder. Projektgruppen mødtes kort før jul med Colas/Novejfas direktion for at drøfte mulighederne for overtagelse af det 20.000 kvadratmeter store areal. Gruppen har også forbindelse til en investor, som på visse betingelser har vist interesse for at købe arealet med henblik på opførelse af et butikscenter.
Der er fra flere sider vist interesse for at åbne forretning i et nyt butikscenter, bl. a. er en dagligvarekæde meget interesseret og har afleveret et skitseforslag til butiksindretning og placering på grunden.
Initiativet til områdefornyelse og et nyt butikscenter i Aalestrup kom for et par år siden fra Aalestrup Idrætsforenings Erhvervsklub. Siden er både Aalestrup Handelsstandsforening, Aalestrup Netværk og Borgerforeningen 9620 Aalestrup inddraget i planerne, og det er formanden for borgerforeningen, halinspektør Søren Bruun Sørensen, og formanden for erhvervsklubben, tømmerhandler Tom Berntsen, begge Aalestrup, der er tovholdere i projektet.onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste