torsdag 10. januar 2013

To-årsdagen for den ny Simested Bro markeret

Mærkedag blev fejret

Finn Brix Mikkelsen, Korsø, Carsten Jensen, Hvilsom, Maj og Lene Christoffersen, Simested, plantede en flot søjle-egetræ på hver side af åen ved Simested Bro.

SIMESTED: Lidt forsinket blev dagen fejret med plantning af to søjle-egetræer.
Først blev den gamle Aalestrup kommune splittet for alle vinde i forbindelse med indførelsen af den nye kommunalstruktur tilbage i 2007 - siden faldt den gamle bro på Gl. Aalborgvej over Simested å fra hinanden - al færdsel blev begrænset til de mindre køretøjer bare for kort tid efter helt at blive suspenderet, og eventuelle ture fra nord til syd eller omvendt blev herefter henvist til den noget farligere hovedvej A13. - Gode, gamle naboskaber var tæt på at blive skrottet.
Idyllen blev dog til en vis grad genoprettet, da kommunen hurtigt meldte ud, at en ny bro var på vej; mens den modsatte melding kort efter virkelig fik sat sindene i kog igen.
Der blev indsamlet underskrifter; der blev afholdt møder ... og endelig i starten af marts måned 2010 blev der bevilget midler til en helt ny bro over Simested å ved Gl. Aalborgvej.
Efter syv ugers hårdt arbejde stod den nye bro så klar til indvielse. - Beboerforeningerne i Hvilsom og Simested var gået sammen om at starte en folkefest allerede tirsdag aften, den 15. juni 2010. - Her var det den netop udnævnte »Landsbygrevinde«, Connie Langelund fra Hvilsom, der klippede snoren i den sydlige ende af broen, mens byrådsmedlem Gerda Sørensen fra Simested klarede jobbet i den nordlige ende af den nye bro.
Der var mødt omkring 500 mennesker op til den længe ventede åbning, der også gav anledning til verdens korteste broløb.
Den officielle åbning blev foretaget af formanden for byrådets teknik- og miljøudvalg, Niels Krebs Hansen,  onsdag formiddag.

Ihærdig forkæmper
Én af de mest ihærdige forkæmpere for den ny bro over åen, da den gamle faldt, var frugtavler Finn Brix Mikkelsen, Korsø, og man kan jo godt mene, at to år er da ingen alder, men når man tager alle genvordighederne omkring projektet i betragtning, kom han på en generalforsamling til at ytre et ønske om at markere denne mærkedag.
Projektet trak lidt i langdrag, men ønsket om at markere 2-års dagen for den nye bro havde bidt sig fast.
Frugtavler Finn Brix Mikkelsen, Hvilsom og Omegns Beboerforening og Simested Beboerforening gik sammen om projektet, og lørdag formiddag, den 22. december 2012 - to dage før juleaften - mødtes Finn Brix Mikkelsen med repræsentanter fra de to beboerforeninger - Carsten Jensen fra Hvilsom samt Maj og Lene Kristoffersen fra Simested, for at plante en flot søjle-eg på hver sin side af åen.
Der var da heller ikke et øje tørt, da Finn Brix Mikkelsen i det første spadestik på Simested-siden af åen fangede en gammel hestesko i det første spadestik. Ikke at nogen er overtroisk, men det må da være et godt tegn for det fremtidige samarbejde over åen.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste