torsdag 31. marts 2011

Autocamperplads i Hvalpsund

Pladsen skal ligge i det røde felt

HVALPSUND: Der er sket en markant stigning i antallet af autocampere. I dag findes der ca. 1 mio. autocampere i Europa, heraf er ca. 430.000 tysk indregistrerede. I både Tyskland og Frankrig nyproduceres der i dag flere autocampere end campingvogne.
Hovedparten af dette potentielle marked fravælger Danmark. Dette skyldes at Danmark ikke tilbyder stellpladser med placering i bykernen eller bynært på havneområder.
Ordinære campingpladser fravælges som regel, da autocampersegmentet primært udgøres af seniorer.
En nedsat arbejdsgruppe med repræsentation af Turistforum, campingpladser i Vesthimmerland og Dansk Autocamper Forening har på sit seneste møde den 15. februar 2011, enstemmigt indstillet til Turistforum, at der etableres to stellpladser på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund.
Omkostninger for drift af stellpladser er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen.
Turistforum har på sit seneste møde den 10. marts enstemmigt besluttet at indstille, at der etableres 2 stellpladser til autocampere på lystbådehavnene i Løgstør og Hvalpsund efter den fremlagte driftsmodel.
Anlæg opdeles i to faser. Denne bevilling omfatter kun fase 1, som omhandler en ramme på 100.000 kr. (ekskl. eget arbejde) og vedrører etablering i Løgstør med servicefaciliteter, samt delvis etablering af servicefaciliteter i Hvalpsund.
Arbejdet finansieres ved et kontant tilskud (er bevilliget jf. bilag) på 100.000 kr. fra Himmerlands Udviklingsråd. Desuden finansiering i vist omfang via eget kommunalt arbejde (anlæg og projektstyring).
Fase 2 omhandler resterende anlægsarbejder i Hvalpsund samt tilskud til campingpladser, der ønsker at indrette særlige områder til autocampere. Beløbet kan anvendes til for eksempel befæstelses arbejder for tungere køretøjer.
Fase to kan iværksættes såfremt der bevilliges 100.000 kr. fra LAG midlerne. Forventet svar fra LAG ultimo 2011.
Til projektet ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller
- at fase 1 påbegyndes,
- at der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt samt frigivelse af rådighedsbeløb og
- at fase 2 afventer.
Denne indstilling anbefaler  Økonomiudvalget godkendt i Byrådet.


onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

onsdag 18. juli 2018

Nu 100 medarbejdere hos Treco i Aalestrup

AALESTRUP: Maskinfabrikken Treco i Aalestrup har godt gang i produktionen. Her i sommer har de haft...

onsdag 18. juli 2018

Et unikt museum i Aalestrup

AALESTRUP: Den herskabelige og smukke villa, der i 1921 blev opført som direktørbolig for...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste