onsdag 02. marts 2011

Gamle bygninger skal væk

Af: Valdus Jensen

Huse i lokale byer i farezonen

VIBORG: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 9. februar meddelt, at ansøgninger om midler fra ”Puljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder 2011” skal være ministeriet i hænde senest den 11. marts.
Indsatsområderne er:
1. Tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering
2. Tilskud til udgifter ved kommunens medvirken til oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde
3. Tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen Den statslige støtte er 70 pct. af udgiften mod 75 pct. i den tidligere ordning. Det er en betingelse at ministeriet
får en rapport 1. marts 2012, og alle arbejder skal være afsluttet den 31. december 2013.
Teknik og Miljøudvalget skal drøfte sagen på mødet i dag.  Såfremt udvalget beslutter, at der skal søges midler til Indsatspuljen 2011, vurderer Forvaltningen udfra erfaringerne med Indsatspuljen 2010, at den samlede budgetramme til Indsatspuljen 2011 højst bør være 3.100.000 kr.
Samlet økonomiramme: 3.100.000 kr. Statsstøtte 2.170.000 kr., kommunal andel 930.000 kr.
Såfremt udvalget kan godkende forvaltningens budgetforslag til Indsatspuljen 2011, vil forvaltningen fremsende ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som skal have ansøgningen senest den 11. marts.
Den Kommunale andel på 930.000 kr. kan finansieres ved frigivelse af følgende rådighedsbeløb optaget på anlægsbudgettet for 2011:
Forvaltningen har gennemgået de indkomne forslag, og har efterfølgende skrevet til 40 ejere af prioriterede ejendomme for at få tilkendegivet, om de vil være interesseret i at indgå aftale om nedrivning eller oprydning af skrot og affald.
Der er indtil nu nedrevet fem ejendomme, fem ejere vil selv stå for nedrivningen, og ejerne har fået godkendt en nedrivningspris. I lokalområdet er der tale om følgende ejendomme:
Gl. Viborgvej 50, Hvam er købt af kommunen for 50.000 kr., hvoraf staten betaler 37.000 kr. Kommunen står for nedrivningen. Der er en mindre jordforurening, som ikke fjernes men tildækkes.
Huset på Svinget 3, Gl. Hvam er ubeboelig og forfaldent og søges opkøbt af kommunen. Ejeren har ikke besvaret et brev fra kommunen.
Teglgårdvej 3, Møldrup er en landbrugsejendom, hvorpå der er en faldefærdig bygning som skal nedrives, og der skal foretages oprydning. Ejeren har ikke besvaret brev fra kommunen.
Hovedvejen 134, Aalestrup står ejeren selv for nedrivningen. Stuehuset må  ikke fjernes uden jordkommisionens dispensation.
Viborgvej 4, Klejtrup,  har stået tom og ubeboet i mange år. Ejeren har ikke svaret på brev. Der kan ikke gives et nedrivningepåbud. Handelsstandsforeningen ønsker p-plads på stedet.
Det gamle mejeri på Låstrupvej 2 i Skals er forfaldent og skæmmer, så det vil borgerne gerne  have fjernet. Kommunen har skrevet til ejeren, som ikke svaret.
Huset på Ågade 11, Ulbjerg, er forfaldent, og skal kondemneres, købes og nedrives. Ejeren kontaktes af kommunen.


onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

onsdag 18. juli 2018

Nu 100 medarbejdere hos Treco i Aalestrup

AALESTRUP: Maskinfabrikken Treco i Aalestrup har godt gang i produktionen. Her i sommer har de haft...

onsdag 18. juli 2018

Et unikt museum i Aalestrup

AALESTRUP: Den herskabelige og smukke villa, der i 1921 blev opført som direktørbolig for...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste