mandag 18. april 2011

Investerer 60 mio. kr. i Gedsted

Vesthimmerlands Vand investerer i Gedsted nu

De nye forsinkelsesbassiner til overfladevand præsenteres her af direktør Bent Skovkær. I baggrunden skimtes Gedsted by.

GEDSTED: Det nye spildevandsprojekt og dermed følgende vejretablering vil frem til 2016 betyde investering af mellem 57 og 60 millioner kr. i Gedsted. Heraf koster alene første etape af projektet, som løber til og med 2112, cirka 17 millioner kr.
Sidste år blev der etableret nyt separat spildevandssystem på Søndergade, Langagervej,Bøgevænget og Bopladsen, men på grund af den tidlige vinter nåede  entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, Aars, ikke at blive færdig med retableringen på de tre sidstnævnte strækninger. Disse arbejder udføres så i år.
- Det er absolut ikke af storhed, at vi nu udskifter det gamle, faldefærdige kloaksystem med et separeret system bestående af en spildevandsledning og en ledning til overfladevand, fortællerdirektør Bent Skovkær Hansen, Vesthimmerlands Vand.
Det er Vesthimmerlands Vand, der som ejer af rensningsanlæg og spildevandssystem i Vesthimmerlands Kommune, forestår det store renoveringarbejde.
- Sidste år købte Vesthimmerlands Vand to engparceller ved Vesterbro vest for Gedsted, oplyser Bent Skovkær Hansen. Her har vi nu fået udgravet to forsinkelsesbassiner på cirka to hektar. Overfladevandet fra Gedsted samles i disse bassiner, så Lerkenfeldt Å ikke overbelastes af meget store vandmængder på en gang.
Forsinkelsesbassinerne betyder, at tilledningen kan ske mere kontinuerligt og at der følgelig ikke kommer pludselige tryk til skade for det højt målsatte vandløb.
Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, Aars, kører nu med uformindsket styrke frem med kloakeringsprojektet på Vesterbro. Desuden skal der ske renovering af spildevandssystemet på såvel Torvegade som Carl Petersens Gade i år. Næste år kommer turen til villavejene Enghavevej, Fasanvej, Nørregade, Nørrevold, Havealle og Hybenvej.
I slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013 kommer anden og sidste etape af det store Gedsted-projekt i licitation. Når spildevandsnettet i resten af byen er udskiftet, påregner Vesthimmerlands Vand, at der i 2015 eller 2016 etableres en otte km ledning til spildevandet fra Gedsted til rensningsanlægget i Stistrup. Overfladevandet udledes til forsinkelsesbassinerne og herfra til Lerkenfeldt Å.
Nedlægger anlæg
- Når vi er så langt, kan rensningsanlægget i Gedsted nedlægges, og bygningsværkerne kan fjernes, så arealet kan gå tilbage til landsbrugsdrift, siger lederen af Vesthimmerlands Vand. I mellemtiden - ja, allerede næste år - regner vi med, at investere otte millioner kr. i separering af spildevandet i Vesterbølle. I første omgang skal spildevandet herfra ledes gennem den eksisterende ledning til Gedsted Rensningsanlæg, men når Gedsteds  kloakeringsprojekt er fuldendt, skal også spildevandet fra Vesterbølle ledes til rensningsanlæggeti Stistrup, mens overfladevandet havner i forsinkelsesbassinerne i Gedsted.
Direktør Bent Skovkær Hansen understreger, at Vesthimmerlands Vand på trods af de store investeringer har et rimelig vandafledningsbidrag, nemlig 20,59 kr. plus moms i 2011. Det er i den billigste halvdel blandt danske  spildevandsselskaber.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste