fredag 24. juni 2011

Turistmuligheder skal afdækkes

Af: Thorkil Christensen

Aalestrup Turistforening ønsker åben debat om fremtiden

den gamle cykel er et synligt vartegn.

AALESTRUP: Hvordan vil vi kunne opleve turistehvervet på Aalestrup-egnen i fremtiden?
Det er et åbent spørgsmål, som Turistforeningen for Aalestrup og Omegn påtænker at arbejde mere med. Ideen blev lanceret af formanden, Marianne D. Nielsen, Aalestrup,  ved turistforeningens generalforsamling på Fiskegården, og der blev lagt op til, at der skal holdes et fællesmøde om emnet for at få alle ideer på bordet.
- Det kan være en brainstorming om turisme og om hvordan erhvervet oplever at være en del af et fællesskab, sagde Marianne D. Nielsen.
Formanden nævnte turistavisen ”Oplev Aalestrup” som blev udgivet første gang i 2010 og er blevet så godt modtaget, at der nu er lavet en 2011-udgave med udvidet sidetal. Og der kommer gode tilbagemeldinger om avisen fra uddelingsstederne.
2010-sæsonen var også god for turistinformationen i Knabergården, som melder om mange kunder.
Den nye forpagter af rosenparkens pavillon, Lene Christensen, Aalestrup,  er kommet godt fra start og er i fuld sving på campingområdet, idet Aalestrup Campingplads hører under forpagtningsaftalen. Fremtiden byder på stellpladser til autocampere på campingpladserne. Man er klar i Hvalpsund, Løgstør og Aars, og tanken er, at der også skal indrettes specielle pladser til autocampere på Aalestrup Camping.
Den jyske Rosenpark havde i 2010 knap så mange besøgende som året tidligere, men turistforeningen håber, at den nye bevægelsespark ved Nygade kan medvirke til at øge besøgstallet allerede fra i år - også selv om mange roser i parken har fået frostskader af den hårde vinter og skal skiftes ud.
En god reklame
Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup var med i cykelløbet PostDanmark Rundt i 2010 og skal med igen i år.
- Det er en god reklame for vor egn, sagde Marianne D. Nielsen.
I årets løb tog turistforeningen initiativ til at sætte lys på cyklen og plante roser i rundkørselen ved Testrupvej/Nordre Ringvej. Der har været et godt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om projektet. Kommunens ansatte har udført arbejdet, og turistforeningen yder 25.000 kr. i tilskud.
Der er lidt problemer med cyklen i rundkørselen, der er et af byens vartegn. Styret skal rettes op, og foreningen har tilsagn fra smeden om, at det vil ske snarest.
Bestyrelsen havde et ønske om at få nærmere kontakt med Aalestrup Lystfiskerforening og Fiskegården fordi bureauet får mange forespørgsler om Simested Å. I forbindelse med generalforsamlingen fik deltagerne en god orientering om, hvad foreningen og Fiskegården har at byde på. Det er både lokale til lejrskoleundervisning, hytteudlejning, lystfiskermuseum, salg af fiskekort og meget andet.
Marianne D. Nielsen gav udtryk for, at det er dejligt at der er kommet gang i Hotel Hvide Kro i Aalestrup igen og mindede om, at det også er blevet muligt at overnatte i Aalestrup Idrætscenter. Hertil kommer overnatningsmuligheder på Simested Kro og Ll. Restrup. Desuden er Gedsted Kro genåbnet.
Bestyrelsesmedlem Erik Dalgaard har deltaget aktivt i møder om en kommende pilgrimsrute som påtænkes anlagt så den får forbindelse til Aalestrup-egnen. Foreningen har endvidere været repræsenteret ved Turistforums møder i Løgstør.
Regnskabet blev gennemgået af turistforeningens kasserer Thorkil Christensen. Medlemstallet er stabilt, og året sluttede med et overskud på 3.871 kr. Regnskabet balancerer med 33.330 kr.
Til bestyrelsen genvalgtes Lisbeth Arent, Gedsted, Erik Dalgaard, Testrup og Thorkil Christensen, Aalestrup.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste