fredag 03. juni 2011

Vandforbrug halveret

AALESTRUP: I 2010 udpumpede Aalestrup Vand a.m.b.a. 226.000 kubikmeter eller ca. 3000 kubikmeter mindre vand end året før. Den fakturerede vandmængde var 208.000 kubikmeter, idet der var et vandtab i ledningsnettet på otte procent - samme niveau som i 2009. - Sammenligner vi med 1990 så er forbruget mere end halveret, men så er vi også tilbage i tiden før der blev monteret vandmålere. Tallene viser en klar tendens. Der udpumpes og faktureres mindre og mindre vand efterhånden som vandhaner og toiletter rundt om i byen bliver udskiftet med de mindre vandforbrugende af slagsen, sagde Søren Hestbæk ved generalforsamlingen på Hotel Hvide Kro. I 2010 blev der udtaget 10 prøver af vandkvaliteten. Det skete på vandværket og forskellige steder i byen, og alle prøver overholder de lovmæssige krav til drikkevand. I årets løb blev der udskiftet 118 målere til elektronisk måling, som kan fjernaflæses. I 2010 blev der tilsluttet syv nye forbrugere. Forretningsfører Gurli Bech, Aalestrup, gennemgik regnskabet, der viser et resultat på 736.193 kr. Efter driftsomkostninger på 821.850 kr. blev bruttoavancen på vand godt en million kroner. Generalforsamlingsdeltagerne besluttede at henlægge 700.000 kr. til opførelse og etablering af et nyt vandværk, og derfor overføres kun 36.193 kr. til egenkapitalen, som herefter er 3.447.769 kr.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste