torsdag 10. januar 2013

To-årsdagen for den ny Simested Bro markeret

Mærkedag blev fejret

Finn Brix Mikkelsen, Korsø, Carsten Jensen, Hvilsom, Maj og Lene Christoffersen, Simested, plantede en flot søjle-egetræ på hver side af åen ved Simested Bro.

SIMESTED: Lidt forsinket blev dagen fejret med plantning af to søjle-egetræer.
Først blev den gamle Aalestrup kommune splittet for alle vinde i forbindelse med indførelsen af den nye kommunalstruktur tilbage i 2007 - siden faldt den gamle bro på Gl. Aalborgvej over Simested å fra hinanden - al færdsel blev begrænset til de mindre køretøjer bare for kort tid efter helt at blive suspenderet, og eventuelle ture fra nord til syd eller omvendt blev herefter henvist til den noget farligere hovedvej A13. - Gode, gamle naboskaber var tæt på at blive skrottet.
Idyllen blev dog til en vis grad genoprettet, da kommunen hurtigt meldte ud, at en ny bro var på vej; mens den modsatte melding kort efter virkelig fik sat sindene i kog igen.
Der blev indsamlet underskrifter; der blev afholdt møder ... og endelig i starten af marts måned 2010 blev der bevilget midler til en helt ny bro over Simested å ved Gl. Aalborgvej.
Efter syv ugers hårdt arbejde stod den nye bro så klar til indvielse. - Beboerforeningerne i Hvilsom og Simested var gået sammen om at starte en folkefest allerede tirsdag aften, den 15. juni 2010. - Her var det den netop udnævnte »Landsbygrevinde«, Connie Langelund fra Hvilsom, der klippede snoren i den sydlige ende af broen, mens byrådsmedlem Gerda Sørensen fra Simested klarede jobbet i den nordlige ende af den nye bro.
Der var mødt omkring 500 mennesker op til den længe ventede åbning, der også gav anledning til verdens korteste broløb.
Den officielle åbning blev foretaget af formanden for byrådets teknik- og miljøudvalg, Niels Krebs Hansen,  onsdag formiddag.

Ihærdig forkæmper
Én af de mest ihærdige forkæmpere for den ny bro over åen, da den gamle faldt, var frugtavler Finn Brix Mikkelsen, Korsø, og man kan jo godt mene, at to år er da ingen alder, men når man tager alle genvordighederne omkring projektet i betragtning, kom han på en generalforsamling til at ytre et ønske om at markere denne mærkedag.
Projektet trak lidt i langdrag, men ønsket om at markere 2-års dagen for den nye bro havde bidt sig fast.
Frugtavler Finn Brix Mikkelsen, Hvilsom og Omegns Beboerforening og Simested Beboerforening gik sammen om projektet, og lørdag formiddag, den 22. december 2012 - to dage før juleaften - mødtes Finn Brix Mikkelsen med repræsentanter fra de to beboerforeninger - Carsten Jensen fra Hvilsom samt Maj og Lene Kristoffersen fra Simested, for at plante en flot søjle-eg på hver sin side af åen.
Der var da heller ikke et øje tørt, da Finn Brix Mikkelsen i det første spadestik på Simested-siden af åen fangede en gammel hestesko i det første spadestik. Ikke at nogen er overtroisk, men det må da være et godt tegn for det fremtidige samarbejde over åen.


onsdag 12. maj 2021

Den Gamle Foderstof i Gedsted åben igen

Butikken åben - venter lidt med caféen

onsdag 12. maj 2021

Fritidsrådet genstarter det lokale foreningsliv

Børn til og med 14 år kan benytte Aalestrup Friluftsbad gratis i sommerperioden

onsdag 05. maj 2021

Spaden i jorden til nyt storslagteri i Aalestrup

Starten er gået til opførelsen af slagterivirksomhed på 15.813 kvm.

onsdag 28. april 2021

De flotte gamle biler blev luftet i forårsvejret

Aalestrup Classic har tyvstartet foråret med tur til Hjarbæk

onsdag 28. april 2021

Knaberfesten er igen sat på pause

Men måske fælles gadeindvielse og Knaberaktiviteter

onsdag 21. april 2021

Første spadestik blev taget til anden etape af læge- og sundhedshus

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Der var glæde at spore i Initiativgruppen bag det kommende...

onsdag 21. april 2021

Fjelsø-elever blev lokale affaldshelte

Samlede skrald i Fjelsø, Klotrup og Vesterbølle

onsdag 14. april 2021

Første spadestik til nyt sundhedshus:

Nu er målet ved at være nået i Aalestrup

onsdag 14. april 2021

Ny boligbutik er åbnet i Aalestrup

Mange gæster da butikken havde udendørs åbning

tirsdag 30. marts 2021

1312 børn vil samle affald i Vesthimmerland

I år bliver der fokus på mængden af take-away affald

Arkiv

ingen nyheder i denne liste