mandag 18. april 2011

25 år i kommunalpolitik

Af: Thorkil Christensen

Per Bisgaard kan se tilbage på et spændende politisk liv

Per Bisgaard - 25 år som kommunalpolitiker i Vesthimmerland.

AALESTRUP: Med 25 år i kommunalpolitik har byråds- og folketingspolitikeren, tidligere borgmester Per Bisgaard, Aalestrup, sat sit fingeraftryk på Vesthimmerlands Kommune. Det er blevet til 25 år i borgernes tjeneste...
Per Bisgaard blev i 1986 valgt i Aalestrup Byråd på en borgerliste for Fjelsø og omegn, hvor han afløste den lokale brugsuddeler Bent Hansen. Med sine 31 år var han dengang yngste mand i byrådet.
- Sammen med fire andre medlemmer udgjorde jeg en gruppe, som var valgt på borgerlister, men efter otte måneder trådte jeg ud for i stedet at indtræde i Venstres byrådsgruppe. Der var for store forskelle på os - med  fremskridtsmanden, Harald Horn i den ene side henover den radikalt sindede Svend Kudahl i midten, til Erik Sørensen med rødder i Kristeligt Folkeparti. Hver især kæmpede ihærdigt for netop deres by eller sogn, siger Per Bisgaard.
Daværende borgmester Gustav Christensen og lærerkollegaen Villy Brunsgaard var gode læremestre i kommunalpolitik for Per Bisgaard.
I 80erne og 90erne forsøgte den ”lille storkommune” Aalestrup ihærdigt at bide skeer med de noget større bykommuner i et forsøg på at trække nye virksomheder til. Det lykkedes med etablering af Grundfos i Hvam og udvidelser af de i Aalestrup etablerede virksomheder, Horn, Derby og Mitek og der blev skabt mange industriarbejdspladser.
Efter otte år som menigt byrådsmedlem blev Per Bisgaard i 1993 borgmester, valgt med 900 personlige stemmer ud af 4250 afgivne og det lykkedes ham at skaffe Venstre absolut flertal i byrådet.
I perioden forud havde socialdemokraten Richardt Gundersen været borgmester, og han havde med en storstilet kampagne ”Vi går ind for livet” forsøgt at bevare og udbygge den positive udvikling i kommunen, men konjunkturerne var ikke landområderne og stationsbyen Aalestrup venlig stemt, så der måtte tages andre midler i brug.
Den nye borgmester gik til opgaven med optimisme og stor energi, og under mottoet ”stagnation er tilbagegang” blev der iværksat en række  udviklingsprojekter, bl. a. børneinstitutioner i flere landsbyer og bofællesskaber for psykisk og fysisk handicappede i Aalestrup by. Det satte gang i udviklingen.
Et forsøg på at genskabe tidligere tiders gode handelsmiljø i centerbyen blev ikke til noget, men ombygningen af Knabergården til uddannelsescenter med erhvervskontor, turistbureau og en tilbygning med bio- og teatersal var et af resultaterne af de mange udviklingsprojekter.
Amtsråd og kunstråd
Sideløbende med jobbet som borgmester i Aalestrup Kommune var Per Bisgaard fra 1997 til 2005 valgt til amtsrådet i Viborg Amt, hvor han i flere år var gruppeformand for Venstre. Det
medførte en del tillidsposter, bl. a. som formand for VUC Viborg, medlem af bestyrelsen
for Den Kommunale Højskole, Grenå og en plads i det daværende kunstråd.
Kommunalvalget i 2001 var på mange måder et vendepunkt for Per Bisgaard. Personligt
fik han et fint valg, men interne problemer i Venstre resulterede i, at partiet tabte to mandater, og en koalition af socialdemokrater og borgerlister kunneovertage magten og borgmesterposten i kommunen.
- Den sidste periode i Aalestrup Kommunes historie vil i høj grad blive husket på forberedelserne til den nye kommunalreform, som resulterede i, at kommunen blev delt i tre, men også en række personalesager med afskedigelser til følge gjorde, at det gode klima i byrådet gik fra smukt til foranderligt, siger Per Bisgaard.
Jubilaren var i den sidste periode formand for børne- og kulturudvalget og medlem af økonomiudvalget. I den egenskab var han med til at beslutte og gennemføre en skolestrukturændring i kommunen. Upopulært, men godt
- Det var på ingen måde populært at nedlægge landsbyskolen i Hvam og overbygningen
på Gedsted Skole, men det glæder mig, at mange forældre i de to byer i dag siger, at overflytningen til den større skole i Møldrup og realskolen har givet deres børn et skoletilbud, som de har været glade for, siger Per Bisgaard.
Per Bisgaard var en af fortalerne for sammenlægningen af de fire himmerlandske kommuner, og det var en glad mand, der efter hårde drøftelser i byrådet og flere afstemninger kunne konstatere, at hovedparten af den tidligere Aalestrup Kommune blev en del af den nye Vesthimmerlands Kommune.
Per Bisgaard fik et flot valg til det nye byråd, og ved konstitueringen blev han formand for kultur- og fritidsudvalget og en plads i økonomiudvalget.
Resultatet af den nye kultur- og fritidsudvalgsformands energi blev snart synligt i Vesthimmerland med opførelsen af musikhuset Alfa i Aars, Johannes V. Jensenmuseet i Farsø og udvidelsen af Limfjordsmuseet i Løgstør.
- På trods af stor modstand mod byggeriet af det Per Kirkeby-inspirerede musikhus i Aars i beslutnings- og byggefasen, så glæder jeg mig over, at et flertal modstod presset, og at vi fik opført det unikke hus ved siden af Vesthimmerlands Gymnasium. Huset har allerede vist sin berettigelse, og med ansættelsen af den nye musikhuschef, Karen Qvist Rørsted, er kvalitetsniveauet løftet, så borgere fra andre dele af landet er begyndt at søge til Aars, når navne som eksempelvis Sissel Kyrkjebø er på plakaten, siger Per Bisgaard.
Ved folketingsvalget i november 2007 blev Per Bisgaard valgt til tinget, som efterfølger for Christian Mejdahl. Efter aftale med sine partifæller overlod han formandsjobbet for kultur- og fritidsudvalget i byrådet til Torben Myrup og koncentrerede sig om posten som medlem af økonomiudvalget.
I 2009 bekræftede Bisgaard sin kærlighed til det kommunale arbejde og blev genvalgt for en ny fire-årig periode. Udover at være medlem af økonomiudvalget, så deler han også  gruppeformandsposten med nyvalgte Morten Mejdahl.
- Jeg har været og er fortsat meget glad for arbejdet i byrådet, og skønt det nogen gange kan være hårdt og lidt ”op ad bakke”, så overskygger det ikke glæden ved at være med til at skabe gode rammer for borgerne i kommunen, siger 25-års jubilaren, som absolut ikke har fået nok af politik.
Byrådet fejrer Per Bisgaard ved en reception på rådhuset i Aalestrup fredag efter påske, hvor han glæder sig til at møde nuværende og forhenværende byrådskolleger og nogle af de mange samarbejdspartnere som han har mødt gennem årene som kommunalpolitiker i Vesthimmerland.


onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

onsdag 18. juli 2018

Nu 100 medarbejdere hos Treco i Aalestrup

AALESTRUP: Maskinfabrikken Treco i Aalestrup har godt gang i produktionen. Her i sommer har de haft...

onsdag 18. juli 2018

Et unikt museum i Aalestrup

AALESTRUP: Den herskabelige og smukke villa, der i 1921 blev opført som direktørbolig for...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste