- Din lokale ugeavis

mandag 18. april 2011

Investerer 60 mio. kr. i Gedsted

Vesthimmerlands Vand investerer i Gedsted nu

De nye forsinkelsesbassiner til overfladevand præsenteres her af direktør Bent Skovkær. I baggrunden skimtes Gedsted by.

GEDSTED: Det nye spildevandsprojekt og dermed følgende vejretablering vil frem til 2016 betyde investering af mellem 57 og 60 millioner kr. i Gedsted. Heraf koster alene første etape af projektet, som løber til og med 2112, cirka 17 millioner kr.
Sidste år blev der etableret nyt separat spildevandssystem på Søndergade, Langagervej,Bøgevænget og Bopladsen, men på grund af den tidlige vinter nåede  entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, Aars, ikke at blive færdig med retableringen på de tre sidstnævnte strækninger. Disse arbejder udføres så i år.
- Det er absolut ikke af storhed, at vi nu udskifter det gamle, faldefærdige kloaksystem med et separeret system bestående af en spildevandsledning og en ledning til overfladevand, fortællerdirektør Bent Skovkær Hansen, Vesthimmerlands Vand.
Det er Vesthimmerlands Vand, der som ejer af rensningsanlæg og spildevandssystem i Vesthimmerlands Kommune, forestår det store renoveringarbejde.
- Sidste år købte Vesthimmerlands Vand to engparceller ved Vesterbro vest for Gedsted, oplyser Bent Skovkær Hansen. Her har vi nu fået udgravet to forsinkelsesbassiner på cirka to hektar. Overfladevandet fra Gedsted samles i disse bassiner, så Lerkenfeldt Å ikke overbelastes af meget store vandmængder på en gang.
Forsinkelsesbassinerne betyder, at tilledningen kan ske mere kontinuerligt og at der følgelig ikke kommer pludselige tryk til skade for det højt målsatte vandløb.
Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, Aars, kører nu med uformindsket styrke frem med kloakeringsprojektet på Vesterbro. Desuden skal der ske renovering af spildevandssystemet på såvel Torvegade som Carl Petersens Gade i år. Næste år kommer turen til villavejene Enghavevej, Fasanvej, Nørregade, Nørrevold, Havealle og Hybenvej.
I slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013 kommer anden og sidste etape af det store Gedsted-projekt i licitation. Når spildevandsnettet i resten af byen er udskiftet, påregner Vesthimmerlands Vand, at der i 2015 eller 2016 etableres en otte km ledning til spildevandet fra Gedsted til rensningsanlægget i Stistrup. Overfladevandet udledes til forsinkelsesbassinerne og herfra til Lerkenfeldt Å.
Nedlægger anlæg
- Når vi er så langt, kan rensningsanlægget i Gedsted nedlægges, og bygningsværkerne kan fjernes, så arealet kan gå tilbage til landsbrugsdrift, siger lederen af Vesthimmerlands Vand. I mellemtiden - ja, allerede næste år - regner vi med, at investere otte millioner kr. i separering af spildevandet i Vesterbølle. I første omgang skal spildevandet herfra ledes gennem den eksisterende ledning til Gedsted Rensningsanlæg, men når Gedsteds  kloakeringsprojekt er fuldendt, skal også spildevandet fra Vesterbølle ledes til rensningsanlæggeti Stistrup, mens overfladevandet havner i forsinkelsesbassinerne i Gedsted.
Direktør Bent Skovkær Hansen understreger, at Vesthimmerlands Vand på trods af de store investeringer har et rimelig vandafledningsbidrag, nemlig 20,59 kr. plus moms i 2011. Det er i den billigste halvdel blandt danske  spildevandsselskaber.


onsdag 10. august 2022

"Musik for alle" trak mange i rosenparken

Ni lokale orkestre og grupper sang og spillede

onsdag 10. august 2022

Leen blev svinget og høsten kom i hus

Store planer med Hougaarden, der bl. a. skal have nyt tag

onsdag 03. august 2022

Folk i Møldrup har savnet at feste

Overskuddet uddeles til byens foreninger efter festen

onsdag 03. august 2022

Der er fortsat lang kø til Borgerservice

Samme antal henvendelser i første halvår som i hele 2021

onsdag 27. juli 2022

Stor lokal opbakning og penge til ny sti i Hvam

Ildsjæle troede næsten ikke deres egne øjne, da de så mail fra Landdistriktsudvalget

onsdag 27. juli 2022

Fjerde affaldsbeholder på vej i Vesthimmerland

Madaffald og drikkevarekartoner skal også sorteres

onsdag 20. juli 2022

Møldrup gør klar til stor jubilæumsbyfest

Traktortræk fredag, 30. juli forventes at blive stort

onsdag 20. juli 2022

Lige nu står roserne i fuldt flor i Aalestrup

Nu kommer der mange besøgende i rosenparken

onsdag 06. juli 2022

Sommerkoncert i Aalestrup kommer igen til august

28 kunstnere har allerede sagt "ja" til at deltage

onsdag 06. juli 2022

Veteraner fejrede klubben i Aalestrup

AALESTRUP: Begyndelsen og basen er i Aalestrup.Men i weekenden bredte Aalestrup Classic Bil &...