fredag 03. juni 2011

Varmeforbruget steg i Aalestrup

Af: Thorkil Christensen

1035 varmeforbrugere kan se frem til efterregning

AALESTRUP:  - Denne vinter blev den koldeste i mands minde. Vi solgte 18 pct. mere varme end sidste år.
Sådan sagde formanden for Aalestrup Varme & Vand a.m.b.a., Søren Hald, da han aflagde beretning ved generalforsamlingen på Hotel Hvide Kro.
Søren Hald oplyste, at et standardhus opfyret med olie i år får en ekstra regning på ca. 3000 kr. I Aalestrup er der 1035 forbrugere, som skal betale ca. 1200 kr. i gennemsnitlig merbetaling og kun 311 forbrugere, der skal have penge tilbage - i gennemsnit 450 kr.
Men forbrugerne kan glæde sig over, at det nye barkanlæg har kunne producere den nødvendige energi uden de store problemer. Værket har nu overtaget anlægget 100 pct., og der er fundet en løsning med leverandøren om opsætning af en parallel varmeveksler - på leverandørens regning.
- Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er udfordringer på anlægget. Bark er ”dårlig” brændsel til relativt små penge, men på det nye anlæg ser vi en hurtigere nedslidning af de vitale dele, sagde Søren Hald.
 Anlægget er bygget for at imødekomme de nye miljøkrav. Bestyrelsen overvejer at benytte et andet brændselsmix med 50 pct. bark og 50 pct. flis. Flis har en bedre miljøbelastning.
Livlinen er klar
Transmissionsledningen fra Elmegaardsvej til Rolighedsvej er gennemført, og er nu livline til de kommende 30 års forsyning. Udgiften blev to mio. kr. Værket valgte en boring under Vestergade for at give de færrest mulige gener for byens borgere.
- I det kommende år begynder Vesthimmerlands Vand at renovere og separere kloaksystemet i Aalestrup. Det er et meget stort arbejde som vil påvirke os alle i de kommende fem år. For Aalestrup Varme & Vand vil det betyde massive investeringer i udskiftning af ledningsnettet. Vi bruger ca. halvanden mio. kr. til gaderenovering årligt og når hele byen bliver gravet op bliver vi nødt til at prioritere ledningsvedligeholdelsen anderledes. Det går ikke, at vi graver op tre til fem år efter der er lagt ny asfalt og alt er renoveret. Vi kender ikke udgifterne, men bestyrelsen vil vurdere hvor og hvordan vi bedst løser denne udfordring, sagde Søren Hald.
Der blev opfordret til øget fokus på energibesparelser. Varmeværket har problemer med at levere de energibesparelser som Energistyrelsen har pålagt. Derfor skærpes reglerne for afkøling. Der er investeret i temperaturreguleret fremløbsstyring på ledningenettet, men det har medført at nogle forbrugere med gennemstrømningsvandvarmere har problemer med at få varmt vand i bruseren hurtigt. Det er et problem for den enkelte forbruger, da det meget klart står skrevet i leveringsbestemmelserne, at værket ikke vil levere tryk og varme til en gennemstrømsvandvarmer.
- Men vi vil være behjælpelig med rådgivning om hvordan problemet kan og skal løses, sagde Søren Hald.
Regnskabet blev gennemgået af forretningsfører Gurli Bech. Der var indtægter på 13,1 mio. kr. mod 11,1 mio. kr. året tidligere. Overskuddet blev 258.000 kr. mod et underskud på 478.000 kr. i 2009. Egenkapitalen er 1.116.648 kr.onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

onsdag 18. juli 2018

Nu 100 medarbejdere hos Treco i Aalestrup

AALESTRUP: Maskinfabrikken Treco i Aalestrup har godt gang i produktionen. Her i sommer har de haft...

onsdag 18. juli 2018

Et unikt museum i Aalestrup

AALESTRUP: Den herskabelige og smukke villa, der i 1921 blev opført som direktørbolig for...

Arkiv

ingen nyheder i denne liste