torsdag 15. september 2011

Første spadestik til "Hjertebo"

Af: Hanne Grabow

Der er stor interesse for den ny institution til unge

Det første spadestik blev taget af Anders K. Jensen, Hvam, borgmester Søren Pape, Viborg, og to af de kommende beboere, Clara og Frederik.

HVAM: Mange interesserede var mødt op til starten på byggeriet af institutionen ”Hjertebo”, ved den tidligere Hvam Skole i Gl. Hvam.
Projektet med ”Hjertebo” blev ”født” af lokale borgere som led i en borgerplan tilbage i 2006, for at fremme udviklingen i lokalområdet i Hvam.
I første omgang så man på Hvam Skoles bygninger, der var blevet ledige efter lukning af skolen, men de var ikke helt ideelle til formålet så hurtigt blev det besluttet at opføre nye bygninger på det 14.000 kvadratmeter store areal som tidligere var udlagt til idrætsformål.
Anders K. Jensen, Hvam, og Torben Kiel Jensen, Aalestrup, har været helt i front og har kæmpet for at få tilladelser og økonomi i hus, sammen med den øvrige bestyrelse. Også landsforeningen ”Kristelig Handicapforening” som institutionen skal være en del af, har bistået.
Fredag var man så kommet så langt at første spadestik til byggeriet kunne tages og selve byggeriet blev indledt mandag.
Anders K. Jensen bød velkommen til de forsamlede, hvoraf en del var kommende brugere og deres forældre.
- Solen har valgt at skinne over ”Hjertebo” i dag. Engang imellem har vi følt at skyerne trak lidt sammen om projektet, men nu skinner solen og det glæder vi os over, sagde Anders K. Jensen og bød særligt velkommen til Viborg Kommunes borgmester Søren Pape Poulsen som var med til at tagede det første spadestik. .
- Nogle af os som er med i dag har arbejdet med tanken om et hjem i samarbejde med Kristelig Handicap Forening på landsplan  om etablering af et hjem i det midt- og nordjyske siden 2006, og andre siden 2005. De kristne værdier vil være det bærende sammen med en høj faglighed og medmenneskelighed.
Når vi ser tilbage har der været mange ”sten” som bestyrelsen har følt var store og som vi måske ikke umiddelbart har kunnet se en løsning på, hvordan de skulle løftes til side, men vi har altid følt, at det var en opgave vi fik hjælp til fra Vor Herre, sagde Anders K. Jensen..
Ellen Hessellund, som er landssekretær for Kristelig Handikapforening, har altid sagt, at vi skulle forestille os at det var en elefant vi skulle spise, og at vi derfor var nødt til at tage den i små bidder. Engang imellem følte vi i bestyrelsen at det har været en drøj tur at komme så langt. Vi kunne godt have ønsket os et mindre dyr.
Nogen af dem som har gjort det muligt økonomisk er Kristelig Handicapforening, LAG Viborg, Y’s Mens klubberne i Aars og mange andre, sagde Anders K. Jensen, som også takkede Hvam Beboerforening  for opsætning af flag i dagens anledning som et symbol for samarbejdet om projektet.
Grund til glæde
Herefter talte borgmester Søren Pape:
- I dag har vi grund til at glæde os i fællesskab. I dag tager vi første spadestik til en bygning, som skal være ramme om et godt og kærligt hjem for 12 borgere i Viborg Kommune der skal bo sammen i et Kristeligt handicap -fællesskab.  Jeg kan som borgmester glæde mig over, at vi her i kommunen har aktive folk, der med budet om næstekærlighed stærkt forankret i deres sind, tænker på at skabe gode rammer for en gruppe udviklingshæmmede medborgere. Jeg er sikker på, at det har krævet hårdt arbejde, at komme til det punkt vi er i dag, og selv om der er lang vej endnu til den første beboer flytter ind, så er der grund til i dag at stoppe op og glæde os over, at nu er det for alvor i gang.
Jeg har set i folderen, der beskriver tankerne om Hjertebo, og det står helt klart for mig, at her bliver der plads til den enkelte og plads til forskelligheden. Der bliver mulighed for mange forskellige aktiviteter, alt efter interesse og evne.
Navnet Hjertebo siger jo alt om stedet og tankerne bag. Og med ordene fra Hebræerbrevet kap.12, vers 15, som står på invitationen ”Se til at ingen går glip af Guds nåde”, er grundholdningen for dette hjem slået fast. Dette bliver et hjem grundlagt på stærke værdier ud fra et kristent livs- og menneskesyn.
Det vil være nærliggende at påstå, at I der har arbejdet med at få dette projekt stab-let på benene, har gjort det ud fra salme 37, v. 3. ”Stol på Herren, og gør det gode”.
Jeg er ikke i tvivl om, at placeringen i Hvam i skønne omgivelser i et aktivt lokalsamfund, er den helt rigtige placering af Hjertebo.
Borgmesteren sluttede med at ønske alle hjertelig til  lykke og ønskede alt godt for den videre proces.
Efter den officielle del med spadestik var overstået blev alle deltagere inviteret ind på skolen til kaffe og kage. Her  orienterede arkitekt Henrik Nielsen og økonomisk rådgiver Palle Dinesen om projektet. Der var stor interesse for at høre mere. I første omgang var der dækket op til 60 personer, men det var alt for lidt, så hurtigt blev der hentet flere stole og sat flere kopper på bordene.
”Hjertebo” bliver etableret på et folkekirkeligt grundlag og  får plads til 12 beboere. Beboergruppen er primært psykisk udviklingshæmmede. De kan i tilknytning hertil have andre handicaps, f.eks. fysiske. I enkelte tilfælde vil det være muligt at rumme beboere med en diagnose inden for autismespektret eller med en egentlig psykiatrisk diagnose. Hver enkelt beboer vurderes individuelt, og skal være fyldt 18 år for at kunne visiteres til ”Hjertebo”.
Formanden for bestyrelsen,  Anders K. Jensen fortæller, at finansieringen nu er på plads og glæder sig til at følge byggeriet. Han ser frem til at kunne indvi ”Hjertebo” i sommeren 2012.onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste