fredag 11. marts 2011

Kreaturslagteri udvider

Af: Thorkild Christensen

Der investeres fem mio. kr. i bygninger og udstyr

Lars Andersen sammen med Bent Møller, som har været ansat på slagteriet i Aalestrup over 40 år.

AALESTRUP: Hjalmar Nielsen A/S i Aalestrup investerer nu i automatisk fremføring til kølerummet af de slagtede dyr, så medarbejderne spares for tunge løft. Der sker også en mindre bygningsmæssig udvidelse, så der bliver plads til den teknologiske landvinding.  
Udvidelsen skal foretages i ferieperioden og være klar til brug i august. Investeringen er anslået til fem millioner kr.
Investeringen er et led i slagteriets satsning  på et moderne og effektivt produktionsapparat. Både i 2005 og 2009 blev der opført nye kølerum. Med det planlagte projekt bliver arbejdsgangene på det lokale kreaturslagteri betydeligt forbedret.
- Vort hovedmål er at drive en sund lokal forretning, som bakker landmændene, vore dygtige medarbejdere og hele vort lokalområde op, siger direktør Lars Andersen, Aalestrup Kreaturslagteri - A/S Hjalmar Nielsen.
Lars Andersen har gennem de seneste mere end 30 år været tilknyttet familievirksomheden, heraf siden 2001 som ejer. Kreaturslagteriet i Aalestrup beskæftiger 30 medarbejdere og slagter mellem 900 og 1000 kreaturer om ugen. 95 procent af dyrene leveres direkte fra landmændene. Resten erhverver Lars Andersen på kreaturmarkederne i Aars og Thisted.

Slagter det dobbelte
Slagteriet har eksisteret over 100 år og er i fortsat  positiv udvikling.
- Vi har haft konstant fremgang de sidste ti år og har været i stand til at forbedre slagteriet, så vi i dag slagter dobbelt så mange dyr som midt i 1990erne med det samme antal ansatte, fortæller Lars Andersen.
Aalestrup-direktøren fremhæver som baggrund for kreaturslagteriets succes følgende:
- Vi råder over dygtige og stabile medarbejdere, hvoraf flere har været ansat her i rigtig mange år. Samtidig er virksomheden placeret i et særdeles kvægrigt område, og vi får god opbakning fra egnens landmænd. Hertil kommer, at Hjalmar Nielsen A/S kan yde den nødvendige service over for kunder og samarbejdspartnere, understreger direktøren for Aalestrup-slagteriet.
Kreaturslagteriet i Aalestrup stod i 2008 bag  oprettelsen af opskæringsvirksomheden Himmerlands Kød A/S i det tidligere mejeri i Farsø. Denne virksomhed ejer Lars Andersen sammen med sin bror, Søren Andersen, og DLK-Aarhus.
Det betyder, at kreaturslagteriet og Himmerlands Kød kan redegøre for oksekødets rejse fra jord til bord - og ikke mindst dokumentere behandlingen fra slagtekæden til det færdigpakkede kvalitetsprodukt i supermarkedets diske.
Hjalmar Nielsen A/S eksporterer 30-40 procent af oksekødet, hovedsagelig til Italien og Tyrkiet.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste