onsdag 16. januar 2013

Beredskabet i Aalestrup styrkes med ny enhed

Af: Torsten Hansen

Status quo på opgaver i 2012, men ingen trafikdræbte

AALESTRUP: Beredskabet i Vesthimmerlands Kommune styrker indsatsen på Falckstationerne i Aalestrup og Løgstør i de kommende måneder.
- Vi har besluttet, at vi vil være et beredskab i udvikling. Det betyder, at vi skal være et dynamisk beredskab, der kan tilpasse sig samfundsudviklingen, indledte beredskabschef Jørgen Hansen sin tale ved beredskabets nytårsparole.
- Det har konkret betydet, at vi i 2012 har påbegyndt arbejdet med at lave et tillæg til beredskabsplanen hvor vi effektiviserer indsatsledervagten og førsteudrykningen, samt optimerer søberedskabet og klimaberedskabet, fortsatte han.
- Lokalt bliver 2013 året hvor vi skal have de ”skibe” til at sejle, som vi satte i søen i 2012, vi skal have tilpasningen af indsatsledervagten på plads, have indsat hurtige responsenheder i Aalestrup og Løgstør, have nyerhvervelsen indenfor søredningen gjort operativ, og videreudviklet vores højderedningsberedskab, forklarede Jørgen Hansen.
En  hurtig responsenhed betyder en ændring i det kørselsmønster som udrykningen sker på.
Den nye enhed er et mindre køretøj, der skal afgå lige efter indsatslederen. Der er kun tre personer i bilen. Enheden, der benævnes HSE (Hurtig Sluknings Enhed), medbringer 400 liter vand til slukning. Vandet kan dog tilsættes skum, så ”værdien” femdobles.
Erfaringer andre steder fra viser, at HSE kan være fremme mere end et minut før den næste enhed - sprøjten. Samtidig med at der medbringes det nødvendige slukningmateriel, så betyder det en hurtigere indsats.
- Der er lavet målinger andre steder, der viser, at det i 80 procent af brandene er en fordel at få en HSE afsted, siger beredskabsinspektør  Klavs Bojsen.
I dag består et slukningstog af en indsatsleder, en sprøjte med 2500 liter vand og en tankvogn med 8000 liter vand.
Fra sommer i år kommer et slukningstog fra Aalestrup og Løgstør til at bestå af en indsatsleder, en HSE, en sprøjte og en tankvogn.
Med tiden er planen dog, at de to sidste enheder kan kobles sammen til en enhed, hvor der sandsynligvis er mindre vand med, men hvor vandet kan suppleres med skum, så nytteværdien bliver mindst lige så stor.

284 udrykninger
Klavs Bojsen berettede om den operative indsats ved nytårsparolen.
- Året 2012 har også budt på 284 udrykninger inden for kommune grænsen, hvilket er status quo i forhold til sidste år. Dog er opgavefordelingen noget anderledes. 110 blinde alarmer i forhold til 71 sidste år. 25 miljø opgaver i forhold til 34 sidste år. Opgaver der hovedsagelig har været forurening af vore veje med slam og mindre olie spild. En god nyhed er, at vi i 2012 kun har kørt til ni uheld med fastklemte. Syv af disse i forbindelse med trafikuheld. Heraf heldig vis ingen trafikdræbte. Tallene stemmer fint overens med lands statistikker der viser et generelt fald. Sidste år blev der kørt til 16 på den konto, berettede Klavs Bojsen.

Ni store opgaver
På brandslukningsområdet er der kørt til 123 opgaver. Ni af disse var omfattende og tidskrævende.
Størst var branden på Aars Varmeværk den 6. juni.
I forbindelse med svejsearbejde antændtes affaldet i industri siloen. Brandnærende materialer udviklede på få minutter branden voldsomt.
Der blev til første indsatsen tilkaldt styrker fra Aars og Farsø. Senere fra andre stationer og fra Beredskabsstyrelsen.  Slukningsarbejdet varede i flere dage, og var teknisk besværligt, da det ikke var muligt at bruge værkets portal kraner, da disse var udbrændte.
Der blev brugt  1742 mandtimer til opgaven plus et stort antal timer fra Beredskabsstyrelsen i Thisted.


onsdag 12. maj 2021

Den Gamle Foderstof i Gedsted åben igen

Butikken åben - venter lidt med caféen

onsdag 12. maj 2021

Fritidsrådet genstarter det lokale foreningsliv

Børn til og med 14 år kan benytte Aalestrup Friluftsbad gratis i sommerperioden

onsdag 05. maj 2021

Spaden i jorden til nyt storslagteri i Aalestrup

Starten er gået til opførelsen af slagterivirksomhed på 15.813 kvm.

onsdag 28. april 2021

De flotte gamle biler blev luftet i forårsvejret

Aalestrup Classic har tyvstartet foråret med tur til Hjarbæk

onsdag 28. april 2021

Knaberfesten er igen sat på pause

Men måske fælles gadeindvielse og Knaberaktiviteter

onsdag 21. april 2021

Første spadestik blev taget til anden etape af læge- og sundhedshus

Af Thorkil ChristensenAALESTRUP: Der var glæde at spore i Initiativgruppen bag det kommende...

onsdag 21. april 2021

Fjelsø-elever blev lokale affaldshelte

Samlede skrald i Fjelsø, Klotrup og Vesterbølle

onsdag 14. april 2021

Første spadestik til nyt sundhedshus:

Nu er målet ved at være nået i Aalestrup

onsdag 14. april 2021

Ny boligbutik er åbnet i Aalestrup

Mange gæster da butikken havde udendørs åbning

tirsdag 30. marts 2021

1312 børn vil samle affald i Vesthimmerland

I år bliver der fokus på mængden af take-away affald

Arkiv

ingen nyheder i denne liste