onsdag 16. januar 2013

Beredskabet i Aalestrup styrkes med ny enhed

Af: Torsten Hansen

Status quo på opgaver i 2012, men ingen trafikdræbte

AALESTRUP: Beredskabet i Vesthimmerlands Kommune styrker indsatsen på Falckstationerne i Aalestrup og Løgstør i de kommende måneder.
- Vi har besluttet, at vi vil være et beredskab i udvikling. Det betyder, at vi skal være et dynamisk beredskab, der kan tilpasse sig samfundsudviklingen, indledte beredskabschef Jørgen Hansen sin tale ved beredskabets nytårsparole.
- Det har konkret betydet, at vi i 2012 har påbegyndt arbejdet med at lave et tillæg til beredskabsplanen hvor vi effektiviserer indsatsledervagten og førsteudrykningen, samt optimerer søberedskabet og klimaberedskabet, fortsatte han.
- Lokalt bliver 2013 året hvor vi skal have de ”skibe” til at sejle, som vi satte i søen i 2012, vi skal have tilpasningen af indsatsledervagten på plads, have indsat hurtige responsenheder i Aalestrup og Løgstør, have nyerhvervelsen indenfor søredningen gjort operativ, og videreudviklet vores højderedningsberedskab, forklarede Jørgen Hansen.
En  hurtig responsenhed betyder en ændring i det kørselsmønster som udrykningen sker på.
Den nye enhed er et mindre køretøj, der skal afgå lige efter indsatslederen. Der er kun tre personer i bilen. Enheden, der benævnes HSE (Hurtig Sluknings Enhed), medbringer 400 liter vand til slukning. Vandet kan dog tilsættes skum, så ”værdien” femdobles.
Erfaringer andre steder fra viser, at HSE kan være fremme mere end et minut før den næste enhed - sprøjten. Samtidig med at der medbringes det nødvendige slukningmateriel, så betyder det en hurtigere indsats.
- Der er lavet målinger andre steder, der viser, at det i 80 procent af brandene er en fordel at få en HSE afsted, siger beredskabsinspektør  Klavs Bojsen.
I dag består et slukningstog af en indsatsleder, en sprøjte med 2500 liter vand og en tankvogn med 8000 liter vand.
Fra sommer i år kommer et slukningstog fra Aalestrup og Løgstør til at bestå af en indsatsleder, en HSE, en sprøjte og en tankvogn.
Med tiden er planen dog, at de to sidste enheder kan kobles sammen til en enhed, hvor der sandsynligvis er mindre vand med, men hvor vandet kan suppleres med skum, så nytteværdien bliver mindst lige så stor.

284 udrykninger
Klavs Bojsen berettede om den operative indsats ved nytårsparolen.
- Året 2012 har også budt på 284 udrykninger inden for kommune grænsen, hvilket er status quo i forhold til sidste år. Dog er opgavefordelingen noget anderledes. 110 blinde alarmer i forhold til 71 sidste år. 25 miljø opgaver i forhold til 34 sidste år. Opgaver der hovedsagelig har været forurening af vore veje med slam og mindre olie spild. En god nyhed er, at vi i 2012 kun har kørt til ni uheld med fastklemte. Syv af disse i forbindelse med trafikuheld. Heraf heldig vis ingen trafikdræbte. Tallene stemmer fint overens med lands statistikker der viser et generelt fald. Sidste år blev der kørt til 16 på den konto, berettede Klavs Bojsen.

Ni store opgaver
På brandslukningsområdet er der kørt til 123 opgaver. Ni af disse var omfattende og tidskrævende.
Størst var branden på Aars Varmeværk den 6. juni.
I forbindelse med svejsearbejde antændtes affaldet i industri siloen. Brandnærende materialer udviklede på få minutter branden voldsomt.
Der blev til første indsatsen tilkaldt styrker fra Aars og Farsø. Senere fra andre stationer og fra Beredskabsstyrelsen.  Slukningsarbejdet varede i flere dage, og var teknisk besværligt, da det ikke var muligt at bruge værkets portal kraner, da disse var udbrændte.
Der blev brugt  1742 mandtimer til opgaven plus et stort antal timer fra Beredskabsstyrelsen i Thisted.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste