- Din lokale ugeavis

mandag 18. april 2011

25 år i kommunalpolitik

Af: Thorkil Christensen

Per Bisgaard kan se tilbage på et spændende politisk liv

Per Bisgaard - 25 år som kommunalpolitiker i Vesthimmerland.

AALESTRUP: Med 25 år i kommunalpolitik har byråds- og folketingspolitikeren, tidligere borgmester Per Bisgaard, Aalestrup, sat sit fingeraftryk på Vesthimmerlands Kommune. Det er blevet til 25 år i borgernes tjeneste...
Per Bisgaard blev i 1986 valgt i Aalestrup Byråd på en borgerliste for Fjelsø og omegn, hvor han afløste den lokale brugsuddeler Bent Hansen. Med sine 31 år var han dengang yngste mand i byrådet.
- Sammen med fire andre medlemmer udgjorde jeg en gruppe, som var valgt på borgerlister, men efter otte måneder trådte jeg ud for i stedet at indtræde i Venstres byrådsgruppe. Der var for store forskelle på os - med  fremskridtsmanden, Harald Horn i den ene side henover den radikalt sindede Svend Kudahl i midten, til Erik Sørensen med rødder i Kristeligt Folkeparti. Hver især kæmpede ihærdigt for netop deres by eller sogn, siger Per Bisgaard.
Daværende borgmester Gustav Christensen og lærerkollegaen Villy Brunsgaard var gode læremestre i kommunalpolitik for Per Bisgaard.
I 80erne og 90erne forsøgte den ”lille storkommune” Aalestrup ihærdigt at bide skeer med de noget større bykommuner i et forsøg på at trække nye virksomheder til. Det lykkedes med etablering af Grundfos i Hvam og udvidelser af de i Aalestrup etablerede virksomheder, Horn, Derby og Mitek og der blev skabt mange industriarbejdspladser.
Efter otte år som menigt byrådsmedlem blev Per Bisgaard i 1993 borgmester, valgt med 900 personlige stemmer ud af 4250 afgivne og det lykkedes ham at skaffe Venstre absolut flertal i byrådet.
I perioden forud havde socialdemokraten Richardt Gundersen været borgmester, og han havde med en storstilet kampagne ”Vi går ind for livet” forsøgt at bevare og udbygge den positive udvikling i kommunen, men konjunkturerne var ikke landområderne og stationsbyen Aalestrup venlig stemt, så der måtte tages andre midler i brug.
Den nye borgmester gik til opgaven med optimisme og stor energi, og under mottoet ”stagnation er tilbagegang” blev der iværksat en række  udviklingsprojekter, bl. a. børneinstitutioner i flere landsbyer og bofællesskaber for psykisk og fysisk handicappede i Aalestrup by. Det satte gang i udviklingen.
Et forsøg på at genskabe tidligere tiders gode handelsmiljø i centerbyen blev ikke til noget, men ombygningen af Knabergården til uddannelsescenter med erhvervskontor, turistbureau og en tilbygning med bio- og teatersal var et af resultaterne af de mange udviklingsprojekter.
Amtsråd og kunstråd
Sideløbende med jobbet som borgmester i Aalestrup Kommune var Per Bisgaard fra 1997 til 2005 valgt til amtsrådet i Viborg Amt, hvor han i flere år var gruppeformand for Venstre. Det
medførte en del tillidsposter, bl. a. som formand for VUC Viborg, medlem af bestyrelsen
for Den Kommunale Højskole, Grenå og en plads i det daværende kunstråd.
Kommunalvalget i 2001 var på mange måder et vendepunkt for Per Bisgaard. Personligt
fik han et fint valg, men interne problemer i Venstre resulterede i, at partiet tabte to mandater, og en koalition af socialdemokrater og borgerlister kunneovertage magten og borgmesterposten i kommunen.
- Den sidste periode i Aalestrup Kommunes historie vil i høj grad blive husket på forberedelserne til den nye kommunalreform, som resulterede i, at kommunen blev delt i tre, men også en række personalesager med afskedigelser til følge gjorde, at det gode klima i byrådet gik fra smukt til foranderligt, siger Per Bisgaard.
Jubilaren var i den sidste periode formand for børne- og kulturudvalget og medlem af økonomiudvalget. I den egenskab var han med til at beslutte og gennemføre en skolestrukturændring i kommunen. Upopulært, men godt
- Det var på ingen måde populært at nedlægge landsbyskolen i Hvam og overbygningen
på Gedsted Skole, men det glæder mig, at mange forældre i de to byer i dag siger, at overflytningen til den større skole i Møldrup og realskolen har givet deres børn et skoletilbud, som de har været glade for, siger Per Bisgaard.
Per Bisgaard var en af fortalerne for sammenlægningen af de fire himmerlandske kommuner, og det var en glad mand, der efter hårde drøftelser i byrådet og flere afstemninger kunne konstatere, at hovedparten af den tidligere Aalestrup Kommune blev en del af den nye Vesthimmerlands Kommune.
Per Bisgaard fik et flot valg til det nye byråd, og ved konstitueringen blev han formand for kultur- og fritidsudvalget og en plads i økonomiudvalget.
Resultatet af den nye kultur- og fritidsudvalgsformands energi blev snart synligt i Vesthimmerland med opførelsen af musikhuset Alfa i Aars, Johannes V. Jensenmuseet i Farsø og udvidelsen af Limfjordsmuseet i Løgstør.
- På trods af stor modstand mod byggeriet af det Per Kirkeby-inspirerede musikhus i Aars i beslutnings- og byggefasen, så glæder jeg mig over, at et flertal modstod presset, og at vi fik opført det unikke hus ved siden af Vesthimmerlands Gymnasium. Huset har allerede vist sin berettigelse, og med ansættelsen af den nye musikhuschef, Karen Qvist Rørsted, er kvalitetsniveauet løftet, så borgere fra andre dele af landet er begyndt at søge til Aars, når navne som eksempelvis Sissel Kyrkjebø er på plakaten, siger Per Bisgaard.
Ved folketingsvalget i november 2007 blev Per Bisgaard valgt til tinget, som efterfølger for Christian Mejdahl. Efter aftale med sine partifæller overlod han formandsjobbet for kultur- og fritidsudvalget i byrådet til Torben Myrup og koncentrerede sig om posten som medlem af økonomiudvalget.
I 2009 bekræftede Bisgaard sin kærlighed til det kommunale arbejde og blev genvalgt for en ny fire-årig periode. Udover at være medlem af økonomiudvalget, så deler han også  gruppeformandsposten med nyvalgte Morten Mejdahl.
- Jeg har været og er fortsat meget glad for arbejdet i byrådet, og skønt det nogen gange kan være hårdt og lidt ”op ad bakke”, så overskygger det ikke glæden ved at være med til at skabe gode rammer for borgerne i kommunen, siger 25-års jubilaren, som absolut ikke har fået nok af politik.
Byrådet fejrer Per Bisgaard ved en reception på rådhuset i Aalestrup fredag efter påske, hvor han glæder sig til at møde nuværende og forhenværende byrådskolleger og nogle af de mange samarbejdspartnere som han har mødt gennem årene som kommunalpolitiker i Vesthimmerland.


onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...