- Din lokale ugeavis

torsdag 31. marts 2011

Gentagelser og nyt i Gedsted

Der skal strammes op på rengøring af byen

GEDSTED: På den årlige generalforsamling i Gedsted Beboer- og Erhvervsforening, kunne formanden, Doris Lauritzen fortælle, at der i 2010 har været gentagelser, men der er også kommet nyt til.
- Af gentagelser vil jeg nævne affaldsindsamlingen, som vi synes er et godt socialt  arrangement, som Dansk Naturfredningsforening bakker op om, landet over, affaldsindsamlingen sluttede igen med kaffe og hjemmebag. Jeg vil lige benytte lejligheden til at minde om, at det allerede er lørdag d. 2. april i 2011, for at det ikke skal kollidere med landsindsamlingen for kræftens bekæmpelse, som er søndag d. 3. april.
- Affaldsindsamlingen alene er ikke nok til at Gedsted fremstår som en skøn og attraktiv landsby. Os der bor her ved, vi har et rigt foreningsliv og en natur så herlig, ikke mindst ved fjorden og paradisbakkerne. Men da vi gerne vil have tilflyttere,  er vi nødt til i fællesskab at stramme op om bla. a. vedligeholdelse af fortove. Hvis det første folk ser, når de kommer kørende udefra, er knæhøj ukrudt mellem fortovsfliser ikke det der sælger byen og trækker folk til. Så en opfordring herfra til, at alle vil holde ukrudtet nede på jeres fortov.
- Gedeskægsfesten’s optog, rundstykker til natmad m.m. stod vi igen for, og her vil jeg gerne sige stor tak til bestyrelsen, for at de klarede det til ug med kryds og slange, da jeg pludselig blev forhindret på grund af sygdom i familien. Tak til dem udenfor bestyrelsen der trådte til for at hjælpe med opkrævning af medlemskontingent. Vi fik endda en præmie til optoget.
- Vennepunktet blev også en del af programmet, hvor vi lavede mad. Og der blev grillet pølser i Paradiset til arrangementet Sporenes dag.
Julemarkedet i hallen hørte også til gentagelserne, som igen blev afholdt sammen med GFI’s støtteforening. Vi synes det er rigtig dejligt, at der kommer så mange og laver standpladser, men bestemt også glade for den opbakning, der er til at aflægge julemarkedet et besøg og gøre nogle gode handler, sagde formanden
Geden på plads igen- - Det nye sidste år, var færdiggørelsen af anlæg, hvor der blev  plantet 75 rhododendron, sponsoreret af Spar Nord. Dagplejerne og deres forældre fik renset legepladsen for alger, og der blev indkøbt to nye legeredskaber, 20.000 kr. af kvalitetsfondsmidler og byfesten dækkede de sidste 3.050 kr. Der mangler stadig noget arbejde på legepladsdelen.
- Indvielsen af anlægget sidst i maj måned, blev også godt besøgt, vi var heldige med vejret, at vi kunne sidde ude og hygge os med et Olsen’s teater, hertil fik vi sponsorkroner fra Lokal kulturråd.
- De borde og bænke der nu står på terrassen foran hallen, er til fri afbenyttelse for alle byens borgere. Vi håber det bliver et sted, hvor man vil gå hen til hyggelig samvær med nabo, venner osv. tage sin termokaffe og hjemmebag med.
- Vi har købte et skilt med et bykort, som vil komme op på Torvet i nær fremtid. Endelig har vi fået vores varetegn Geden op igen, det var ikke lykkedes de første mange år, hvis ikke vi havde fået økonomisk hjælp. Stor tak til Gedsted Autoophug, Gedsted Sparelånekasse og SparNord Fonden.
- Vi fik sat juletræer med reflekser op ved alle byporte.
Der blev som i de gode gamle dage tændt et stor juletræ på Torvet i forbindelse med den øvrige julebelysning, arrangementet var i samarbejde med menighedsrådet. Efter juletræet langsomt blev tændt, fik vi et glas gløgg og julemanden kom forbi med godter. Derefter kunne man gå direkte over i kirken til julekoncert. Det er allerede bestemt at det også i 2011 vil foregå på denne måde.
Sammenlægning en realitet
- Der blev holdt ekstraordinære generalforsamlinger både i Handelsstandsforening og Beboerforening, for at gøre en sammenlægning til en realitet. Vi tror på det er godt for Gedsted, at de to foreninger bliver til en. Det er også derfor at julebelysningen nu er med i denne beretning.
- Landsbyudvalget har givet blomsterløg til landsbyerne, som for Gedsteds vedkommende snart vil pible op og pynte ved alle byportene
- Jeg vil slutte min 3. beretning med at sige tak til borgerne for opbakningen, enten via medlemskab, deltagelse i arrangementer eller hjælp til at holde Gedsted ren og attraktiv.
- Stor tak til bestyrelsen for den store energi i altid møder med til arrangementer, hvad enten der skal samles affald, grilles pølse, plantes blomster eller hvad vi nu har gang i. Jeg synes også det er et gode for vores forening, at alle næsten altid kommer til vores bestyrelsesmøder, det er meget sjældent der er frafald, med disse ord vil jeg slutte beretningen for 2010, sluttede Doris Lauritzen.
Det kan endvidere nævnes, at to af de fire huse som foreningen havde foreslået til nedrevningspuljen, nu er revet ned. Et tredje hus er købt af lokal og blevet forandret fra en skamplet til en fryd for øjet.
Bestyrelsen er udvidet fra syv og to suppleanter til ni medlemmer og tre suppleanter, hvoraf de to bestyrelsesmedlemmer og een suppleant er valgt fra erhvervsfraktionen.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: Formand Doris Lauritzen, næstformand Niels Heebøll, kasserer Else Marie Bo, referent Erik Kragelund. endvidere Michael Hansen, Svend Erik Rasmussen, Per Ibsen, Kaj Nielsen, Anders Hessellund. Suppleanter er Betina Hansen, Dorthe Madsen og John Jensen. Revisor Tage Porskjær og revisorsuppleant Ejnar Brandt.onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...