torsdag 23. juni 2011

Hus i Hvalpsund indviet

Af: Thorkil Christensen

Logihuset fra banetiden er blevet turistattraktion

Omkring 100 deltog i genindvielsen af logihuset på havnen i Hvalpsund. Kaj Wisti Lassen klippede den røde snor.

HVALPSUND: Det lille hus på havnen - logihuset i Hvalpsund - blev under stor opmærksomhed genindviet lørdag.
Det 100 år gamle jernbanehus blev efter en gennemgribende istandsættelse genindviet som led i Hvalp-sund Borgerforenings 100 års jubilæum - og mange, ikke kun fra byen, men jernbaneinteresserede og feriegæster benyttede lejligheden til at kigge indenfor.
Efter adskillige år i forfalden tilstand, er huset nu gennemrestaureret for flere hundrede tusinde kroner og står som et minde om en svunden tid. Huset er blevet til et lille museum med effekter, billeder og oplysninger om Hvalpsunds storhedstid som jernbaneby. Desuden er huset med i en bevaringsplan for havneområdet. Tanken er at give en smagsprøve på tidligere tiders havnemiljø. Det skal bl. a. ske via en stiforbindelse mellem logihuset og havnen. Ved logihuset holder en gammel godsvogn af samme type som dem, der frem til 1969 blev anvendt på Aalborg-Hvalpsund Jernbane, og som blev sendt videre med færge til Sundsøre.  Historien blev ridset op ved genindvielsen, hvor borgerforeningens formand, Ole Randrup, Hvalpsund, bød velkommen til de mere end 100 gæster, som blev trakteret med kaffe, kage og jubilæumskringle.
Kaj Wisti Lassen, Farsø, klippede den røde snor til logihuset og mindedes tiden, da han som  politiker var med til at træffe den upopulære beslutning om bl. a. Hvalpsund Biblioteks nedlæggelse.
- Og så vil I  vel også tage logihuset. Det er synd, lød det fra Hvalpsund-borgerne, sagde Kaj Wisti Lassen, som på det tidspunkt intet kendte til huset og dets historie. Men enden på det hele blev at huset blev overdraget borgerforeningen med henblik på istandsættelse.
Lokalhistorikeren Søren Skovgaard Madsen gav et tilbageblik på banens historie og betydning for Hvalpsund. Om logihuset sagde han, at mange lokomotiv- og togførere gennem årene har overnattet her når de kom til endestationen Hvalpsund. Banen havde stor betydning for hele egnen. Banevogne med f. eks. gødning, muslinger, fisk og flæsk  blev sendt videre med færgen til Salling, hvor de blev trukket i land ved hjælp af et spil.
- Og der var mulighed for at komme til og fra Aalborg flere gange daglig med toget. Det var noget som havde stor betydning, sagde Søren Skovgaard Madsen, som også nævnte stationsforstanderens status i det fine borgerskab. Han var jo en person, der bar uniform med guldknapper  og havde rang.
Søren Skovgaard Madsen har egenhændigt været med til at læsse kartofler i sække på adskillige jernbanevogne i Hvalpsund. Han huskede også afsendelsen af juletræer og tonsvis af fisk til København, men også de store muslingetransporter til Frankrig.
Fordi Hvalpsund ver endestation var det nødvendigt med en manuel drejeskive for at få lokomotivet til at vende rigtigt i kørselsretningen. Og når drejeskiven var ude af drift benyttede man færgen. Lokomotivet blev sendt med færgen til Sundsøre og når det kom retur til Hvalpsund vendte det rigtigt, husker Søren Skovgaard Madsen som også mindedes kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness, Aalborg, der tegnede de smukke stationsbygninger på strækningen fra Aars til Hvalpsund. Ejnar Packness gav dengang udtryk for, at egnen burde tilføres lidt kultur.
- Og med genindvielsen af logihuset bevarer vi et stykke kulturhistorie, sluttede Søren Skovgaard Madsen.
Inde i huset kan man se en jernbaneuniform fra de gode gamle dage. Desuden er der bl. a. en AHB-telefon på væggen, en lokomotivlanterne, svellesøm og en skinnecykel foruden billeder og tekst, der beskriver Aalborg-Hvalpsund Banen og det liv der har været i færgehavnen med både gods- og persontrafik.
Med borgerforeningens bevarelsesinitiativ er der skabt en lille ny turistattraktion.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste