fredag 29. juli 2011

Aalestrup som udkantsby

Af: Per Bisgaard

Livet er ikke gået i stå - målet er 3000 indbyggere

Jernbanen betød meget for Aalestrup for 100 år siden. I løbet af få år steg indbyggertallet fra 68 til 512.

AALESTRUP: For godt 200 år siden - i slutningen af 1700-tallet var Aalestrup en lille by; måske var det ikke engang en by, for der var kun fem gårde og et tilsvarende antal små huse. Udviklingen gik meget langsomt op gennem det 19. århundrede og i 1893, et år før det første jernbanetog kommer brusende fra syd, boede der fortsat kun 68 borgere i den lille by ved åen, men blot otte år senere i 1901, hvor det politiske systemskifte fandt sted og parlamentarismen blev indført i Danmark, var indbyggertallet vokset til 512.
10 år senere i 1911 - for præcis 100 år siden - boede der 978 indbyggere i byen, og byens erhvervs- og handelsliv var i udvikling. I løbet af blot et årti var der opført skole, mejeri, hotel, slagteri, øl- og maltfabrik, cementstøberi og ikke mindst var cykelfabrikken Jyden, efter en brand, blevet flyttet fra Gedsted til Aalestrup.
Byen havde umiddelbart efter 2. Verdenskrigs afslutning opnået status som centrum i Himmerland, og det skyldes ikke mindst de to jernbaneforbindelser mellem Viborg-Løgstør og Løgstør-Hobro som krydsedehinanden i byen. Den gode infrastruktur gjorde det let at rejse til og fra byen - og især handels- og forretningslivet nød godt af den stabile togdrift, som bragte mange kunder til byens mange velassorterede forretninger fra det store opland med de nærliggende stationsbyer.
50erne og 60erne bragte mere udvikling til byen, og med udflytningen af maskinfabrikken Derby fra Viborg til Aalestrup i 1959, fik byen karakter af en rigtig industriby. I 1970 blev Aalestrup hovedbyen i den nye storkommune Aalestrup, og kommunens nye arkitekttegnede rådhus blev placeret på en grund tæt ved Rosenparken. Byen var  på flere områder i udvikling - nye villaer skød op i øst og vest - og indbyggertallet voksede til 2500. Antallet af arbejdspladser i såvel industrien, som i byens forretninger voksede og de to lokale pengeinstitutter var villige til at finansiere nybygninger og udvidelser i byen.
Kapitel sluttede
Ganske stille vendte udviklingen, hvor jernbanedriften mistede fodfæste til privatbilismen og de større lastbiler med anhænger overtog vare- og godstransporten. DSB indstillede persontrafikken i 60erne, medens godstogene - med en daglig tur/retur Viborg-Løgstør - ophørte i 90erne. Et kapitel var slut for Aalestrup.
De gode tider for detailhandelen og især specialbutikkerne var også på tilbagetog, hvilket ikke mindst skyldes etableringen af store supermarkeder i de nærliggende to store byer Viborg og Aalborg. Flere forretningslokaler i Vestergade og Borgergade stod tomme og tillige ramtes industrien meget hårdt, idet møbel- og metalvirksomheder blev nedlagt eller flyttede fra byen. I løbet af blot 10 år blev der nedlagt mere end 500 industriarbejdspladser. Pendling ud af byen oversteg nu indpendlingen - og Aalestrup blev en by, hvor ingen havde lyst/mulighed for at flytte til.Byen var i decideret tilbagegang og etableringen af den nye storkommune, Vesthimmerlands Kommune gjorde, at Aalestrup mistede sin status som ”hovedstad”.
Foreningslivet lever
På trods af den stride modvind så lever foreningslivet fint; for de unge er der masser af sportsaktiviteter, spejderlivet trives og den kommunale ungdomsskole er vokset år for år. De unge må dog rejse for at få en ungdomsuddannelse, men indenfor en radius på blot 30 km kan de vælge gymnasium, handelsskole og teknisk skole i Aars, Hobro og Viborg - frit valg på alle hylder.
Byen har ikke fuldstændig mistet pusten, og en række ildsjæle har held til at tage kampen op mod den generelle centralisering, som hersker overalt – og nogle resultater har allerede vist sig og flere er inden for rækkevidde. Etableringen af en efterskole er blevet en stor succes, og den frivillige gruppe af mennesker, som overtog den privatejede biograf for mere end 20 år siden, og gjorde den foreningsejet, er i fuld gang med at digitalisere den, så den lever op til den standard, som findes i de større byer. Ledelsen på Rosengården har taget flere initiativer, som gør at den store institution fortsat har vokseværk. Selve hovedbygningen i Borgergade står overfor en større ombygning, og i lokalområdet har man udbygget med flere lejede lejligheder og indgået en lejeaftale med et mindre supermarked, hvor man har mulighed for at tilbyde beboerne på institutionen et arbejdstilbud. En institution, som har givet mange arbejdspladser til byen.
En beskeden optimisme synes at have fået tag i børnefamiliegenerationen, hvilket kan ses og mærkes på de offentlige institutioner. Byens tre børnehaver er fyldt til bristepunktet - det har endog været nødvendigt at udvide Højtoftens børnehave for at få plads til alle børn, og skolerne i hver sin ende af byen kan igen melde om stigende tilgang. Småbørnsfamilier flytter til byen og blot inden for de seneste tre år er 10 unge (født og opvokset i byen), efter endt uddannelse i storbyerne flyttet med deres nystiftede familie til Aalestrup, hvor fra flere nu pendler til byer som Aalborg, Viborg, Skive, Randers og Aarhus, hvor jobmulighederne er større, men trygheden og glæden ved at bo i en mindre provinsby er større, så derfor er bopælen fortsat i Aalestrup.
Aalestrup er en del af ”udkantsdanmark”, men det betyder nødvendigvis ikke, at livet er gået i stå, og alt håb er ude.
Genskaber vækst
Byens erhvervsklub og den genetablerede borgerforening har sat sig i spidsen for at genskabe tidligere tiders vækst og udvikling. Begge foreninger har i deres ”virksomhedsplaner” sat sig mål om at øge antallet af indbyggere i byen ved at gøre det attraktivt at bo her, men også gerne at skabe flere arbejdspladser. Målet er at øge indbyggertallet fra de nuværende 2762 til 3000 inden år 2025.
 Forrige år lancerede erhvervsklubben et ideoplæg om at opføre et nyt, mindre forretningscenter, hvilket ville medføre at forretningerne i Vestergade og Borgergade skulle lukkes og ombygges til boligformål. I den mellemliggende tid er der arbejdet videre på planen og her i august vil der blive holdt borgermøder, hvor borgerne kan se, hvor langt man er nået i bestræbelserne på at realisere den oprindelige plan.
Erhvervsklubben nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, som skulle tage kontakt til såvel de offentlige myndigheder, kommune, region og stat - og private investorer for at lodde stemningen for at investere i forretninger og boliger i Aalestrup. Interessen for arbejdsgruppens ide har været stor og allerede på nuværende tidspunkt er der lavet økonomiske aftaler med Vesthimmerlands Kommune og Indenrigsministeriet om at medvirke til udvikling og byfornyelse af byens hovedgade. Der arbejdes tillige med private investorer om at medvirke ved opførelsen af det nye forretningscenter og også her skrider forhandlingerne positivt og planmæssigt frem.
Processen er langvarig, og fra Erhvervsklubbens bestyrelse er der et ønske om, at borgerne i byen møder talstærkt frem, når de omtalte borgermøder i august bliver holdt - møder som er baseret på et godt samarbejde mellem erhvervsklubben, borgerforeningen og Vesthimmerlands kommune.
Et stort og engageret fremmøde kan være med til at genskabe troen på en by i fornyet udvikling.       
     


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste