onsdag 01. juni 2011

Per Bisgaard fik ingen opbakning

Af: Valdus Jensen

Ingen stedfortrædere i byrådet

AALESTRUP: Med virkning fra 1. januar 2010 er lov om kommunernes styrelse ændret, således at Byrådet i styrelsesvedtægten kan træffe bestemmelse om, at formanden ved et medlems lovlige forfald (helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende) kan indkalde stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare mindre end en måned.
Byrådet kan fastsætte, at stedfortræderindkaldelse skal ske ved ethvert lovligt forfald som beskrevet uanset dets forventede varighed, men man kan også vælge, at det lovlige forfald skal være af en vis varighed mindre end en måned.
På baggrund af ovennævnte, har byrådsmedlem Per Bisgaard  (V) tidligere fremsendt et forslag om at udnytte de nye muligheder for at indkalde stedfortrædere for byrådsmedlemmer.
Sagen blev udsat på ØKs møde i april, men drøftet igen i maj. Økonomiudvalget besluttede afvente andre nabokommuners stillingtagen til emnet.
Kommunerne Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt har svaret, at man ikke har tilføjet bestemmelsen i Styrelsesvedtægten.
På baggrund af fraværsstatistik for 2009 med 121 fravær kan merudgiften kalkuleres til 46.000 kr. Dette fravær gælder både byrådet og de stående udvalg samlet.
For byrådet var der i 2009 42 fravær hvoraf 18 var delvist fravær og merudgiften kan kalkuleres til 9.120 kr. I 2010 var der i byrådet 16 fravær (ingen delvist fravær).
På byrådsmødet i torsdags blev sagen igen drøftet, og Per Bisgaard fastholdt sit forslag.
Der var dog ikke den store opbakning at hente, idet det blev besluttet, at byrådets styrelsesvedtægts bestemmelser vedrørende indkaldelse af stedfortrædere fortsættes uændret.onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste