- Din lokale ugeavis

torsdag 31. marts 2011

Autocamperplads i Hvalpsund

Pladsen skal ligge i det røde felt

HVALPSUND: Der er sket en markant stigning i antallet af autocampere. I dag findes der ca. 1 mio. autocampere i Europa, heraf er ca. 430.000 tysk indregistrerede. I både Tyskland og Frankrig nyproduceres der i dag flere autocampere end campingvogne.
Hovedparten af dette potentielle marked fravælger Danmark. Dette skyldes at Danmark ikke tilbyder stellpladser med placering i bykernen eller bynært på havneområder.
Ordinære campingpladser fravælges som regel, da autocampersegmentet primært udgøres af seniorer.
En nedsat arbejdsgruppe med repræsentation af Turistforum, campingpladser i Vesthimmerland og Dansk Autocamper Forening har på sit seneste møde den 15. februar 2011, enstemmigt indstillet til Turistforum, at der etableres to stellpladser på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund.
Omkostninger for drift af stellpladser er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen.
Turistforum har på sit seneste møde den 10. marts enstemmigt besluttet at indstille, at der etableres 2 stellpladser til autocampere på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund efter den fremlagte driftsmodel.
Anlæg opdeles i to faser. Denne bevilling omfatter kun fase 1, som omhandler en ramme på 100.000 kr. (ekskl. eget arbejde) og vedrører etablering i Løgstør med servicefaciliteter, samt delvis etablering af servicefaciliteter i Hvalpsund.
Arbejdet finansieres ved et kontant tilskud (er bevilliget jf. bilag) på 100.000 kr. fra Himmerlands Udviklingsråd. Desuden finansiering i vist omfang via eget kommunalt arbejde (anlæg og projektstyring).
Fase 2 omhandler resterende anlægsarbejder i Hvalpsund samt tilskud til campingpladser, der ønsker at indrette særlige områder til autocampere. Beløbet kan anvendes til for eksempel befæstelses arbejder for tungere køretøjer.
Fase to kan iværksættes såfremt der bevilliges 100.000 kr. fra LAG midlerne. Forventet svar fra LAG ultimo 2011.
Til projektet ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller
- at fase 1 påbegyndes,
- at der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt samt frigivelse af rådighedsbeløb og
- at fase 2 afventer.
Denne indstilling anbefaler  Økonomiudvalget godkendt i Byrådet.


onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...